Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-09-15 | Skaitymo trukmė 5 min.
Kada galima nesudaryti 2023 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų

Konsoliduotąsias finansines ataskaitas privalo sudaryti akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės bei kai kurios ūkinės bendrijos, jeigu jos turi bent vieną patronuojamąją (dukterinę) įmonę. Tačiau įsta...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu nutraukus patalpų nuomos sutartį vėdinimo įrenginys liks patalpose, tokio IT nenudėvėtoji likutinė vertė turės būti pripažįstama neleidžiamais atskaitymais. Jei įrenginys bus iškomplektuotas ir ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kaip deklaruoti toki tiekimą į kitą ES valstybę narę, kai pirkėjas yra registruotas kaip PVM mokėtojas AT ir SE, priklausytų nuo to, kurios šalies PVM kodą nurodė pirkėjas, įsigydamas prekes, ir kurio ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Neatsižvelgiant į tai, kad MB narys yra įsiregistravęs kaip PVM mokėtojas, kai toks gyventojas nevykdo IV, jo pajamos pripažįstamos pinigų gavimo principu, t. y. kai gaunami pinigai. Gyventojo, PVM mo ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo arba importo PVM už įsigytas arba importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės arba paslaugos skirtos PVM apmokestinamoms prekėms tiekti ...
2023-09-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė iš ES įsigyja lengvąjį automobilį, kuriam taikytas 0 proc. PVM, laikoma, kad automobilis yra įsigytas su PVM. Parduodama tokį automobilį įmonė negali taikyti maržos schemos, o pardavimo PVM ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Registruojant atsargas apskaitoje, iš jų pirkimo kainos turėtų būti atimamos tik tos nuolaidos, kurios faktiškai buvo suteiktos atsargų pirkimo dieną. Jau nupirkus atsargas gautos nuolaidos užregistru ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu įmonė teikia tokias paslaugas, kurioms reikalinga speciali įranga, tokiu atveju neatlygintinai perduodamos įrangos (prekės) vertė turėtų būti įskaičiuojama į teikiamų paslaugų kainą. Į paslaugų ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
2022 m. 12 mėn. gavus metinio mokesčio sąskaitą už teisę 2023 m. 01–12 mėn. naudotis paslaugomis, apskaitos ir PM apskaičiavimo tikslais tokio mokesčio sąnaudas bei leidžiamus atskaitymus reikėtų prip ...
2023-09-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
IT priskiriamas tik toks turtas, kuris atitinka abu kriterijus: turtas turi būti naudojamas ilgiau nei 1 metus ir jo įsigijimo kaina turi būti ne mažesnė nei įmonės nusistatyta minimali IT kaina. Turt ...
2023-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Konsoliduotąsias finansines ataskaitas privalo sudaryti akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės bei kai kurios ūkinės bendrijos, jeigu jos turi bent vieną patronuojamąją (dukterinę) įmonę. Tačiau įsta ...
2023-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai šalys susitaria, kad už sugadintą drabužį bus atlyginta, nuostolius patyrusiai įmonei išmokama kompensacija pagal savo esmę turėtų būti laikoma žalos (nuostolių) atlyginimu. PM apskaičiavimo tiksl ...
2023-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nenuolatinio LT gyventojo, kurio darbo vieta yra ne LT, gautos pajamos nėra LT GPM objektas. Jeigu NL yra LT įmonės nuolatinė buveinė arba darbuotoja yra išnuomota NL darbdaviui, pajamų mokestis turėt ...
2023-09-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai darbuotojas dirba dvejose darbovietėse (UAB) ir su vienu darbdaviu nutraukia darbo sutartį, o antrasis darbdavys moka mažesnį atlyginimą nei MMA, turėtų būti taikomos „Sodros“ grindys, net jeigu n ...
2023-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Draudimas dalyti plastikinius maišelius neatlygintinai vienodai taikomas ir maisto produktais, ir statybinėmis medžiagomis prekiaujantiems pardavėjams. Jeigu plastikinių maišelių sienelių storis atiti ...
2023-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu fiskalinė dienos ataskaita nebuvo atspausdinta darbo dienos pabaigoje, ji turėtų būti atspausdinama kaip įmanoma greičiau. Jeigu ataskaita atspausdinama tik kitos darbo dienos pabaigoje, iš ats ...
2023-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Darbo sutartyje nustatytas ne visas darbo laikas nuo dienpinigių apmokestinimo neišgelbėja, jeigu darbo sutartyje nustatyta mėnesio alga yra mažesnė nei MMA, padauginta iš koeficiento 1,65. Užsienio k ...
2023-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kadangi nėra suėjusi mokesčių perskaičiavimo (tikslinimo) senatis, 2023 metais pastebėjus klaidą, susijusią su IP lengvatos taikymu, pelno mokestį galima perskaičiuoti ir patikslinti pateikiant 2022–2 ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors pelno mokesčio deklaracijoje (PLN204) yra deklaruota didesnė kaip 45 000 Eur pajamų suma, prievolė registruotis kaip PVM mokėtojui neatsiranda, jeigu įmonė teikia paslaugas, kurių suteikimo vieta ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbo kodeksas nenumato išeitinių išmokų ir nereikalauja jų mokėti, jeigu darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu. Tokiais atvejais gali būti mokama kompensacija ir dėl jos dydžio šalys susitaria. ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Dividendus turi teisę gauti tie akcininkai, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo metu yra įmonės akcininkai. Į akcininkų pasikeitimus, kurie vyksta po akcininkų susirinkimo, mokant dividendus neatsi ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >