Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-05-05 | Skaitymo trukmė 3 min.
PM tarifas, taikomas naujai įregistruotai įmonei, ir pajamų skaičiavimas, kai perleidžiami vertybiniai popieriai

Įmonei perleidus vertybinius popierius, pajamomis, kuri įtraukiama į 300 000 Eur pajamų ribą, turėtų būti laikomos turto vertės padidėjimo pajamos – turto pardavimo ir įsigijimo kainos skirtumas. Kai įmonė yra naujai registruota ir kai jos pajamos ne didesnės kaip 300 000 Eur, o darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių, ji turi galimybę pirmojo mokestinio laikotarpio pelnui taikyti 0 proc. PM tarifą, tačiau tik tokiu atveju, jeigu 3 metus iš eilės tęs veiklą ir įmonės akcininkai neparduos savo akcijų.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Subsidijos, skirtos mikroįmonėms ir nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms, taip pat negautoms pajamoms kompensuoti, yra priskiriamos pajamoms ir įtraukiamos į PM deklaracijos (PLN204) 18 laukelį. Kitos ...
2021-05-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonės reklamos kataloguose išlaidos turėtų būti pripažįstamos sąnaudomis tą mokestinį laikotarpį, kurį katalogas išleidžiamas ir platinamas vartotojams, t. y. reklamos sąnaudos turi būti pripažįstamo ...
2021-05-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Ilgalaikio materialiojo turto, kurio pirkimo PVM atskaitytas, bet jis naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje – nuomojamas su PVM, o vėliau parduodamas su PVM, PVM atskaita netikslinama.
2021-05-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Avansinio pelno mokesčio deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio neprivalo mokėti einamaisiais mokestiniais metais įregistruota nauja įmonė, taip pat įmonė, kurios praėjusio mokestinio laiko ...
2021-05-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nuostoliai dėl skolos perleidimo bus neleidžiami atskaitymai, net jeigu perleidžiama bankrutavusio pirkėjo skola. Tokios skolos pardavimo PVM taip pat netikslinamas ir iš biudžeto negrąžinamas. Atsižv ...
2021-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Paskola apskaitoje kaip įsipareigojimas – skola kreditoriui turėtų būti registruojama tada, kai faktiškai gaunama, net jeigu sutartyje nurodyta, kad gavus pirmąją paskalos dalį laikoma, jog buvo sutei ...
2021-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Dvi įmonės, kai vienos veikla priklauso nuo kitos suteiktos franšizės, teoriškai gali būti laikomos asocijuotosiomis, t. y. tikėtina, kad jos gali daryti viena kitai įtaką, dėl kurios jų sandoriai gal ...
2021-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įstatymai nedraudžia įsigyti prekių iš gyventojų ir tokių prekių įsigijimo limito nustatyta nėra. Gyventojui, nevykdančiam ekonominės veiklos, parduodant įstaigai savo turtą, nėra prievolės rašyti sąs ...
2021-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Už reklamą perduotos prekės būtų laikomos gyventojo pajamomis natūra. Kadangi šalys nesusitarė, kokios vertės reklamos paslaugos įmonei bus teikiamos, gali būti, kad gyventojo pajamomis bus pripažinta ...
2021-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pagal Lenkijos PVM įstatymo nuostatas apgyvendinimo ir maitinimo išlaidų PVM neatskaitomas ir per EPRIS sistemą negrąžinamas. Jeigu LT įmonė už viešbutį ir maitinimą sumokėtas sumas gali pripažinti le ...
2021-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Įmonei perleidus vertybinius popierius, pajamomis, kuri įtraukiama į 300 000 Eur pajamų ribą, turėtų būti laikomos turto vertės padidėjimo pajamos – turto pardavimo ir įsigijimo kainos skirtumas. Kai ...
2021-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sudaryti su IĮ savininke patalpų nuomos sutartį nėra draudžiama, tačiau patvirtinti, kad išmokos pagal tokią sutartį visais atvejais bus leidžiami atskaitymai, negalime. Įmonė turi ne tik sudaryti sut ...
2021-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pats akcijų pardavimas Ataskaitoje apie kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius asmenis (FR0438) neparodomas. Ataskaitoje privaloma nurodyti duomenis apie kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius asm ...
2021-05-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
2020 metais uždirbtą pelną iš nekilnojamojo turto pardavimo galima mažinti ankstesniųjų metų veiklos mokestiniais nuostoliais, jeigu įmonė veiklą, kurią vykdant susidarė mokestiniai nuostoliai, 2020 m ...
2021-05-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kadangi užstatas (avansas) nebus grąžinamas (tai nenustatyta sutartyje ir tikėtina, kad faktiškai avanso nuomotojas negrąžins), o nuomos sutartis yra sudaryta trejiems metams, toks avansas gali būti a ...
2021-05-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kai jų tokį statusą patvirtina dabartinės jų rezidavimo valstybės mokesčių inspekcijos administratorius, Lietuvoje neapmokestinamos. Pajamas išmokėjusi LT ...
2021-05-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nuostoliais, patirtais dėl turto, sukurto vykdant MTEP veiklą, naudojimo ir perleidimo, galima mažinti tik pajamas, gautas ateinančiais mokestiniais laikotarpiais iš vykdant MTEP veiklą sukurto turto ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Tik todėl, kad už vadovo asmeninio automobilio degalus ir draudimą įmonė mokės pagal nuomos sutartį, o mokama suma bus įvardyta kaip nuomos kaina, šios išlaidos nebus laikomos įprastais įmonės leidžia ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Iš ES gautos prekių ar paslaugų pirkimo PVM sąskaitos faktūros PVM deklaracijoje (FR0600) turi būti deklaruojamos pagal jų išrašymo datą, todėl gavus sausio mėnesio sąskaitą, reikės tikslinti sausio m ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Norėdama pripažinti gyventojui kompensuotas sumas leidžiamais atskaitymais ir neskaičiuoti GPM, įmonė turi turėti įrodymus, kad tai, už ką ji moka – elektra, vanduo, šildymas ir kitos paslaugos, buvo ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įmonė neturi sąskaitos, jos negaus ir pagal ją nemokės, vadinasi, nėra ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio, kurį būtų galima registruoti apskaitoje. Registruoti i.SAF sąskaitos, kurios įmonė netu ...
2021-04-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos