Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2020-09-16 | Skaitymo trukmė 6 min.
Kompensacijos keleivius vežančiam darbuotojui

Kokią kompensaciją mokėti – dienpinigius ar kilnojamojo darbo – ar apmokėti faktines darbuotojo patirtas išlaidas, priklauso nuo darbo sutarties sąlygų, darbo pobūdžio ir šalių susitarimo. Kai darbuotojas daugiausia laiko praleidžia kelionėse, jo darbas turėtų būti laikomas kilnojamuoju ir turėtų būti sprendžiama dėl padidėjusių išlaidų, jeigu tokių yra, kompensavimo. Kai darbuotojas komandiruojamas atlikti darbo kitoje nei darbo vietoje, mokamos komandiruotės kompensacijos.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kai aukciono organizatorius veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas ir pagal susitarimą pirkėjams rašo sąskaitas LT įmonės vardu, tuomet tokias PVM sąskaitas faktūras LT įmonė turėtų įtraukti į savo apsk ...
2020-09-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Dotacija pripažįstama mažinant nusidėvėjimo sąnaudas tiek, kiek dotacijos tenka nudėvimam turtui, todėl tokia situacija, kai turtas jau nusidėvėjo, o dotacija liko nepanaudota, galima tik tuo atveju, ...
2020-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Apie atvykstantį užsienio įmonės darbuotoją (komandiruotą į LT) reikia pranešti prieš vieną darbo dieną, pateikiant „Sodrai“ LDU pranešimą. Pranešime reikia nurodyti pagal LT Darbo kodeksą taikomas ga ...
2020-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
MB narys turės nuspręsti: ar grąžins pinigus MB, ar bus skaičiuojamos pajamos natūra. Kai MB narys grąžina pinigus, išlaidos registruojamos kaip gautina suma, kurią MB narys vėliau sumoka. Jeigu MB na ...
2020-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmokas nuo MMA per mėnesį moka ūkininkai, kurie nėra PVM mokėtojai ir kurie nuo savo pajamų nemoka GPM. Tokiu atveju ūkininkas neturės pajamų, iš kurių galėtų atimti „Sodros“ įmokas kaip leidžiamus at ...
2020-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Lengvojo automobilio nuoma kitai LT įmonei apmokestinama 21 proc. PVM, jeigu automobilis buvo perduotas Lietuvoje ir naudojamas ES teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kad pats automobilis buvo pirkt ...
2020-09-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Sutuoktiniai yra susiję asmenys. Pagal PVMĮ laikoma, kad jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausančios akcijos jiems priklauso lygiomis dalimis, todėl net tais atvejais, kai sutuoktiniai akc ...
2020-09-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai prekių gabenimo paslaugos užsakovas yra neapmokestinamasis asmuo (Ukrainos gyventojas) ir prekių gabenimas prasidėjo ne Lietuvoje, o Vokietijoje, tokių paslaugų suteikimo vieta nėra laikoma Lietuv ...
2020-09-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Išmoka už prarastas atostogas apskaičiuojant mokesčius bus laikoma susijusia su darbo santykiais. Kadangi GPMĮ ir VSDĮ lengvatų nustatyta nėra, ji bus apmokestinama GPM bei „Sodros“ įmokomis kaip darb ...
2020-09-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė pasirenka išmoką už dvi pirmąsias ligos dienas skaičiuoti taikydama LRV nutarimu Nr. 496 patvirtintas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo taisykles, ji turėtų tų taisyklių ir laikytis; ...
2020-09-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kokią kompensaciją mokėti – dienpinigius ar kilnojamojo darbo – ar apmokėti faktines darbuotojo patirtas išlaidas, priklauso nuo darbo sutarties sąlygų, darbo pobūdžio ir šalių susitarimo. Kai darbuot ...
2020-09-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
PVM apskaičiavimo tikslais paslaugos, kurias LV įmonė teikia savo filialui, bus ne PVM objektas ir deklaruoti bei skaičiuoti PVM nereikės, net jeigu apskaičiuojant pelno mokestį LT esantis filialas tu ...
2020-09-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors sutartyse dažniausiai šalys susitaria dėl užstato grąžinimo, vis dėlto jie grąžinami retai. Užstatas įskaitomas kaip mokėjimas už nuomą, todėl praktikoje juos iš karto apmokestina GPM, kai tik gy ...
2020-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors buvo skaičiuojamas angliškas PVM, LT įmonė pirkėja, PVM mokėtoja, nuo į Lietuvą atgabentų prekių vertės turi apskaičiuoti ir deklaruoti iš ES įsigytų prekių PVM. i.SAF toks įsigijimas būtų deklar ...
2020-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Mažųjų bendrijų vadovams Darbo kodeksas netaikomas, todėl nėra reikalavimo mokėti ne mažiau kaip MMA ar taikyti kvalifikacinius reikalavimus. Dėl atlyginimo šalys susidera paslaugų teikimo sutartyje. ...
2020-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu LT įmonė neturi LV PVM kodo, jai gali kilti „rezervo“ taisyklės taikymo rizika Lietuvoje, nes prekių į EE gabenimas baigiasi LV, o įsigydama prekes LT įmonė nurodo LT PVM kodą. Latvijoje gali bū ...
2020-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai gyventojas parduoda nekilnojamąjį daiktą ir netaikoma GPM lengvata, GPM mokamas nuo pelno, kurį gyventojas gauna pardavęs turtą. Jeigu pirkėjas atsiskaito dalimis per kelerius metus, tai kiekviena ...
2020-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu kompiuteris buvo išgabentas iš ES – eksportuotas į trečiąją valstybę, taikomas 0 proc. PVM tarifas. Kai kompiuteris parduodamas Lietuvoje, net jeigu pirkėjas yra užsienio valstybės įmonė, skaiči ...
2020-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kaip nustatyti žalos dydį ir kokiais atvejais turi būti mokamas žalos atlyginimas, šalys susitaria sutartyje. Žalai pagrįsti pakanka laisvos formos dokumento (ar kelių dokumentų), kuriame gali būti nu ...
2020-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Prekių tiekimui į ES gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas, kai prekės tiekimo metu išgabenamos į kitą valstybę narę. Jeigu prekes iki išgabenimo reikia perdirbti, tiekėjas paprastai taiko savo valst ...
2020-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Aplinkybė, kad įmonė turi jai notaro išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, pati savaime nelemia, jog tokios išlaidos gali būti priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams, o paslaugų pirkimo PVM atskaitoma ...
2020-09-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos