Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-10-23 | Skaitymo trukmė 2 min.
Nepanaudotų atostogų apskaičiavimas, kai atostogos suteikiamos savaitėmis ir darbo dienomis

Jeigu darbuotojui per metus turi būti suteikiamos 5 savaitės ir 1 darbo diena kasmetinių atostogų, tai ir nepanaudotų atostogų likutis turėtų būti skaičiuojamas savaitėmis ir darbo dienomis....

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Pagal lietuviškus finansinės atskaitomybės standartus tvarkant apskaitą perkainoti nematerialųjį turtą galimybės nėra. Net jeigu taikomi tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, kompiuterio ...
2023-10-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įprastai prekių kaina mažinama išrašant vieną kreditinę PVM SF. Tais atvejais, kai kreditinė sąskaita išrašoma visai anksčiau parduotų prekių vertei ir rašoma nauja PVM SF, kurioje nurodoma nauja prek ...
2023-10-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Klientams, kurie nuomojasi orlaivį su įgula, lėktuvo bilietai, skirti įgulos nariams atvykti į skrydžio vietą, neturi savarankiško tikslo ir turėtų būti laikomi įmonės teikiamų orlaivio nuomos paslaug ...
2023-10-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Vykti į oro uostą darbuotojo sutuoktinei priklausančiu automobiliu nėra draudžiama, jeigu tai tinkamai įforminta, tačiau automobilio saugojimo stovėjimo aikštelėje visą komandiruotės laiką išlaidų ver ...
2023-10-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Supirktos savos akcijos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina, neatsižvelgiant į tai, kokia yra jų nominalioji vertė. Jas reikėtų užregistruoti įstatinio kapitalo sąskaitai kontrarinėje sąs ...
2023-10-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Skaičiuojant mišrios veiklos PVM atskaitos proporciją yra įtraukiamos sumos, gaunamos iš prekių tiekimo ir paslaugų teikimo. Ir nors PVM įstatyme yra ir kitų PVM objektų, pavyzdžiui, prekių įsigijimas ...
2023-10-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
MB, išmokėdama MB nariui asmeniniams poreikiams skirtą išmoką, kuri bus deklaruojama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, jokių išskaitų neturėtų daryti. MB narys nuo tokių su darbo santykiais ...
2023-10-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Iš vežėjo gauta kompensacija už sugadintas transportuojamas prekes turėtų būti laikoma žalos atlyginimu ir pripažįstama pelno mokesčiu neapmokestinamosiomis pajamomis. Kadangi įmonė vežėjui prekių nep ...
2023-10-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėta tą laikotarpį padaryta klaida taisoma tą datą, kada ji pastebėta. Esminės praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidos taisomos retrospektyviniu būdu ataskaitinio laik ...
2023-10-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Jeigu darbuotojui per metus turi būti suteikiamos 5 savaitės ir 1 darbo diena kasmetinių atostogų, tai ir nepanaudotų atostogų likutis turėtų būti skaičiuojamas savaitėmis ir darbo dienomis.
2023-10-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu nelikvidžią produkciją planuojama parduoti arba sunaudoti įmonės veikloje, ji apskaitoje užregistruojama kaip įmonės pagaminta produkcija, įvertinta pasigaminimo savikaina arba grynąja galimo re ...
2023-10-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Parduodant įrangą, kuri buvo įsigyta iš ES ir kuriai buvo taikomas atvirkštinis PVM, lengvatos netaikomos. Maržos schema netaikoma, galimybės neskaičiuoti PVM nėra, nebent įmonė įrangą būtų naudojusi ...
2023-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai prekės parduodamos į trečiąsias šalis ir LT įmonė nori taikyti 0 proc. PVM dėl eksporto (PVMĮ 41 str.), reikia įrodyti prekių išgabenimą iš ES. Kai prekės, kurių vertė ne didesnė kaip 1 000 Eur, e ...
2023-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Degalų, įsigytų ir sunaudotų už ES ribų, išlaidų perpardavimas nebus laikomas PVM objektu Lietuvoje. Tokių už LT ribų patiektų prekių PVM objektas būtų užsienyje. Rašant pirkėjui jo užsienyje įsigytų ...
2023-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu paramos fondas apmokės kito asmens išlaidas, tai nebus laikoma paslaugomis suteikta parama ir gali būti nepripažįstama Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka. Tačiau parama gali būti teik ...
2023-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Apmokėjus būsimo darbuotojo persikraustymo į LT išlaidas, būtų laikoma, kad būsimas darbuotojas gavo naudos – pajamų natūra, kurios turėtų būti apmokestinamos taikant 20 proc. GPM tarifą, kaip su darb ...
2023-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tais atvejais, kai iš automobilio yra uždirbama nuomos pajamų, laikoma, kad sąnaudos, susijusios su tokio automobilio naudojimu (nusidėvėjimo, eksploatavimo, remonto, draudimo, degalų), kaip įprastin ...
2023-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įranga, kurią ketinama parduoti, laikoma įmonės atsargomis. Nemokamai gautos atsargos įvertinamos dovanojimo dokumente nurodyta verte, o jeigu vertė nenurodyta – grynąja galimo realizavimo verte. Nemo ...
2023-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Visiškai išvengti popierinių dokumentų įmonė negalės, tačiau ji gali nuspręsti gautus ir išrašytus dokumentus saugoti tik elektroninio formato. Skaitmeninti dokumentus ir saugoti elektronines jų kopij ...
2023-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu nuomos sutartis sudaryta iki AGPRĮ įsigaliojimo, t. y. iki 2022-10-31, įstatymas, draudžiantis atsiskaityti grynaisiais pinigais, netaikomas. Jeigu pagal vėliau sudarytą sutartį per visą nuomos ...
2023-10-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >