Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-09-12 | Skaitymo trukmė 3 min.
Išmokės pašalpas darbuotojams, turintiems mokyklinio amžiaus vaikų

Tikėtina, kad prieš Rugsėjo 1-ąją darbuotojams, turintiems mokyklinio amžiaus vaikų, išmokėtos išmokos bus laikomos dovana. Iš darbdavio per metus gauta iki 200 Eur vertės piniginė dovana nėra apmoke...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu fiskalinė dienos ataskaita nebuvo atspausdinta darbo dienos pabaigoje, ji turėtų būti atspausdinama kaip įmanoma greičiau. Jeigu ataskaita atspausdinama tik kitos darbo dienos pabaigoje, iš ats ...
2023-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Darbo sutartyje nustatytas ne visas darbo laikas nuo dienpinigių apmokestinimo neišgelbėja, jeigu darbo sutartyje nustatyta mėnesio alga yra mažesnė nei MMA, padauginta iš koeficiento 1,65. Užsienio k ...
2023-09-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kadangi nėra suėjusi mokesčių perskaičiavimo (tikslinimo) senatis, 2023 metais pastebėjus klaidą, susijusią su IP lengvatos taikymu, pelno mokestį galima perskaičiuoti ir patikslinti pateikiant 2022–2 ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors pelno mokesčio deklaracijoje (PLN204) yra deklaruota didesnė kaip 45 000 Eur pajamų suma, prievolė registruotis kaip PVM mokėtojui neatsiranda, jeigu įmonė teikia paslaugas, kurių suteikimo vieta ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbo kodeksas nenumato išeitinių išmokų ir nereikalauja jų mokėti, jeigu darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu. Tokiais atvejais gali būti mokama kompensacija ir dėl jos dydžio šalys susitaria. ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Dividendus turi teisę gauti tie akcininkai, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo metu yra įmonės akcininkai. Į akcininkų pasikeitimus, kurie vyksta po akcininkų susirinkimo, mokant dividendus neatsi ...
2023-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kai įtraukti atsargų likučius į apskaitą faktine įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje netikslinga arba neįmanoma, gali būti taikomi kiti įvertinimo būdai. Mažmeninėje prekyboje gali ...
2023-09-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu kelionės metu įvykęs eismo įvykis PL buvo susijęs su įmonės vykdoma veikla, tokiu atveju autobusiuko pergabenimo iš PL į LT išlaidos bus laikomos leidžiamais atskaitymais. Lizingo bendrovei perv ...
2023-09-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Mažinti atlyginimų be darbuotojo sutikimo darbdavys negali, šalys turi susitarti dėl darbo laiko normos ir darbo užmokesčio mažinimo, darant darbo sutarties pakeitimą. Darbuotojui nesutikus su pasikei ...
2023-09-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tikėtina, kad prieš Rugsėjo 1-ąją darbuotojams, turintiems mokyklinio amžiaus vaikų, išmokėtos išmokos bus laikomos dovana. Iš darbdavio per metus gauta iki 200 Eur vertės piniginė dovana nėra apmoke ...
2023-09-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kreditinė PVM sąskaita faktūra, kuria tiekimui pritaikomas 0 proc. PVM tarifas, turėtų būti deklaruojama to mokestinio laikotarpio, kurį ji surašyta, FR0600 ir FR0564.
2023-09-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pagal DK 138 str. 3 dalį suteikiant papildomą laisvą laiką vaikus auginantiems tėvams, kurie dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandų pamainomis, jų prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuoj ...
2023-09-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Bendrovei padengiant vadovo šeimos gyvenamųjų patalpų nuomos ir komunalinių paslaugų išlaidas, būtų laikoma, kad vadovas gauna naudos – pajamų natūra.
2023-09-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai dovanų kuponai įteikiami verslo partnerio darbuotojams, kurie gauna tuos dovanų kuponus už savo darbo funkcijų atlikimą, t. y. už pardavimus, tokių dovanų kuponų įteikimas gali būti laikomas dovan ...
2023-09-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Bendruoju atveju, kai nuomininkas savo lėšomis pastato statinį ir jo nuosavybę neatlygintinai perduoda kitam asmeniui, statybos išlaidos nepripažįstamos leidžiamais atskaitymais, neatsižvelgiant į tai ...
2023-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonė sugebėtų pademonstruoti ir pateikti įrodymus, kad direktoriaus atliekamos darbo funkcijos reikalauja bet kuriuo paros metu išvykti į darbą, tokiu atveju automobilio naudojimas važiuoti iš ...
2023-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Eksportuojamoms prekėms 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tuo atveju, jeigu tiekiamos prekės jų tiekėjo (LT įmonės) arba jų pirkėjo (PL įmonės) yra išgabenamos iš ES teritorijos ir LT įmonė turi ...
2023-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Laikraščio leidybos teisių perleidimas kitai įmonei laikinai naudotis pagal savo esmę būtų laikomas paslauga. Atlygis, gaunamas už tokią paslaugą, turėtų būti pripažįstamas apmokestinamosiomis pajamom ...
2023-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai vienu metu atliekamas įsigyto pastato remontas, statomas naujas pastatas ir tvarkoma aplinka, darbų išlaidos turėtų būti įtraukiamos į pastatų įsigijimo vertę. Tokios išlaidos turėtų būti paskirst ...
2023-09-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Išmokos, kurios yra išmokamos gyventojui už suteiktą teisę jo sklype prisijungti prie nuotekų, laikomos gyventojo kitomis pajamomis, kurios yra apmokestinamos 15 proc. GPM. Tokios išmokos yra priskiri ...
2023-09-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >