Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-08-03 | Skaitymo trukmė 2 min.
Pirko žemę statyboms iš bankrutuojančios įmonės, ne PVM mokėtojos

Nors parduodamas iš varžytinių žemės sklypas PVM apskaičiavimo tikslais bus laikomas žeme, skirta statyboms, kurios tiekimas turėtų būti apmokestinamas PVM, tačiau kai tokį sklypą parduoda ne PVM mokė...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Apskaitoje ir apskaičiuojant PM investicinio ilgalaikio turto įsigijimo savikaina nustatoma prie pirkimo kainos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (išskyrus PVM), turto registravimo mokes ...
2021-08-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paslaugas pagal Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantys gyventojai nėra darbuotojai ir Darbo kodekso reikalavimas nuo 2022-01-01 mokėti atlyginimą tik negrynaisiais pinigais jiems netai ...
2021-08-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Teisės aktai nedraudžia paskolos dalies grąžinti turtu, jeigu abi šalys taip susitaria. Toks skolos grąžinimas, apskaičiuojant mokesčius, laikomas turto pardavimu: rašoma PVM sąskaita faktūra, skaičiu ...
2021-08-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė už nekonkuravimą moka mažiau, nei nustato Darbo kodeksas, gali būti, kad ateityje jai kils problemų: galbūt susitarimas dėl nekonkuravimo nebus negaliojantis arba, jeigu tai vis dėlto buvo a ...
2021-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pelno mokesčio prie pajamų šaltinio objektu yra laikomi mokėjimai užsienio įmonei, kurie gali būti prilyginti honorarui – tai atlygis už autorių teisių saugomą objektą, kai toks atlygis mokamas pagal ...
2021-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
PMĮ leidžia turtinį įnašą perduodančiam asmeniui rinktis, ar perduodamo turto verte laikyti to turto įsigijimo kainą, ar to turto rinkos vertę. Mokesčių apskaičiavimo tikslais pasirinkus perduodamo tu ...
2021-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Gyventojas, ne PVM mokėtojas, įsigijęs prekių su PVM, kitaip nei įmonė, tokį neatskaitomą PVM turėtų priskirti prekių įsigijimo savikainai ir leidžiamus atskaitymus galės pripažinti tik tuomet, kai pr ...
2021-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
i.SAF yra įrašomi visi PVM sąskaitose faktūrose nurodyti duomenys, įskaitant ir pirkėjo duomenis. Kai išrašytose PVM sąskaitose faktūrose yra nurodyti pirkėjas – fizinis asmuo – ir jo duomenys, jie pr ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Norint nustatyti rinkos palūkanų normą, reikia parengti kainodaros dokumentaciją, išanalizuoti sandorį, surinkti palyginamuosius duomenis ir nustatyti, kokia kaina tinka būtent šiam sandoriui. Visi ki ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Nors parduodamas iš varžytinių žemės sklypas PVM apskaičiavimo tikslais bus laikomas žeme, skirta statyboms, kurios tiekimas turėtų būti apmokestinamas PVM, tačiau kai tokį sklypą parduoda ne PVM mokė ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai mokėjimai finansinių paslaugų teikėjui – mokėjimo platformai „Arcapay“ – atliekami įmonės pinigais ir iš LT banke esančios įmonės sąskaitos, teikti VMI FR0526 formos apie užsienio mokėjimo įstaigo ...
2021-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai sprendime išmokėti tam tikrą išmoką įmonės vadovas tiksliai nurodo, kad tai yra dovana darbuotojui už tai, kad jis pasiskiepijo, tuomet tokia išmoka pinigais ar natūra neįtraukiama apskaičiuojant ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu prekių tiekimo sutartyje yra aiškiai įvardyta, nuo kada už prekes nesumokėta suma tampa paskola, aiškiai sutarta dėl palūkanų dydžio, skaičiavimo, įforminimo, skolos grąžinimo termino ir kitų te ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonė gali atskaityti iki įsiregistravimo PVM mokėtojų registre pirktų ir nesunaudotų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto, kurie bus naudojami PVM apmokestinamoje veikloje, PVM. Jeigu PVM buvo įtrauk ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu iš JK gauta PVM sąskaita faktūra išrašyta už suteiktas viešbučio paslaugas, tokį PVM reikėtų susigrąžinti iš JK VMI. Jeigu iš JK buvo įsigyta kitokia, pavyzdžiui, elektroniniu būdu teikiama pasl ...
2021-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Remonto išlaidos, kurios pagerino išsinuomotą pastatą ar pailgino jo naudojimo laiką, pripažįstamos sąnaudomis per nuomos sutarties laikotarpį. Jeigu nuomos sutartis nėra pakeista, pelno mokesčio apsk ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Darbuotojui permokėtos sumos turėtų būti laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, iš kurių išmokėjimo momentu turėtų būti išskaičiuotas GPM ir nuo kurių skaičiuojamos „Sodros“ įmokos. GPM ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Gyventojo pajamos, gautos pagal dovanojimo būdu gautą skolos reikalavimo teisę, tampa GPM objektu, jeigu gautų lėšų suma yra didesnė nei dovanojimo sutartyje nurodyta reikalavimo teisės rinkos vertė. ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Transportavimo išlaidos, kai tiekiamos prekės yra pristatomos pirkėjui į jo nurodytą prekių pristatymo vietą, yra laikomos leidžiamais atskaitymais, nes tokios sąnaudos yra susijusios su pajamų uždirb ...
2021-07-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai darbuotojas prekes gauna nemokamai, skaičiuojamas PVM nuo perduotos prekės įsigijimo vertės, rašoma sąskaita dėl prekių suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti. Jei darbuotojas išsirenka brange ...
2021-07-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >