Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2022-07-01 | Skaitymo trukmė 4 min.
MB arba UAB teiks trumpalaikės nuomos paslaugas

Gyvenamųjų patalpų trumpalaikė nuoma apmokestinama PVM. Kai įmonė nėra PVM mokėtoja, prievolė tokias paslaugas apmokestinti PVM atsiranda tuomet, kai gauto atlygio suma per paskutinius 12 mėn. viršija 45 000 Eur ribą. Pelno mokestis būtų skaičiuojamas nuo apmokestinamojo pelno. Jeigu įmonė nuomai naudojamas patalpas pati nuomosis iš gyventojų, nuo išmokamų nuomos pajamų reikės skaičiuoti GPM. Taip pat reikės mokėti nekilnojamojo turto mokestį.

Klausimas

Kokius mokesčius reikėtų mokėti įsteigus MB arba UAB, jeigu ši įmonė išsinuomotų butus iš privačių asmenų ilgalaikės nuomos pagrindu ir juos pernuomotų pagal trumpalaikės nuomos sutartis? Ar įsteigta įmonė galėtų mokėti mokesčius nuo grynojo pelno, t. y. atskaičius mėnesinį nuomos mokestį, komunalinius mokesčius, valymo paslaugų išlaidas ir kt.?

MERITS atsakymas

Tiek MB, tiek UAB yra juridiniai asmenys. Įsteigus bet kurį iš šitų juridinių asmenų, vykdant trumpalaikės nuomos veiklą, įmonės mokestinės prievolės yra identiškos.

Iš klausimo supratome, kad įmonė patalpas nuomosis iš gyventojų ir naudos trumpalaikei nuomai. Gyventojų gaunamos patalpų nuomos pajamos yra priskiriamos gyventojo A klasės pajamoms, todėl įmonė turės prievolę nuo išmokamų nuomos išmokų apskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. GPM (GPMĮ 22 str. 2 d.).

Iš fizinių asmenų ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui perimtų patalpų nekilnojamojo turto mokestį moka įmonė (NTMĮ 3 str. 3 d.).

Trumpalaikės nuomos paslaugos nėra atleistos nuo PVM, todėl teikiant gyvenamųjų patalpų nuomos paslaugas, kurių laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai, tokios paslaugos yra apmokestinamos PVM (PVMĮ 31 str. 1 d. 2 p.). Jeigu įmonė (MB ar UAB) nėra įsiregistravusi kaip PVM mokėtoja, jai prievolė skaičiuoti PVM atsirastų tuomet, kai būtų viršyta 45 000 Eur atlygio, gauto per paskutinius 12 mėnesių, riba (PVMĮ 71 str. 2 d.). PVM tokiu atveju būtų skaičiuojamas už visas suteiktas paslaugas, dėl kurių buvo viršyta 45 000 Eur riba. Tokioms PVM apmokestintoms paslaugoms tenkantis prekių ir paslaugų pirkimo PVM būtų atskaitomas (PVMĮ 58 str. 1 d.).

Pelno mokestis būtų mokamas nuo apmokestinamojo pelno, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: pajamos – neapmokestinamosios pajamos – leidžiami atskaitymai – ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai = apmokestinamasis pelnas (PMĮ 11 str. 1 d.). Nuomos išlaidos, komunalinės išlaidos, valymo išlaidos, kai jos yra susijusios su pajamų uždirbimu, yra įprastinės ir būtinos sąnaudos, laikomos leidžiamais atskaitymais (PMĮ 17 str. 1 d.).

Kai patalpos yra nuomojamos iš gyventojų, jiems kompensuojamos išlaidos arba už juos mokami komunaliniai mokesčiai (elektra, vanduo, šildymas, telekomunikacija) turėtų būti numatyti nuomos sutartyje. Tokios išlaidos nėra laikomos gyventojo pajamomis natūra. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog už gyventoją sumokėtos komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos privalomos savininkų kaupiamosios lėšos namui atnaujinti yra laikomos gyventojo pajamomis. Todėl kompensavus tokias išlaidas įmonė turės skaičiuoti pajamas natūra ir 15 proc. GPM kaip nuo nuomos. 

Jeigu susiklostytų tokia situacija, kad patalpų nuomos pajamų įmonė neuždirbtų, tokiu atveju nuomos, komunalinių ir valymo paslaugų išlaidų sumų priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams negalėtų. Mokesčių administratorius tokias sąnaudas, kaip nesusijusias su įmonės pajamų uždirbimu, paprastai laiko neleidžiamais atskaitymais (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.). 

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Praktinė situacija
2022-07-05 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-05 | TRUMPAI
| 1 min.
GPM likučio neatitikimas įmonės ir VMI apskaitoje nėra priežastis mažinti praėjusių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudas, jeigu nėra nustatyta darbo užmokesčio apskaičiavimo klaidų, nėra mažinami atl ...
2022-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbo kodeksas tokio kompensavimo būdo nenumato, tačiau jį iš principo leidžia LRV nutarimu Nr. 496 patvirtintas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas. Už viršvalandž ...
2022-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 2 min.
Jeigu įmonė savo veikloje direktoriaus automobilio nenaudoja, jokių prievolių dėl automobilio, degalų ar remontų apskaitos įmonei nekyla.
2022-07-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Gyvenamųjų patalpų trumpalaikė nuoma apmokestinama PVM. Kai įmonė nėra PVM mokėtoja, prievolė tokias paslaugas apmokestinti PVM atsiranda tuomet, kai gauto atlygio suma per paskutinius 12 mėn. viršija ...
2022-07-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Pažintinės ir pramoginės kelionės netampa komandiruotėmis net ir tuo atveju, kai jų metu vyksta kokie nors darbiniai susitikimai. Todėl tikėtina, kad tokios kelionės išlaidos, dienpinigiai, maitinimas ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paprastai nėra draudžiama įmonėms susitarti dėl neprocentinių paskolų, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį palūkanas reikės skaičiuoti ir jas apmokestinti.
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonė ir jos akcininkas yra laikomi susijusiais ir asocijuotaisiais asmenimis ir jų sandoriai turi atitikti rinkos kainas ir būti pagrindžiami. Kai per metus sandorių vertė didesnė kaip 90 000 Eur, įm ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Praktinė situacija
2022-07-05 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-05 | TRUMPAI
| 1 min.
GPM likučio neatitikimas įmonės ir VMI apskaitoje nėra priežastis mažinti praėjusių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudas, jeigu nėra nustatyta darbo užmokesčio apskaičiavimo klaidų, nėra mažinami atl ...
2022-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbo kodeksas tokio kompensavimo būdo nenumato, tačiau jį iš principo leidžia LRV nutarimu Nr. 496 patvirtintas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas. Už viršvalandž ...
2022-07-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-04 | TRUMPAI
| 2 min.
Jeigu įmonė savo veikloje direktoriaus automobilio nenaudoja, jokių prievolių dėl automobilio, degalų ar remontų apskaitos įmonei nekyla.
2022-07-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Gyvenamųjų patalpų trumpalaikė nuoma apmokestinama PVM. Kai įmonė nėra PVM mokėtoja, prievolė tokias paslaugas apmokestinti PVM atsiranda tuomet, kai gauto atlygio suma per paskutinius 12 mėn. viršija ...
2022-07-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-07-01 | TRUMPAI
| 1 min.
Pažintinės ir pramoginės kelionės netampa komandiruotėmis net ir tuo atveju, kai jų metu vyksta kokie nors darbiniai susitikimai. Todėl tikėtina, kad tokios kelionės išlaidos, dienpinigiai, maitinimas ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paprastai nėra draudžiama įmonėms susitarti dėl neprocentinių paskolų, tačiau apskaičiuojant pelno mokestį palūkanas reikės skaičiuoti ir jas apmokestinti.
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonė ir jos akcininkas yra laikomi susijusiais ir asocijuotaisiais asmenimis ir jų sandoriai turi atitikti rinkos kainas ir būti pagrindžiami. Kai per metus sandorių vertė didesnė kaip 90 000 Eur, įm ...
2022-06-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Praktinė situacija
2022-06-30 | TRUMPAI
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >