Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2022-06-30 | Skaitymo trukmė 2 min.
MB narys perleidžia savo teises, o naujasis narys nepriima įsipareigojimų

Praktinė situacija

Vienintelis MB narys perleidžia savo kaip nario įnašą fiziniam asmeniui. MB turi skolų tiekėjams. Sutartyje įtvirtinta, kad pirkėjas už turtines prievoles ir skolas, atsiradusias iki sutarties pasirašymo datos, neatsako. Ar tikrai ši sutartis sudaryta teisingai ir, jei naujasis MB narys neatsako už susidariusius įsipareigojimus, kaip buhalteriškai pasielgti su perduotais MB likučiais?

Mokesčių SUFLERIO atsakymas

Nėra aišku, dėl kokių įsipareigojimų MB nariai susitarė. Pagal bandrąsias MBĮ nuostatas MB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, už kurio prievoles MB nariai neatsako.

Buvusio ir naujojo MB narių susitarimas – jų tarpusavio reikalas ir galbūt bus svarbus sprendžiant dėl įsipareigojimų, kurie galbūt paaiškės ateityje, žalos atlyginimo ir kitus klausimus. Šis sutarimas neturi turėti įtakos jau esamoms MB prievolėms ir įsipareigojimams ir negali pakeisti MB balanso.

Kreditoriams nežinant susitarti, kad skolininkas, t. y. MB, jiems nemokės, neįmanoma, todėl gali būti, kad yra ne tik ši vienintelė sutartis, bet ir kitos sutartys, pavyzdžiui, dėl skolos perkėlimo buvusiam MB nariui, kurią pasirašant dalyvavo ir kreditoriai. Tai leistų iš įmonės balanso pašalinti skolas tiekėjams. Arba galbūt yra realūs buvusio MB nario mokėjimai tiekėjams, kurie patvirtintų, kad pati įmonė tiekėjams neskolinga. Tuomet, jeigu nėra jokių specialių sąlygų ir susitarimų, MB įsipareigojimai būtų nurašomi į pajamas, kurios būtų apmokestinamos pelno mokesčiu.

Neturint įrodymų, kad kreditoriai skolų iš įmonės nereikalaus, įmonės balansas negali keistis ir skolos tiekėjams negali išnykti, kol MB jų neapmokės arba tiekėjai neatleis nuo šios prievolės.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Gyvenamųjų patalpų trumpalaikė nuoma apmokestinama PVM. Kai įmonė nėra PVM mokėtoja, prievolė tokias paslaugas apmokestinti PVM atsiranda tuomet, kai gauto atlygio suma per paskutinius 12 mėn. viršija ...
2022-07-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Paprastai nėra draudžiama įmonėms susitarti dėl neprocentinių paskolų, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį palūkanas reikės skaičiuoti ir jas apmokestinti.
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pažintinės ir pramoginės kelionės netampa komandiruotėmis net ir tuo atveju, kai jų metu vyksta kokie nors darbiniai susitikimai. Todėl tikėtina, kad tokios kelionės išlaidos, dienpinigiai, maitinimas ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įmonė ir jos akcininkas yra laikomi susijusiais ir asocijuotaisiais asmenimis ir jų sandoriai turi atitikti rinkos kainas ir būti pagrindžiami. Kai per metus sandorių vertė didesnė kaip 90 000 Eur, įm ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Esant suminei darbo laiko apskaitai, atostogos turėtų būti suteikiamos savaitėmis, atostoginiai mokami už darbo laiko normą per savaitę, darbo laiko koregavimo koeficientai netaikomi, net jeigu darbuo ...
2022-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Praktinė situacija
2022-06-29 | TRUMPAI
| 1 min.
Gyventojai ir organizacijos, neturintys paramos gavėjo statuso, nėra laikomi paramos gavėjais. Tokiems asmenims perduodamas IT nebus laikomas parama. Turto perdavimas būtų laikomas dovana ir neleidžia ...
2022-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonės degalų kortele pasinaudoja kitas asmuo, o įmonė gauna sąskaitą už degalus, tokie nurašyti degalai gali būti pripažįstami neleidžiamais atskaitymais, PVM neatskaitomas, o gyventojo gauta nau ...
2022-06-29 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-06-29 | TRUMPAI
| 1 min.
Mokesčių teisės aktai nereglamentuoja dokumentų skaitmeninimo ir nedraudžia to daryti. Iš principo visi popieriniai įmonių dokumentai gali būti skaitmeninami. Popieriniai dokumentų originalai gali būt ...
2022-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Jeigu VšĮ nevykdo komercinės bei viešąjį interesą tenkinančios veiklos ir ateityje tokios veiklos nebevykdys, vadinasi, uždirbtas pelnas nebus panaudotas. Toks nepanaudotas pelnas turėtų būti apmokest ...
2022-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Užsienio viešbučio suteiktos apgyvendinimo paslaugos nėra LT PVM objektas ir atvirkštinio PVM skaičiuoti nereikės. Užsienyje nuo tokių paslaugų sumokėtas PVM, kaip ir pačios paslaugos, išskyrus vadov ...
2022-06-28 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Praktinė situacija
2022-06-28 | TRUMPAI
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >