Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-06-05 | Mokesčių naujiena |
Skaitymo trukmė 4 min.

Nustatyti aukštesni reputacijos reikalavimai buhalteriams, auditoriams ir mokesčių konsultantams

Pakeitus Finansinės apskaitos, Finansinių ataskaitų audito ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymus, nustatyti aukštesni reputacijos reikalavimai apskaitos, audito ir mokesčių konsultavimo paslaugas teikiantiems asmenims.

Reikalavimas auditoriams ir audito įmonėms turėti nepriekaištingą reputaciją buvo ir anksčiau. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms ir savarankiškai apskaitą tvarkantiems asmenims taip pat buvo keliami reputacijos reikalavimai, nors Finansinės apskaitos įstatyme jie tiesiogiai ir nebuvo įvardyti. Mokesčių konsultantams šie reikalavimai yra nauji.

Iki šiol taikyti nepriekaištingos auditorių ir audito įmonių reputacijos kriterijai, nustatyti Finansinių ataskaitų audito įstatymo 10 ir 20 straipsniuose, išliks, tačiau bus sugriežtinta nusikalstamos veikos vertinimo tvarka. Tie patys reikalavimai dėl nusikalstamos veikos bus taikomi ir buhalterinės apskaitos bei mokesčių konsultavimo paslaugas teikiantiems asmenims.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, asmuo negalėjo būti laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, jeigu jis buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams padarymo, kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus pakeitimams, nepriekaištingos reputacijos neteks asmuo, padaręs ir kitas nusikalstamas veikas. 

Asmuo bus laikomas neturinčiu nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų arba labai sunkų nusikaltimą ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 8 metai;

2) pripažintas kaltu padaręs Baudžiamajame kodekse numatytą nesunkų arba apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, visuomenės saugumui ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 5 metai;

3) pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta šios dalies 1 ir 2 punktuose, Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 3 metai.

Šie reikalavimai bus nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnyje ir atkartoti Finansinės apskaitos įstatymo 14 straipsnyje bei Finansinių ataskaitų audito įstatymo 10 ir 20 straipsniuose.

Aptariamus nepriekaištingos reputacijos kriterijus privalės atitikti šie asmenys:

  • apskaitos paslaugas teikiančių arba centralizuotai viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkančių juridinių asmenų vadovai ir akcininkai, tiesiogiai ar netiesiogiai valdantys daugiau kaip 25 proc. juridinio asmens akcijų, ir kiti naudos gavėjai, kaip jie apibrėžti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
  • apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantys asmenys;
  • auditoriai;
  • audito įmonės, jų vadovai ir naudos gavėjai bei jų patronuojančiosios įmonės;
  • mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančių jurinių asmenų valdymo ir priežiūros organų nariai bei naudos gavėjai;
  • mokesčių konsultavimo paslaugas savarankiškai teikiantys asmenys.
     

Įsigaliojimo data: 2024-11-01

Originalus teisės aktų tekstas:

2024-04-18 LR finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2546
2024-04-18 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2547
2024-04-18 LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 46-1 straipsniais įstatymas Nr. XIV-2543