Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-05-13 | Skaitymo trukmė 3 min.
LT pilietis, dirbantis LT įmonėje, deklaravo išvykimą iš LT ir dirbs nuotoliniu būdu iš užsienio

Kai su LT piliečiu, deklaravusiu išvykimą iš LT, yra sudaroma nuotolinio darbo sutartis ir tokio darbuotojo faktiška darbo bei gyvenamoji vieta yra užsienio valstybė, tokio darbuotojo GPM ir soc. drau...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu yra įforminta išorinio tranzito muitinės procedūra ir, patiekus prekes, įforminta muitinės procedūra lieka galioti, toks tiekimas gali būti apmokestinamas 0 proc. PVM. Dokumentuose, patvirtinanč ...
2024-05-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Asenizaciniai automobiliai nėra lengvieji automobiliai, skirti keleiviams vežti, ir jų PVM atskaita nėra kaip nors specialiai ribojama. Jeigu toks automobilis yra naudojamas įmonės PVM apmokestinamoje ...
2024-05-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Per didelio prekių kiekio registravimas apskaitoje priklauso nuo to, ar už tas prekes reikės sumokėti, o jeigu nereikės, kokiu tikslu jos yra gautos. Apskaičiuojant pelno mokestį, tokios nemokamai gau ...
2024-05-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors mažavertis turtas ir nurašomas iš balansinių sąskaitų vos tik jį pradėjus naudoti, jis vis tiek yra įmonės turtas, galintis duoti ekonominės naudos – uždirbti pajamų. Pardavus mažavertį turtą užd ...
2024-05-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai dėl neteisėto darbuotojo atleidimo teismas priteisia sumokėti jam vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, toks užmokestis apmokestinamas kaip su darbo santykiais susijusios paj ...
2024-05-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kompensuojant klinikiniuose tyrimuose (studijoje) dalyvaujančių chirurgų kelionės ir nakvynės išlaidas, pajamų natūra neturėtų atsirasti. Tokios išlaidos galėtų būti laikomos įmonės leidžiamais atskai ...
2024-05-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Su prekių pirkimu ir gabenimu susijusios išlaidos yra pridedamos prie prekių įsigijimo savikainos. Kai sąskaita, patvirtinanti šias išlaidas, yra gaunama jau pardavus prekes, nėra reikalo koreguoti ko ...
2024-05-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
1-SD pranešimas „Sodrai“ teikiamas, kai yra pranešama apie darbuotojo darbo pradžią. Jį teikiant turi būti nurodyta apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, nurodomas koda ...
2024-05-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
LT įmonė ir jos filialas EE laikomi vienu juridiniu asmeniu, todėl PVM apskaičiavimo tikslais išlaidų pasidalijimo PVM sąskaitos faktūros nerašomos. PM apskaičiavimo tikslais laisvos formos dokumentas ...
2024-05-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai su LT piliečiu, deklaravusiu išvykimą iš LT, yra sudaroma nuotolinio darbo sutartis ir tokio darbuotojo faktiška darbo bei gyvenamoji vieta yra užsienio valstybė, tokio darbuotojo GPM ir soc. drau ...
2024-05-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai prekei įsigyti nėra patiriama jokių išlaidų, įmonė neturės sąnaudų ir leidžiamų atskaitymų. Nuo tokios prekės vertės sumokėtas PVM galėtų būti atskaitomas, jeigu tokia prekė bus naudojama įmonės P ...
2024-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė turėtų parodyti sumą, kurią, pasibaigus turto naudingo tarnavimo laikui, tikimasi gauti už tą turtą. Dažniausiai tai yra numatoma pardavimo kaina, jeigu ...
2024-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai LT įmonė įsigyja prekes iš kitos LT įmonės su pristatymu į LV, vėlesnis tokių prekių perpardavimas LV įmonei nebūtų laikomas prekių tiekimu į ES. Tai gali būti laikoma vietiniu tiekimu ir apmokest ...
2024-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Gyventojo pajamos, gautos pardavus apvaliąją medieną ar nenukirstą mišką, apmokestinamos 15 proc. GPM. Kai tokios pajamos gaunamos iš juridinio asmens, 15 proc. GPM išskaičiuoja ir sumoka įmonė kaip n ...
2024-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kaip ir anksčiau, reikalaujama, kad komandiruotės metu patirtos kelionės išlaidos būtų pagrįstos dokumentais, o neturint jų, gali būti skaičiuojamos pajamos natūra, kurios apmokestinamos kaip su darb ...
2024-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai parduodama verslo dalis, pelno (nuostolių) ataskaitoje užregistruojamas pardavimo sandorio rezultatas – pelnas arba nuostoliai. Kai už perduodamą verslo dalį gaunamos kitos įmonės akcijos, verslo ...
2024-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu buvo atsiskaityta įmonės banko kortele, neregistruoti apskaitoje už kavą sumokėtos sumos nepavyks. Tuomet reikės spręsti, kaip perparduoti kavą darbuotojui. Jeigu už degalus darbuotojas mokėjo i ...
2024-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai LT įmonė neturi SE PVM kodo, toks prekių pervežimas bus apmokestinamas lietuvišku 21 proc. PVM kaip prekių pervežimas verslo tikslais. Atsigabentos prekės SE būtų kvalifikuojamos kaip prekių įsigi ...
2024-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Už grįžimo iš komandiruotės dieną, net jeigu komandiruotė baigėsi 3 val. nakties, dienpinigiai yra mokami, tačiau jie gali būti mažinami pagal įmones nustatytas vidaus taisykles. Mokesčių administrato ...
2024-05-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nėra svarbu, dėl kokių priežasčių PLN204 deklaracijoje buvo apskaičiuotas apmokestinamasis veiklos pelnas. Jis gali būti mažinamas veiklos mokestiniais nuostoliais. PMĮ yra nustatyti mokestinių nuosto ...
2024-05-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >