Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2022-05-09 | Skaitymo trukmė 3 min.
Išpirko obligacijas ir išmokėjo palūkanas

Investuotos sumos grąžinimas – obligacijos išpirkimas GPM apskaičiavimo tikslais laikomas skolos grąžinimu. Gyventojo pajamomis turėtų būti pripažįstama ir deklaruojama tik palūkanų suma.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Žmona, paveldėjusi ūkį ir norėdama tęsti veiklą, turėtų įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre. Kai ūkis yra įregistruojamas, papildomai pranešti VMI apie vykdomą IV veiklą nereikia. Apie žmonos, kai ...
2022-05-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Juridiniam asmeniui išnuomojus jam priklausantį NT, prievolė mokėti NTM ir jį deklaruoti išlieka juridiniam asmeniui – nekilnojamojo turto savininkui. Tačiau šalys yra laisvos susitarti dėl nuomos kai ...
2022-05-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai paslaugų teikėjas nėra registruotas kaip PVM mokėtojas ir todėl neturi PVM mokėtojo kodo, paslaugų pirkėjui prievolės atvirkštiniu būdu skaičiuoti PVM neatsiranda net ir tuo atveju, kai akivaizdu, ...
2022-05-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Lietuvos juridinių asmenų gaunamos paskolos iš užsienio juridinių arba fizinių asmenų be valstybės garantijos yra kontroliuojamos Lietuvos banko ir tokios paskolos turi būti įregistruotos LB, pateikia ...
2022-05-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įsigytas naudotas automobilis, kuriam buvo taikoma maržos schema, yra tiekiamas į Ukrainą (eksportas), tiekimui gali būti taikoma maržos schema ir marža apmokestinama 0 proc. PVM, jeigu įmonė turi ...
2022-05-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai paramą naudodamas įmonės telefoną nusprendžia suteikti darbuotojas, nesilaikoma paramos teikimo tvarkos, nėra įrodymų apie paramos gavėjui suteiktą paramą ir mokesčių administratorius tokias išlai ...
2022-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kai LT įmonė nuomoja prekes LV įmonei, nėra svarbu, ar paslaugų pirkėjas yra PVM mokėtojais. Visais atvejais PVM neskaičiuojamas, nes paslaugos suteikimo vieta persikelia į LV ir už PVM atsakinga tamp ...
2022-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pirkėjui grąžinant prekę, įrašai apskaitoje daromi prekių grąžinimo datą. Kai įmonė tiekia prekes, dalyvaudama OSS schemoje, prekių grąžinimas (jeigu prekės grąžinamos po deklaracijos pateikimo) būtų ...
2022-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Net kai tokius mokesčius nuomininkas turto savininkui sumoka atskirai, kaip kompensaciją, jie laikomi nuomos kainos dalimi ir turėtų būti apmokestinami taip pat, kaip ir nuoma.
2022-05-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Visa už darbuotojų vaikų stovyklavimą sumokėta suma bus įmonės sąnaudos ir leidžiami atskaitymai. Darbuotojų vaikų stovyklos mokesčio dalis, kurią įmonė apmokės savo lėšomis, bus laikoma darbuotojo ga ...
2022-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Investuotos sumos grąžinimas – obligacijos išpirkimas GPM apskaičiavimo tikslais laikomas skolos grąžinimu. Gyventojo pajamomis turėtų būti pripažįstama ir deklaruojama tik palūkanų suma.
2022-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nekilnojamojo daikto baigtumas – 100 proc. ir būklė – nebaigtas statyti NT registre gali būti įrašyti, jeigu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (VĮ Registrų centras) nepateikti dokumentai, patvi ...
2022-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
LV įmonės draudimo išlaidos galėtų būti laikomos kompensacija, jeigu tokios išlaidos būtų perleidžiamos tomis pačiomis sąlygomis – be antkainio. Kai draudimo išlaidos perparduodamos taikant pelno marž ...
2022-05-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Buvusiam darbuotojui pagal pasirinkimo sandorį įsigijus nemokamai ar už lengvatinę kainą akcijų, gauta nauda priskiriama su darbo santykiais susijusioms A klasės pajamoms ir apmokestinama 20 proc. GPM ...
2022-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Atsižvelgiant į tai, kad gyvenamųjų patalpų nuomos laikotarpis ilgesnis nei 2 mėnesiai ir tokios nuomos paslaugos pagal PVMĮ nėra apmokestinamos PVM, skaičiuojant 45 000 Eur atlygio sumą, atlygis už j ...
2022-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai paslaugų sutartis yra sudaryta su nenuolatiniu LT gyventoju, teikiančiu paslaugas fiziškai esant UA, išmokos tokiam gyventojui nėra laikomos GPM objektu LT ir LT įmonė turi apskaičiuoti tik atvirk ...
2022-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu ūkininkas gavo paramą, kuri padengia 70 proc. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų, tai apskaičiuojant GPM leidžiami atskaitymai būtų 30 proc. tokio IMT nusidėvėjimo. Apskaičiuotas nusidėvėjimas a ...
2022-05-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Svetimos prekės, kurias įmonė priima saugoti, registruojamos nebalansinėse sąskaitose ir į balansą neįtraukiamos, o pajamos yra uždirbamos tik teikiant saugojimo paslaugas. Jeigu saugoti prekes priėmu ...
2022-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Išlaidos aukcionui, kuriame įmonė nedalyvavo, gal būti vertinamos įvairiai. Jeigu įmonė nepateiks svarios priežasties, dėl kurios ji sumokėjo dalyvio mokestį, bet aukcione nedalyvavo, išlaidos gali bū ...
2022-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
IĮ savininko pajamos yra B klasės pajamos, o VSD ir PSD įmokas pagal teisės aktų reikalavimus turi sumokėti įmonė, todėl IĮ savininkas, kitaip, nei pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai „į rankas“ ...
2022-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pelno mokesčio deklaracijoje PLN204 atėmus trigubą MTEP išlaidų sumą rezultatas gali tapti neigiamas ir įmonė peno mokesčio nemokės, net jeigu finansinėje apskaitoje yra pelnas. Tokiu atveju pelno mok ...
2022-05-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos