Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-09-21 | Skaitymo trukmė 2 min.
Nutrauks darbo sutartį su biudžetinės įstaigos darbuotoju šalių susitarimu

Kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, yra taikomas Darbo kodekso 54 straipsnis, nesvarbu, ar tai būtų biudžetinė įstaiga, ar privati. Atleidžiamam darbuotojui pagal DK 54 straipsnį mokama k...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų gautos finansavimo lėšos pripažįstamos pajamomis tada, kai padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo momentas ...
2023-09-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Taisymai ir registravimas apskaitoje priklausys nuo to, ar praradimų suma įmonei reikšminga. Surašius paaiškinimus ir taisymo dokumentus, apskaitoje užregistruotos pajamos ir PVM galėtų būti anuliuoja ...
2023-09-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Palūkanų dokumentai turėtų būti išrašomi visais atvejais, kai paskolos teikiamos LT įmonėms ir gyventojams. Įmonėms visada rašomos PVM sąskaitos faktūros. Gyventojams rašoma PVM sąskaita faktūra (ar s ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kinijos įmonės išrašyta sąskaita nebus laikoma kreditine sąskaita, nes Kinijos įmonė neišrašė pirminės prekių tiekimo sąskaitos. Dėl tokios kreditinės sąskaitos nesikeičia PVM prievolės, nekoreguojami ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Profesinės sąjungos organizuotos išvykos savo nariams turėtų būti laikomos dovana. Ne iš darbdavio gautos dovanos ne pinigais, kurių vertė ne didesnė kaip 100 Eur, nebūtų laikomos gyventojo pajamomis ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įprastai likviduojamos įmonės likvidavimo procedūrų sąnaudos – atliekami likvidavimo veiksmai, išmokos IĮ savininkui ir įmokos nuo su darbo santykiais susijusių pajamų – kol vyksta likvidavimo procesa ...
2023-09-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu degalų įsigijimo kasos aparato kvite yra papildomas pirkėją identifikuojantis rekvizitas, PVM atskaita galima ir leidžiami atskaitymai pripažįstami, jeigu kvito suma su PVM ne didesnė kaip 150 E ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Išlaidos, susijusios su ilgalaikio materialiojo turto parengimu veikti ir naudoti, padarytos iki turto naudojimo pradžios, priskiriamos turto įsigijimo savikainai. Jeigu išlaidos patiriamos turtą prad ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu Lietuvoje yra laikomos visame pasaulyje uždirbtos pajamos, manytina, kad į mėnesio NPD formulę turėtų būti įtraukiamos visos per mėnesį ga ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, yra taikomas Darbo kodekso 54 straipsnis, nesvarbu, ar tai būtų biudžetinė įstaiga, ar privati. Atleidžiamam darbuotojui pagal DK 54 straipsnį mokama k ...
2023-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
GPM ir VSD įmokomis kaip darbo užmokestis yra apmokestinama dienpinigių suma, kuri viršija 50 proc. darbo sutartyje nustatyto darbo užmokesčio, kai šalys susitaria dėl mėnesio algos, ir 50 proc. pagal ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 7 min.
Sergančiai darbuotojai įmonės mokama pašalpa nėra atleista nuo mokesčių, nesvarbu, kokio dydžio ir iš kokių lėšų ji yra mokama. Pašalpa apmokestinama kaip darbo užmokestis – GPM ir VSD įmokomis – ir ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu pastato dalies remonto darbai pagerino patalpų naudingąsias savybes, išlaidos būtų priskiriamos subnuomininko leidžiamiems atskaitymams per nuomos laikotarpį, o pastato savininkas turės didinti ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Kai LT įmonė į kitą ES valstybę narę laikinai išgabena prekes, bet vėliau jų nesusigrąžina į LT ir parduoda, 0 proc. PVM tarifas netaikomas. Laikoma, kad įvyko tokių prekių pervežimas verslo tikslais. ...
2023-09-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu nutraukus patalpų nuomos sutartį vėdinimo įrenginys liks patalpose, tokio IT nenudėvėtoji likutinė vertė turės būti pripažįstama neleidžiamais atskaitymais. Jei įrenginys bus iškomplektuotas ir ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kaip deklaruoti toki tiekimą į kitą ES valstybę narę, kai pirkėjas yra registruotas kaip PVM mokėtojas AT ir SE, priklausytų nuo to, kurios šalies PVM kodą nurodė pirkėjas, įsigydamas prekes, ir kurio ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Neatsižvelgiant į tai, kad MB narys yra įsiregistravęs kaip PVM mokėtojas, kai toks gyventojas nevykdo IV, jo pajamos pripažįstamos pinigų gavimo principu, t. y. kai gaunami pinigai. Gyventojo, PVM mo ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo arba importo PVM už įsigytas arba importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės arba paslaugos skirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė iš ES įsigyja lengvąjį automobilį, kuriam taikytas 0 proc. PVM, laikoma, kad automobilis yra įsigytas su PVM. Parduodama tokį automobilį įmonė negali taikyti maržos schemos, o pardavimo PVM ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Registruojant atsargas apskaitoje, iš jų pirkimo kainos turėtų būti atimamos tik tos nuolaidos, kurios faktiškai buvo suteiktos atsargų pirkimo dieną. Jau nupirkus atsargas gautos nuolaidos užregistru ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >