Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-10-19 | Skaitymo trukmė 3 min.
Investicinis projektas: gamins granules ir šildys patalpas

Jeigu įmonė sugebėtų pademonstruoti, kad įsigyta nauja granulių gamybos linija padidino darbo našumą, produktyvumą arba sumažino žaliavų sunaudojimą arba kitas įmonės sąnaudas, arba pradėta vykdyti nauja veikla (pvz., granulių prekyba), dėl kurios padidėjo pajamos ar apmokestinamasis pelnas, manome, kad tokiu atveju įmonė galėtų naujai įsigytos granulių gamybos linijos išlaidomis susimažinti apmokestinamąjį pelną, neatsižvelgiant į tai, kad dalis pagamintų granulių bus sunaudojama įmonės patalpoms šildyti.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kai tarp prekių tiekėjo ir pirkėjo yra sudaryta sutartis ir numatytas brokuotų prekių keitimas naujomis, už kurias nebus atlyginta, tai turėtų būti įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame nurodom ...
2021-10-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nagrinėjamu atveju šilumos gamintojas patiria šilumos gamybos išlaidų savam turtui išlaikyti: šildyti šaltuoju metų laiku ir tinkamai turto būklei palaikyti. Kai tokios išlaidos yra patiriamos saviems ...
2021-10-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė gali nustatyti pajamų natūra gavėją ir jam tenkančią pajamų natūra sumą, pasirinkti skaičiuoti pelno mokesčio (nes taip būtų patogiau) įmonė negali. Nusprendusi neskaičiuoti pajamų natūra ir ...
2021-10-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
PMĮ nėra nustatyta sąlygų, draudžiančių pasinaudoti pelno mokesčio lengvata dėl vykdomo investicijų projekto gavus subsidiją, kuri nebuvo skirta projektui vykdyti reikalingam turtui įsigyti. Vis dėlto ...
2021-10-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai parduodamas paveldėtas turtas, pats gyventojas šio turto nenaudojo ekonominėje veikloje ir gyventojas nėra laikomas apmokestinamuoju asmeniu, PVM prievolių neturėtų kilti ir pardavimas neturėtų bū ...
2021-10-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVM įstatymas išimčių elektros energijai nedaro. Jeigu įmonė už ją mokėjo ir atskaitė pirkimo PVM, tai vėliau, kai darbuotojas savo reikmėms sunaudoja tokią elektros energiją, laikoma, kad ji sunaudot ...
2021-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai organizuojamas visų grupės įmonių susirinkimas, kuriame atvykę kitų šalių įmonių vadovai sprendžia visų grupės įmonių darbinius klausimus, visos tokio susirinkimo išlaidos nebus leidžiami atskaity ...
2021-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Jeigu LT įmonė ne trumpiau kaip 12 mėn. be pertraukų valdo ne mažiau kaip 10 proc. užsienio įmonės akcijų ir jeigu dividendai gaunami iš užsienio įmonės, kurios pelnas yra apmokestinamas PM, tokiu atv ...
2021-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonė yra įsitikinusi, kad jos partneris, IT pirkėjas, yra patikima ir sąžininga įmonė, su šia įmone palaikomi ilgalaikiai santykiai, įmonė turi rašytinius susitarimus, patvirtinimus, kad prekės ...
2021-10-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nuo 2022-01-01 dienpinigius reikalaujama mokėti tik negrynaisiais pinigais, tačiau pati mokėjimo tvarka nesikeičia. Kaip ir anksčiau, įmonė gali su darbuotoju susitarti arba įmonės vadovo įsakymu nust ...
2021-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įmonė sugebėtų pademonstruoti, kad įsigyta nauja granulių gamybos linija padidino darbo našumą, produktyvumą arba sumažino žaliavų sunaudojimą arba kitas įmonės sąnaudas, arba pradėta vykdyti na ...
2021-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sprendžiant, ar nuomojamo automobilio sąnaudos gali būti laikomos įmonės leidžiamais atskaitymais, reikia žinoti, kokias paslaugas turi teikti grupės įmonė, kas numatyta paslaugų teikimo sutartyje, je ...
2021-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Užsienio įmonės filialas yra pelno mokesčio mokėtojas Lietuvoje ir jam taikomos bendrosios PMĮ nuostatos. Kai filialas gauna draudimo išmoką, ji gali būti priskirta neapmokestinamosioms pajamoms, o nu ...
2021-10-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Remonto darbų pirkimo PVM yra atskaitomas, jeigu automobilis ir toliau yra naudojamas įmonės PVM apmokestinamoje veikloje. Įmonei teisė į PVM atskaitą išlieka ir tuo atveju, kai remonto darbų PVM sumo ...
2021-10-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonės, PVM mokėtojos, privalo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade ir tvarkyti pakuočių apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka. Pakuočių atliekos (plastikas, kartonas, padėklai), kur ...
2021-10-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai IĮ taiko 38-ąjį VAS, ji klaidas apskaitoje gali taisyti tik perspektyviai, net jeigu jos yra esminės. Todėl taisoma bus mažinant 2021 metų sąnaudas. Dėl ankstesniųjų metų klaidų reikės tikslinti p ...
2021-10-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Prancūziškas importo PVM lietuviškoje PVM deklaracijoje nedeklaruojamas. LT įmonė turės deklaruoti prekių įsigijimą iš ES, nes importuotų prekių gabenimas prasidėjo Prancūzijoje ir baigėsi Lietuvoje. ...
2021-10-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Sportinės aprangos dalijimas fiziniams asmenims nebus laikomas nei reklama, nei reprezentacija, net jeigu ta apranga pažymėta įmonės logotipu. Paprastai tokios išlaidos pripažįstamos neleidžiamais ats ...
2021-10-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Pensinio amžiaus darbuotojo darbo užmokesčiui nėra taikomos jokios mokesčių lengvatos, išskyrus tuos atvejus, kai tokiam darbuotojui mokamas DU yra mažesnis nei MMA. Tokiais atvejais netaikomos „Sodro ...
2021-10-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
PVMĮ 49 straipsnyje yra nustatyta, kad tiekiamoms prekėms 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tais atvejais, kai prekių išgabenimą į kitą valstybę narę organizuoja ir gabenimo išlaidų patiria p ...
2021-10-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Civilinės sutartys gali būti sudaromos tarp MB nario ir MB dėl vadovavimo paslaugų arba darbų atlikimo ir paslaugų teikimo bendrijai. Apie tokių sutarčių sudarymą pranešti VMI, „Sodrai“ ir kitoms inst ...
2021-10-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos