Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-04-29 | Skaitymo trukmė 2 min.
Nutrauktos veiklos mokestinių nuostolių perkėlimas

Nutrauktos veiklos mokestinius nuostolius draudžiama perkėlinėti ir mažinti kitos veiklos apmokestinamąjį pelną. Toks draudimas pradedamas taikyti nuo kitų metų po to, kai įmonės veikla nutraukiama. Todėl įmonė, kuri veiklą nutraukė 2019 metais, 2020 metų apmokestinamojo pelno mažinti nutrauktos veiklos nuostoliais negalės.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kai jų tokį statusą patvirtina dabartinės jų rezidavimo valstybės mokesčių inspekcijos administratorius, Lietuvoje neapmokestinamos. Pajamas išmokėjusi LT ...
2021-05-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nuostoliais, patirtais dėl turto, sukurto vykdant MTEP veiklą, naudojimo ir perleidimo, galima mažinti tik pajamas, gautas ateinančiais mokestiniais laikotarpiais iš vykdant MTEP veiklą sukurto turto ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Tik todėl, kad už vadovo asmeninio automobilio degalus ir draudimą įmonė mokės pagal nuomos sutartį, o mokama suma bus įvardyta kaip nuomos kaina, šios išlaidos nebus laikomos įprastais įmonės leidžia ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Iš ES gautos prekių ar paslaugų pirkimo PVM sąskaitos faktūros PVM deklaracijoje (FR0600) turi būti deklaruojamos pagal jų išrašymo datą, todėl gavus sausio mėnesio sąskaitą, reikės tikslinti sausio m ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Norėdama pripažinti gyventojui kompensuotas sumas leidžiamais atskaitymais ir neskaičiuoti GPM, įmonė turi turėti įrodymus, kad tai, už ką ji moka – elektra, vanduo, šildymas ir kitos paslaugos, buvo ...
2021-05-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įmonė neturi sąskaitos, jos negaus ir pagal ją nemokės, vadinasi, nėra ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio, kurį būtų galima registruoti apskaitoje. Registruoti i.SAF sąskaitos, kurios įmonė netu ...
2021-04-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Privalomąjį rezervą gali suformuoti tik visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu. Susirinkimo sprendimas apskaitoje registruojama tada, kai įvyksta susirinkimas, todėl apskaitoje iš anksto suf ...
2021-04-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Mokėtina pelno mokesčio suma, pelno mokesčio sąnaudos ir atidėtojo pelno mokesčio turtas, jeigu toks buvo užregistruotas, tikslinami tada, kai įmonė perduoda mokestinius nuostolius. Jeigu finansinės ...
2021-04-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė, išnuomojusi turtą Latvijos įmonei, gauna nuomos pajamų, kurios pelno mokesčiu apmokestinamos Lietuvoje, turtas nėra laikomas perkeltu, t. y. nelaikomas parduotu. PVM apskaičiavimo tikslais ...
2021-04-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Apskaičiuojant 90 000 Eur sumą, kurią pasiekus atsiranda prievolė teikti FR0528 ataskaitą, turi būti įtraukti visi tarp įmonių sudaryti sandoriai – ir prekių pirkimo, ir pardavimo. Grąžintų prekių ver ...
2021-04-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nutrauktos veiklos mokestinius nuostolius draudžiama perkėlinėti ir mažinti kitos veiklos apmokestinamąjį pelną. Toks draudimas pradedamas taikyti nuo kitų metų po to, kai įmonės veikla nutraukiama. T ...
2021-04-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Prekių įsigijimo savikaina nustatoma pirkimo metu pagal tą dieną galiojusį oficialų euro ir Švedijos kronos santykį. Vėliau prekių įsigijimo savikaina nesikeičia. Papildomos išlaidos dėl valiutos pirk ...
2021-04-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu lietuvių kalbos kursai yra būtini darbo funkcijoms, kurias atlieka išsinuomotas (laikinasis) darbuotojas, atlikti ir įmonė turi tokią aplinkybę patvirtinančius įrodymus, išsinuomotam darbuotojui ...
2021-04-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Atsižvelgiant į tai, kad karantino metu automobilių naudojimas nesikeitė, nustoti skaičiuoti pajamas natūra dėl automobilio naudojimo asmeniniais tikslais vien todėl, kad yra paskelbtas karantinas, įm ...
2021-04-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Palūkanų pajamas apskaitoje ir pagal PMĮ reikia pripažinti tada, kai paskolą gavęs asmuo naudojasi paskola, neatsižvelgiant į tai, kada jis sumokės pinigus. Todėl sąskaitos už palūkanas turėtų būti ra ...
2021-04-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Visos pelno nesiekiančios organizacijos uždirbtos pajamos už suteiktas mokamas paslaugas, taip pat ir surengtų varžybų metu iš sporto klubų gautos starto mokesčio ar dalyvio mokesčio įmokos yra priski ...
2021-04-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai LT įmonė pavėluoja įsiregistruoti kaip PVM mokėtoja DE ir tas pačias prekes apmokestina PVM ir LT, ir DE, t. y. du kartus, laikoma, kad prievolė apmokestinti tiekiamas prekes Vokietijoje yra įvykd ...
2021-04-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu pernai per klaidą buvo nurašyta neparduota prekė, o finansinės ataskaitos jau sudarytos, klaidą taisyti reikės šių metų apskaitoje: mažinti sąnaudas, įtraukti prekę į sandėlio apskaitą ir apskai ...
2021-04-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Apskaitoje žemę, gautiną PVM, jeigu toks pagal PVMĮ turėjo būti skaičiuojamas, ir skolą pardavėjui įmonė turėtų užregistruoti 2020 metų apskaitoje, t. y. tais finansiniais metais, kai nusipirko – kai ...
2021-04-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tais atvejais, kai valstybė, tenkindama visuomenės poreikius, paima savo nuosavybėn dalį žemės iš juridinio asmens ir už tai atlygina pinigais pagal teisės aktais nustatytus įkainius, tokios gautos iš ...
2021-04-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Iš LT į JAV sandėlius išsiųstos prekės LT įmonės apskaitoje turėtų būti atskirtos ir jų apskaita tvarkoma atskirai, bet tame pačiame balanse. JAV pardavimo mokesčiai bei iš „Amazon“ už parduotas preke ...
2021-04-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos