Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2024-06-10 | Skaitymo trukmė 3 min.
Išpakuojant krovinį buvo sugadintas įrenginys

Įprastai atvejai, kai prekės sugadinamos dėl netinkamo jų transportavimo, krovimo, pakavimo, saugojimo, po kurio jos tampa nebetinkamos naudoti, nepriskiriami objektyvioms nuo PVM mokėtojo nepriklausančioms priežastims, ir laikoma, kad prekės buvo sugadintos dėl paties PVM mokėtojo kaltės. Tokiais atvejais tikslinama PVM atskaita.

Klausimas

Įmonė „Pardavėjas“ parduoda įrangą ir „Pirkėjo“ patalpose ją sumontuoja iš atskirų sudedamųjų dalių, instaliuoja ir iki galo paruošia naudoti. „Pardavėjo“ nurodymu, logistikos bendrovė atgabeno „Pirkėjui“ įsigytą įrangą ir ją iškrovė. „Pardavėjo“ darbuotojams išpakuojant vieną iš įrenginio sudedamųjų dalių – transformatorių, lūžo transportavimo konstrukcija. Dėl didelės masės smūgio metu sukrypo transformatoriaus konstrukcijos ir buvo sugadinti vidiniai elektroniniai komponentai. Pagal ES reglamentavimą ir garantinius įsipareigojimus tokios paskirties įrenginio remontas negalimas (medicininė įranga). Įmonė patyrė nuostolių. Įrangos transportavimas buvo apdraustas, tačiau draudimo bendrovė aiškina, kad krovinys apgadintas jau iškrovus, taigi draudimo apsauga išpakavimo metu negalioja. Įranga įsigyta iš ES. Buvo apskaičiuotas ir atskaitytas PVM. Ar šiuo atveju privaloma tikslinti PVM?

Mokesčių SUFLERIO atsakymas

Bendruoju atveju, kai prekės, kurių pirkimo PVM buvo įtrauktas į atskaitą, prarandamos ir nebebus naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, pavyzdžiui, nurašomos kaip nebetinkamos naudoti, turėtų būti tikslinama tokių prekių PVM atskaita, nebent įrodoma, kad tokios prekės yra prarastos dėl kitų objektyvių ir nuo PVM mokėtojo nepriklausančių priežasčių (PVMĮ 66 str. 2 d. 3 p.). 

Įprastai mokesčių administratorius atvejus, kai prekės sugadinamos dėl netinkamo jų transportavimo, krovimo, pakavimo, saugojimo, po kurio jos tampa nebetinkamos naudoti, nepriskiria objektyvioms nuo PVM mokėtojo nepriklausančioms priežastims ir laiko, kad prekės buvo sugadintos dėl paties PVM mokėtojo kaltės. Todėl labai tikėtina, kad, prekės išpakavimo metu tiekėjo darbuotojams sugadinus įrangos konstrukciją, dėl kurios įranga tapo nebetinkama naudoti, tai nebus laikoma ta nuo PVM mokėtojo nepriklausančia objektyvia priežastimi, dėl kurios galėtų būti netikslinama PVM atskaita. 

Ar utilizavus tokią netinkamą naudoti įrangą ir turint utilizavimo faktą patvirtinančius dokumentus būtų galima netikslinti PVM atskaitos, nesusipažinę su tokios įrangos charakteristika, padarytais pažeidimais, tiekimo, garantiniais įsipareigojimais, ES teisiniu reglamentavimu, patvirtinti negalėsime. Paprastai tokios individualios aplinkybės ir turimi įrodymai yra vertinami mokesčių administratoriaus patikrinimo metu. Todėl nusprendus netikslinti tokios įrangos PVM atskaitos ir siekiant išvengti ateityje mokestinių pasekmių, reikėtų gauti iš VMI raštišką išaiškinimą šiuo konkrečiu atveju.

Klausime nenurodėte, ką planuojate daryti toliau su tokia sugadinta įranga, todėl negalime svarstyti kitų variantų, galinčių ar negalinčių suteikti teisę į PVM atskaitą.

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu tokiu būdu vežėjas įmonei atlygina nuostolius, susidariusius dėl sugadintų prekių, tuomet apskaitoje būtų mažinami nuostoliai ir skola vežėjui.
2024-06-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Advokatai vykdo individualiąją veiklą ir savo profesinės veiklos kelionių, įskaitant dienpinigius, bei kvalifikacijos kėlimo išlaidas patiria patys. Šiomis išlaidomis jie mažina savo apmokestinamąsias ...
2024-06-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
UAB, kuri parduoda kaip IMT naudotą nešiojamąjį kompiuterį, turi taikyti atvirkštinį PVM, kai pirkėjas yra PVM mokėtojas (išskyrus biudžetines įstaigas), o atsiskaitymas vyksta ne per kasos aparatą.
2024-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Įsigytos asocijuotųjų įmonių akcijos apskaitoje užregistruojamos jų įsigijimo savikaina – sumokėta ar mokėtina kaina. Akcijų nominalioji vertė neregistruojama. Įsigijus akcijų asocijuotosios įmonės už ...
2024-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 7 min.
Lengvųjų automobilių (nelaikomų elektromobiliais ir hibridiniais automobiliais) pirkimo ir nuomos PVM atskaita yra ribojama: M1 klasei priskiriamų lengvųjų automobilių (iki 8 vietų, neskaičiuojant vai ...
2024-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pasirinkus darbuotojų pajamas natūra skaičiuoti supaprastintu būdu, pajamų natūra suma per mėnesį kiekvienam darbuotojui būtų apskaičiuojama taikant 0,75 proc. nuo automobilio rinkos kainos. Taikant s ...
2024-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Apgyvendinimo paslaugas teikiantys gyventojai vykdo individualiąją veiklą ir turi rašyti dokumentus, net jeigu paslaugos užsakomos ir už jas sumokama internetu. Tik turėdama gyventojo išrašytą sąskait ...
2024-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Dėl pasikeitusio darbo grafiko atostogos turėtų būti suteikiamos ne darbo dienomis, o savaitėmis, o atostoginių suma už savaitę turėtų būti apskaičiuojama pagal senąją darbo laiko normą, kuri buvo tuo ...
2024-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, įsigijus nevažiuojantį automobilį kaip metalo laužą iš gyventojo, ne PVM mokėtojo, prievolės skaičiuoti PVM atvirkštiniu būdu pagal PVMĮ 96 str. 1 dalies nuostatas neat ...
2024-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įprastai atvejai, kai prekės sugadinamos dėl netinkamo jų transportavimo, krovimo, pakavimo, saugojimo, po kurio jos tampa nebetinkamos naudoti, nepriskiriami objektyvioms nuo PVM mokėtojo nepriklausa ...
2024-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonė dovanų kuponų įteikimą darbuotojams įformins kaip dovanas (parašys įsakymą dėl dovanų kuponų įteikimo darbuotojams, nustatys dovanos sumą, sudarys dovanas gausiančių darbuotojų sąrašą) ir ...
2024-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Prekėms, kurios tiekimo metu nėra išgabenamos iš ES teritorijos, 0 proc. PVM netaikomas. Toks tiekimas laikomas vietiniu lietuvišku tiekimu ir skaičiuojamas 21 proc. PVM.
2024-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tokiu atveju, jeigu įsigyjant automobilį iš kitos ES valstybės narės tiekimo dokumente buvo nurodytas LT PVM mokėtojo kodas ir tiekėjas, PVM mokėtojas, pritaikė 0 proc. PVM tarifą pagal Direktyvos 200 ...
2024-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tikslinant PVM atskaitą, neatskaitomas PVM registruojamas pripažįstant veiklos sąnaudas, kurios yra leidžiami atskaitymai. Įstatinio kapitalo didinimas užregistruojamas tada, kada JAR įregistruojami p ...
2024-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Neteisingai pritaikius PVM tarifą trečiųjų šalių gyventojams, kiekvienam jų turės būti rašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra ir grąžinama permokėta suma. Išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroj ...
2024-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Elektromobilio nuomos paslauga yra apmokestinama PVM, neatsižvelgiant į tai, ar automobilis buvo pirktas su PVM ar be PVM, ir ar tokio automobilio pirkimo PVM buvo atskaitytas. Jeigu automobilio nuomo ...
2024-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai komandiruotė yra tikra, MB nario vadovo kelionės (degalų, autobuso bilietų), apgyvendinimo, ryšių išlaidos, patirtos komandiruotės metu, galėtų būti priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskait ...
2024-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tokiais atvejais LT įmonė iš Lenkijos įsigytų prekių PVM Lietuvoje skaičiuoja įprasta tvarka – nuo prekių vertės be lenkiško PVM – ir deklaruoja prekių įsigijimą iš ES. Lenkiškas PVM, kurio neturėjo b ...
2024-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu automobilis buvusiam įmonės vadovui bus išnuomotas už rinkos kainą atitinkantį atlygį, mokestinių rizikų neturėtų atsirasti. Tokio automobilio nusidėvėjimo sumos bus priskiriamos leidžiamiems at ...
2024-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai pirkėjai yra fiziniai asmenys, paprasti vartotojai, tokia akcija gali būti laikoma reklamine, o dovana – leidžiamais atskaitymais. Kai klientas – įmonė, o dovaną gauna ir į kelionę vyksta jos darb ...
2024-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >