Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-07-16 | Skaitymo trukmė 2 min.
LT įmonė įsigijo žemės sklypą Ispanijoje

Įsiregistravus PVM mokėtojų registre kurioje nors ES valstybėje narėje ir įsigijus nekilnojamąjį turtą toje valstybėje, Lietuvoje kokių nors specialių mokestinių prievolių dėl to neatsiranda ir Lietuvos mokesčių administratoriui pranešti apie turimą PVM kodą kitoje ES valstybėje narėje nereikia. Pranešti reikės, kai įmonė Ispanijoje įsteigs kokį nors padalinį.

Klausimas

Lietuvoje registruota ir veikianti įmonė Ispanijoje pirko žemės sklypą ir ten gavo PVM mokėtojo kodą. Kaip apskaitoje teisingai registruoti žemės sklypą ir ar reikia pranešti VMI apie PVM mokėtojo kodą Ispanijoje?

MERITS atsakymas

Iš klausimo nėra aišku, kokiam tikslui įmonė įsigijo žemės sklypą. Jeigu sklypas įsigytas turint tikslą perparduoti, apskaitoje toks turtas turėtų būti registruojamas kaip prekė, skirta perparduoti. Jeigu žemės sklypas bus naudojamas įmonės veikloje, apskaitoje jis turėtų būti registruojamas ilgalaikio turto sąskaitoje.

Kiek mums pavyko išsiaiškinti, įsiregistravus PVM mokėtojų registre kurioje nors ES valstybėje narėje ir įsigijus nekilnojamąjį turtą toje valstybėje, Lietuvos mokesčių administratoriui apie turimą turtą ir PVM kodą kitoje ES valstybėje narėje pranešti nereikia.

Jeigu įmonė Ispanijoje įsteigtų padalinį, atstovybę ar nuolatinę buveinę, Lietuvos mokesčių administratoriui ji turėtų pateikti Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų mokesčių mokėtojo registre papildymą (pakeitimą) (FR0791 formą) ir jame deklaruoti struktūrinio padalinio įregistravimo Ispanijos registre identifikacinį numerį (kodą) bei adresą (VMI viršininko 2004-12-15 įsakymo Nr. VA-189 4.2 p.).

Su šia tema susijusios konsultacijos: „Įmonė planuoja užsienyje pirkti nekilnojamąjį turtą“, „UAB nori įsigyti nekilnojamąjį turtą ES valstybėje ir ten įkurti biurą“. 

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Pagal MBĮ, kai iš įmonės pasitraukia narys, turi būti sudaromos finansinės ataskaitos, apskaičiuojama ir išmokama šiam nariui tenkanti neišmokėta pelno dalis. Tačiau pateikti tokių finansinių ataskait ...
2021-07-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Tais atvejais, kai yra parengtas ne tik žemės valdos projektas, bet ir kaimo plėtros žemėtvarkos projektas dėl ūkininko sodybos vietos parinkimo (kuriame nurodytas plotas ir ribos, kur gali būti stato ...
2021-07-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Surenkamų prekių tiekimas Švedijos gyventojui gali būti ne PVM objektas Lietuvoje ir LT PVM nebus skaičiuojamas. LT įmonė turėtų sumokėti PVM Švedijoje, nes gyventojas to padaryti negalės.
2021-07-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonėje nedirbančio akcininko pajamos natūra dėl automobilio naudojimo neturėtų būti skaičiuojamos supaprastintu būdu, nes automobilis įmonės veikloje apskritai nenaudojamas. Pajamomis natūra gali būt ...
2021-07-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
PM lengvata taikoma tik tokioms ilgalaikio turto grupėms, kurios išvardytos specialiame PMĮ straipsnyje. Pastatų remontas ir baldai į šių grupių sąrašą nepatenka, todėl investicijų projekto lengvata n ...
2021-07-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paprastai įkeitus turtą yra apribojama tik teisė parduoti ar įkeisti tą turtą, bet savininkas nesikeičia. Juo lieka įmonė, kuri ir turėtų varžytinių laimėtojui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Daugeliu ...
2021-07-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu žirgas, įsigytas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, bus naudojamas, tarkim, sportinėse varžybose, kurios uždirbs įstaigai pajamų, tokiu atveju toks turtas turėtų būti priskiriamas PMĮ 1 priedėly ...
2021-07-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu LT įmonė pernai išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje per klaidą nurodė mažesnį prekių kiekį, nei jų buvo nugabenta į JK, klaidą reikėtų taisyti rašant kreditinę sąskaitą: didinti prekių kiekį ir ...
2021-07-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Už pasyvųjį budėjimą namuose, kai darbuotojas budėjimo metu neatlieka jokių darbo funkcijų, turėtų būti mokamas vidutinis atlyginimas – ne mažiau kaip 20 proc. VDU. Tokiu atveju budėjimo laikas ir už ...
2021-07-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Į 45 000 Eur sumą pagal PVMĮ įtraukiamos ne įmonės už tarpininkavimą vykdant konsignacinę prekybą gautos pajamos, bet iš pirkėjo gautas atlygis už parduotas prekes. Įmonė, kuri svetimas prekes parduod ...
2021-07-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Įsiregistravus PVM mokėtojų registre kurioje nors ES valstybėje narėje ir įsigijus nekilnojamąjį turtą toje valstybėje, Lietuvoje kokių nors specialių mokestinių prievolių dėl to neatsiranda ir Lietuv ...
2021-07-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įstatinis kapitalas padidinamas iš įmonės pelno, o vėliau mažinamas akcininkams išmokant lėšas, išmokamos lėšos pagal GPMĮ laikomos dividendais. Gyventojui išmokėti dividendai priskiriami A klasės ...
2021-07-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai UAB su asocijuotuoju asmeniu – direktoriumi – per metus sudarytų sandorių ar ūkinių operacijų bendra vertė yra lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur, UAB privalo kartu su PLN204 deklaracija pateikti F ...
2021-07-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Taikant trikampės prekybos schemą, prekės iš tiekėjo valstybės turėtų būti nepertraukiamai gabenamos galutiniam pirkėjui į kitą ES valstybę narę, ir nėra svarbu, kad prekės buvo vežamos per LT, jeigu ...
2021-07-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Importo PVM įskaitymas VMI laikomas jo sumokėjimu. Jokie teisės aktai nenustato laikotarpio, per kurį turėtų būti parduotos importuotos prekės, todėl metus nepardavus prekių neatsiranda prievolės papi ...
2021-07-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonės su darbuotojais sudarytose darbo sutartyse nurodyta konkreti darbo vieta, tai toks darbuotojų siuntimas iš įprastinės, nuolatinės darbo vietos į kituose miestuose esančius padalinius atlikt ...
2021-07-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu gyventojas vykdo individualiąją veiklą, tai visos teikiant paslaugas gautos pajamos – nesvarbu, ar jis sudarė ilgalaikę sutartį, ar papildomai sudaro vienkartines ir trumpalaikes sutartis – bus ...
2021-07-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Bendru atveju naudojant panaudos būdu valdomą automobilį įmonės veikloje, sąnaudos, susijusios su tuo automobiliu – degalų, remonto ir eksploatavimo išlaidos ar jų dalis, galėtų būti leidžiami atskait ...
2021-07-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Viešosios įstaigos, kuri nevykdo ekonominės veiklos, pirktų prekių PVM nebus atskaitomas, nes prekės naudojamos teisės į PVM atskaitą nesuteikiančioje veikloje.
2021-07-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
MB leidžiamiems atskaitymams bus priskiriamos tik tos degalų, draudimo, remontų ir kitos automobilio eksploatavimo išlaidos, kurios yra patirtos naudojant automobilį įmonės pajamoms uždirbti ir ekonom ...
2021-07-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Prekės tiekimas kitos ES valstybės įmonei, kai prekė neišgabenama iš Lietuvos, yra apmokestinamas 21 proc. PVM. Prekių gabenimo paslauga, kuri teikiama užsienyje įsikūrusiai įmonei, nėra PVM objektas ...
2021-07-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos