Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-10-11 | Mokesčių naujiena |
Skaitymo trukmė 4 min.

Paskelbtos registravimosi OSS taisyklės

VMI paskelbė registravimo OSS sistemoje, OSS, VOES ir IOSS naudotojų kodų ir tarpininko numerio suteikimo ir sandorių deklaravimo bei PVM mokėjimo taisykles.

Vienu VMI viršininko įsakymu buvo patvirtintos:

– Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės;

– Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklės.

Pirmosios taisyklės nustato asmenų registravimo specialiose OSS schemose – ES schemoje, ne ES schemoje ir IOSS schemoje – ir kodų suteikimo tvarką. Atitinkamai bus suteikiami tokie kodai: ES schemoje – OSS PVM kodas (jis paprastai sutampa su LT PVM kodu), ne ES schemoje – VOES kodas, importo PVM schemoje – IOSS kodas ir tarpininko numeris.

Yra keli registravimo ES ir ne ES schemose variantai:

– nepateikus jokios informacijos apie prekių ar paslaugų teikimo pradžią, OSS naudojimo pradžia bus kito ketvirčio 1 diena (OSS PVM deklaracija teikiama kas ketvirtį);
– jeigu įmonė nurodys prekybos pradžią, ji naudotis OSS galės dar tą patį ketvirtį. Kai prašymą įregistruoti OSS ES ir ne ES schemose įmonė pateikia iki mėnesio 10 dienos ir nurodo, kad prekyba buvo pradėta dar praėjusį mėnesį, tai naudodamasi OSS ji gali deklaruoti praėjusio mėnesio pardavimus į ES. Nurodžiusi, kad prekyba bus pradėta šį mėnesį, OSS schema įmonė galės naudotis nuo nurodytos datos (registravimo taisyklių 46 ir 47 p.);
– importo OSS deklaracija teikiama kas mėnesį, todėl registracija atgaline data iš esmės negalima ir importo schemos naudojimo pradžia bus laikoma sprendimo priėmimo data (registravimo taisyklių 46 p.). 

ES schemos ir ne ES schemos PVM deklaracijų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis, o pateikimo terminas yra mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, paskutinė diena. 2021 m. III ketvirčio OSS PVM deklaracija turi būti pateikta iki 2021-10-31.

Importo schemos PVM deklaracijos mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, o pateikimo terminas – mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, paskutinė diena. 2021 m. 07 mėn. IOSS PVM deklaracija turėjo būti pateikta iki 2021-08-31.

Sumos PVM deklaracijoje nurodomos eurais centų tikslumu, o sandoriai į eurus konvertuojami pagal  Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną. Deklaracijos teikiamos ir tuo atveju, jeigu per mokestinį laikotarpį sandorių nebuvo sudaryta. Visi taisymai ir tikslinimai atliekami vėlesnio laikotarpio PVM deklaracijose. 

Pateikus PVM deklaraciją OSS sistemoje, jai suteikiamas identifikacinis numeris (deklaracijos identifikatorius), kuris turi būti nurodomas mokant OSS PVM sumas į VMI sąskaitą. PVM sumokamas eurais iki deklaracijų pateikimo termino pabaigos. Jeigu įmonė vėluoja, LT VMI per 10 dienų turėtų priminti apie prievolę sumokėti mokestį. Vėliau priminimus siųs jau kitų ES valstybių mokesčių administratoriai ir po tokių priminimų PVM reikės mokėti ne į LT VMI sąskaitas, bet tiesiogiai kitų ES valstybių mokesčius administruojančioms institucijoms. Tačiau jeigu PVM deklaracijoje yra nurodyti tiekimai į kelias ES valstybes, o priminimą dėl mokėjimo išsiuntė ne visos ES valstybės narės, tai PVM turi būti mokamas į LT VMI sąskaitą.

Originalus teisės aktų tekstas:

VMI viršininko 2021-10-04 įsakymas Nr. VA-64 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir Apm...