Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Praktinės situacijos

Jeigu pagal įmonės veiklos specifiką yra būtina vilkėti specialius drabužius net ir darbuotojams, kurie tiesiogiai neteikia sveikatos priežiūros paslaugų, darbo drabužių įsigijimo išlaidos gali būti l ...
2012-07-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
PVM tikslais tiekimų prekių apmokestinamoji vertė apskaičiuojama pagal PVMĮ 15 str. reikalvavimus.
2012-07-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
ETT: PVM atskaita pirkėjui gali būti ribojama tik mokesčių administratoriui įrodžius faktą, kad pirkėjas žinojo apie pardavėjo ankstesnėje tiekimo grandyje atliktą sukčiavimą. Pirkėjas neprivalo rinkt ...
2012-07-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Veiklos mokestinių nuostolių perkėlimas nutraukiamas, kai įmonė nebetęsia veiklos.
2012-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
LT įmonė, ne PVM mokėtoja, iš užsienio įmonės įsigytas konsultacines paslaugas privalo apmokestinti PVM.
2012-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Iš ES įsigijus naudotą automobilį, kuriam taikyta maržos schema, nelaikoma, kad įvyko prekės įsigijimas iš kitos valstybės narės.
2012-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
LT įmonė, parduodama prekes FAS/FOB Ryga sąlygomis užsienio pirkėjui, gali taikyti 0 proc. PVM tarifą, jeigu turi įrodymus, kad šis pirkėjas jam patiektas prekes išgabena iš ES teritorijos.
2012-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įmonės vadovo komandiruotė į Rusijos filialą laikoma neleidžiamais atskaitymais, jeigu filialas Rusijoje vykdo ekonominę veiklą ir pagal Rusijos teisės aktus apmokestinamas kaip LT įmonės nuolatinė b ...
2012-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Trikampės prekybos schema „neveikia“, kai tarpininko (LT įmonės) nupirktas ir perparduodamas prekes iš pirmosios valstybės narės (LV) išsigabena galutinis pirkėjas (PL įmonė).
2012-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jūsų pasirinktas būdas sąnaudas, kurios patiriamos kitų grupės įmonių naudai, laikyti neleidžiamais atskaitymais, visiškai nepanaikina mokestinės rizikos. Idealiu atveju Jūs turėtumėte tokias sąnaudas ...
2012-06-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.