Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-04-02 | Skaitymo trukmė 2 min.
Kipro įmonė parduoda įrangą, esančią Lietuvoje

Kai užsienio įmonė tiekia prekę, kuri fiziškai yra Lietuvoje, laikoma, kad tiekimas vyksta Lietuvoje ir toks tiekimas yra Lietuvos PVM objektas. Dėl tokio tiekimo Kipro įmonei atsiranda prievolė Lietuvoje registruotis kaip PVM mokėtojai, skaičiuoti 21 proc. PVM, sumokėti jį į Lietuvos biudžetą ir tokį tiekimą deklaruoti PVM deklaracijoje (FR0600).

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Tarpininkavimo paslaugos perkant lengvąjį automobilį būtų įskaičiuojamos į automobilio įsigijimo savikainą. Įmonės vidinėms reikmėms naudojamo automobilio PVM būtų neatskaitomas. Jeigu būtų nustatyta, ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tarpiniai dividendai, kuriuos akcininkas paskyrė 2020 metais už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, apskaitoje registruojami taip pat, kaip metiniai dividendai – mažinant nepaskirstytojo pelno ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įmonė savo vardu pirks prekes PL ir jas atgabenusi į LT parduos LT pirkėjams, bus laikoma, kad įmonė teikia ne gabenimo paslaugas, o vykdo prekybinę veiklą. Jeigu prekės iš PL įmonių bus perkamo ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus sodininkų bendrijos neprivalo teikti finansinių ataskaitų. Sodininkų bendrija turi prievolę teikti pelno mokesčio deklaraciją (PLN204N). Nuo prievolės teikti ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įgyvendinti ketinimą atostoginių kaupinius, kuriuos įmonė skaičiuoja kas mėnesį, mokėti su atlyginimu, o vėliau atostogas suteikti nemokant atostoginių, greičiausiai nepavyks. Tai, ką įmonė skaičiuoja ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu NT turtas nebuvo naudojamas įmonės veikloje, bus laikoma, kad tiekiama prekė, o ne ilgalaikis turtas. Jeigu įmonė turės įrodymus, patvirtinančius, kad toks NT tiekimas gali būti laikomas atsitik ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Iki 2020 m. pabaigos galiojusio PMĮ redakcijoje buvo spraga, leidžianti tokiais atvejais, kai sudėjus kelių šeimos narių valdomų įmonių pajamas ir darbuotojų skaičių buvo viršytas tik vienas dydis, ta ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pirmieji finansiniai metai, už kuriuos reikia teikti finansines ataskaitas ir deklaracijas, prasideda nuo įsteigimo dienos ir baigiasi 2020-12-31. Net jeigu VšĮ nevykdė veiklos, ji privalo sudaryti 20 ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Baudų ar kokių nors tiesiogiai teisės aktuose nustatytų sankcijų įmonėms, kurios moka dividendus, nėra. Joms tiesiog atsisakoma mokėti kai kurias subsidijas, nesudaromos naujos mokestinės paskolos sut ...
2021-04-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Norint nurašyti skolą, reikia įrodymų, kad įmonė turi teisę ją atgauti. Jeigu bankroto procese buvo pripažinta visa įmones negauta suma - negrąžinta skolos dalis ir iš VMI neatgautas PVM, kurį įmonė p ...
2021-04-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai užsienio įmonė tiekia prekę, kuri fiziškai yra Lietuvoje, laikoma, kad tiekimas vyksta Lietuvoje ir toks tiekimas yra Lietuvos PVM objektas. Dėl tokio tiekimo Kipro įmonei atsiranda prievolė Lietu ...
2021-04-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Žemės sklypo ar jo dalies paėmimas valstybės poreikiams už atlygį, apskaičiuotą teisės aktų nustatyta tvarka, yra laikomas kompensacija. Kai išmokama kompensacija, kurios dydis nustatytas įstatymais a ...
2021-04-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Apskaitoje reikėtų registruoti tokią pelno mokesčio sumą, kokia nurodyta PLN204 deklaracijoje, o šioje deklaracijoje visos sumos, taip pat ir pelno mokesčio, apvalinamos iki sveikų eurų.
2021-04-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Vežėjo išduotas važtaraštis turėtų būti užpildytas ir patvirtinti prekių išgabenimą iš LT, banko išraše turi aiškiai matytis, kad pirkėjas mokėjo už vežimo paslaugas, o pirkėjo atsiųstame patvirtinime ...
2021-04-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
LT įmonė įsigytas elektronines „Google“ pašto dėžučių paslaugas turi apmokestinti atvirkštiniu būdu ir apskaičiuoti 21 proc. PVM Lietuvoje. Kai tokios paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamai veiklai ...
2021-04-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu žirgai įprastai yra naudojami ūkinės komercinės veiklos pajamoms uždirbti ir tik 2020 metais dėl pandemijos tokių pajamų negauta, VMI linkusi sąnaudas, skirtas tokiam verslui palaikyti, laikyti ...
2021-04-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pakeitus naudos gavėją ir perrašius gyvybės draudimo sutartį darbuotojo naudai, apskaitoje nurašomos investicijos ir sąnaudos pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais. Apskaičiuojant pelno mokestį, an ...
2021-03-31 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors įmonė uždirbo pelno dėl valstybės teikiamų subsidijų, ji gali perkelti ankstesnių metų mokestinius nuostolius ir mažinti apmokestinamąjį pelną. Taip gautos subsidijos bent iš dalies padengs ankst ...
2021-03-31 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Muitas yra mokestis, kuris yra įtraukiamas į prekės apmokestinamąją vertę, ir kito pasirinkimo PVM įstatymas nesuteikia. Jeigu įmonė išrašys kompensacinę sąskaitą arba perparduos muitą, pasekmės prikl ...
2021-03-31 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Parama gali būti teikiama tik paramos gavėjo statusą turinčiam asmeniui. Darbuotojui darbdavio suteiktos piniginės lėšos nebūtų laikomos parama ir būtų apmokestinamos GPM ir „Sodros“ įmokomis kaip dar ...
2021-03-31 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nenurodo prekių pavadinimų ir kiekių, ir nėra jokių kitų PVM sąskaitą faktūrą papildančių dokumentų, iš kurių būtų galima vienareikšmiškai pasakyti, ...
2021-03-30 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos