Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-09-09 | Skaitymo trukmė 3 min.
Įmonė mokės studentui stipendiją

Įmonių mokamos stipendijos studentams neapmokestinamos GPM, jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos: stipendija mokama pagal pasirašytą trišalę sutartį; ji skirta studento mokymosi ir gyvenimo išlaidoms apmokėti; mokėjimo laikotarpiu studentas nevaldo daugiau kaip 10 proc. stipendiją mokančios įmonės akcijų (dalių, pajų), nėra tos įmonės savininkas, darbuotojas arba jų šeimos narys; stipendija nėra susijusi su studento įmonei atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis; metinė suma ne didesnė kaip 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį. Jeigu netenkinama bent viena iš sąlygų, visa stipendijos suma yra apmokestinama 15 proc. GPM.

Klausimas

Įmonė mokės studentui stipendiją už visas studijas. Baigęs mokslus studentas įmonėje nedirbs. Kokius mokesčius turi skaičiuoti įmonė nuo mokamos stipendijos?

MERITS atsakymas

Atsakydami į klausimą darome prielaidą, kad stipendiją studentui mokės pelno siekiantis juridinis vienetas.

Stipendija – nustatyta piniginė parama mokiniams, studentams, mokslo ir meno darbuotojams. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 33 punktą, įmonių (išskyrus pelno nesiekiančias įstaigas) mokamos stipendijos studentams ir mokiniams neapmokestinamos GPM, neatsižvelgiant į mokyklos rūšį (aukštoji mokykla, profesinė mokykla ir kt.), jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos:

– stipendija mokama pagal pasirašytą trišalę sutartį (tarp mokyklos, studento ir įmonės);

– stipendija skirta studento mokymosi ir gyvenimo išlaidoms apmokėti;

– stipendijos mokėjimo laikotarpiu studentas nevaldo daugiau kaip 10 proc. stipendiją mokančios įmonės akcijų (dalių, pajų), nėra tos įmonės savininkas, darbuotojas ar jų šeimos narys;

– tokia stipendija nėra susijusi su studento įmonei atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis;

– metinė stipendijos suma ne didesnė kaip 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį.

Jeigu mokama stipendija neatitinka nustatytų sąlygų arba bent vienos iš jų, visa stipendijos suma yra apmokestinama 15 proc. GPM. Tais atvejais, kai mokama stipendija atitinka visas numatytas sąlygas, tačiau jos metinė suma didesnė kaip 2 500 Eur, tuomet viršijanti suma apmokestinama 15 proc. GPM.

Kai mokamos stipendijos nėra apmokestinamos GPM (tenkinamos visos išvardytos sąlygos), įmonei prievolės tokias išmokėtas sumas deklaruoti nėra. Stipendijos, kurios yra priskirtos GPM apmokestinamosioms pajamoms, turėtų būti deklaruojamos mėnesinės deklaracijos GPM313 formoje ir metinės deklaracijos GPM312 formoje.

Studentui prievolė deklaruoti gautą stipendiją atsiranda tuomet, kai jam išmokamos GPM apmokestinamos sumos. Tokiu atveju apmokestinamosioms pajamoms priskirta stipendija deklaruojama metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede GPM311F (vedlio F dalyje).

Stipendijų sumos, mokamos studentui, bus laikomos nebūtinomis įmonės sąnaudomis, nesusijusiomis su įmonės pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu, todėl turės būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.).

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos palūkanos yra priskiriamos A klasės pajamoms, iš kurių išskaičiuoti pajamų mokestį privalo tokias pajamas išmokanti įmonė. Pagal Lietuvos ir Šveicarijos D ...
2021-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo PVM apskaičiavimo tikslais gali tapti apmokestinamuoju asmeniu ir jam gali atsirasti prievolė skaičiuoti PVM, kai susiklosto tam tikros aplinkybės, pavyzdžiui, ka ...
2021-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Registruojant apskaitoje svarbūs abu kursai – buhalterinis ir banko taikytas valiutos konvertavimo (pirkimo–pardavimo). Jie abu daro įtaką rezultatui dėl valiutos kurso pasikeitimo. Kaip nurodyta VAS, ...
2021-09-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai draudimo išmoką gauna ne įmonė, o lizingo bendrovė, ir šia suma yra įskaitomas mokėjimas lizingo bendrovei, įmonės apskaitoje turėtų būti registruojama gauta draudimo išmoka. Jos registravimas aps ...
2021-09-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai išmoka mokama kaip netesybos pagal Darbo kodekso 147 str. 2 dalies reikalavimus, ši išmoka laikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Skaičiuojamas 20 proc. GPM ir netaikomas NPD. „Sodros ...
2021-09-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Prekių pristatymo paslauga nėra savarankiška paslauga, jos vertė – tai prekės kainos dalis. Tokia paslauga turėtų būti apmokestinama toje pačioje valstybėje narėje ir taikant tokį pat PVM tarifą, kaip ...
2021-09-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu keltuvas įsigytas Norvegijoje, kad būtų apskaičiuojamas importo PVM, prekė turėjo būti importuojama į ES, pateikiant muitinės įstaigai importo dokumentų rinkinį. Tokį dokumentų rinkinį pateikia ...
2021-09-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tais atvejais, kai sudaromos tiekimo sutartys, nustatomos tiekimų apimtys, tiekėjas įsipareigoja patiekti būtiną įrangą, kuri bus naudojama tik įmonės produkcijai laikyti, naudoti ar parduoti, ir turi ...
2021-09-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Šiuo metu automobilių pajamos natūra vertinant darbo teisinius santykius nėra laikomos darbo užmokesčiu, nors mokesčiai mokami kaip nuo darbo užmokesčio. Tačiau įmonės tokias pajamas dažniausiai regis ...
2021-09-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kadangi prekių gabenimas prasidėjo PL, LT įmonės sandoris nebus laikomas PVM objektu Lietuvoje ir nebus taikomas joks lietuviškas PVM tarifas. Tačiau prekių pardavimas bus laikomas PVM objektu Lenkijo ...
2021-09-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įmonių mokamos stipendijos studentams neapmokestinamos GPM, jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos: stipendija mokama pagal pasirašytą trišalę sutartį; ji skirta studento mokymosi ir gyvenimo išlaido ...
2021-09-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią įmonė atliekas parduoda už 0 Eur, o atliekų tvarkytojas už tai nemokamai duoda konteinerius ir išveža atliekas, gali būti laikoma mainų sutartimi, paga ...
2021-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai automobilio nuomos rinkos kaina maža, darbuotojas įmonės automobiliu naudojasi fragmentiškai ir įmonės degalų sunaudoja nedaug, tikėtina, kad bus paprasčiau nuomoti jį darbuotojui, nei skaičiuoti ...
2021-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai Lietuvos įmonės nuolatinė buveinė Švedijoje perveda pinigus LT įmonei, tai nebus laikomas LT įmonės pajamomis ir filialo Švedijoje sąnaudomis, nes šiuo atveju nevyksta nei prekių tiekimas, nei pas ...
2021-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Tokių prekybos schemų, kai prekes fiziškai iš gamintojo pasiima galutinis pirkėjas, reikėtų vengti, net jeigu pirkėjas vėliau išrašo sąskaitą už vežimo paslaugas tarpininkui, nes jis kelia rizikų tarp ...
2021-09-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kaip ir kada darbuotojas mokės už automobilio nuomą - grynaisiais, pavedimu ar darant išskaitas iš atlyginimo, reikėjo susitarti automobilio nuomos sutartyje. Darbo kodeksas nuompinigių mokėjimo nereg ...
2021-09-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai gyventojas Lietuvoje vykdo ekonominę veiklą – pardavinėja automobilius, tokia veikla laikoma individualiąja veikla ir apie jos vykdymą turi būti pranešama Lietuvos mokesčių administratoriui. Nenuo ...
2021-09-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Gyventojas, parduodantis NT, turi teisę gautas pajamas susimažinti tik tiesioginėmis išlaidomis, skirtomis tam turtui įsigyti, pasistatyti ir parduoti. Kitos išlaidos, tokios kaip to turto gerovės suk ...
2021-09-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 8 min.
Jeigu LT įmonė ne trumpiau nei 12 mėn. valdo ne mažiau nei 10 proc. Sakartvelo įmonės akcijų ir ši įmonė yra pelno mokesčio mokėtoja, iš Gruzijos įmonės gaunami dividendai neapmokestinami pelno mokesč ...
2021-09-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu pavyktų įrodyti, kad tai darbo priemonė (reikalinga ir naudinga), tuomet laikrodžio su telefono funkcija įsigijimo išlaidos galėtų būti įmonės leidžiami atskaitymai, pirkimo PVM atskaitomas, o p ...
2021-09-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įforminant akcininkės – JK įmonės naudai patirtų paslaugų išlaidų kompensavimą, turėtų būti rašoma PVM sąskaita faktūra, paslaugos turėtų būti perparduodamos ir joms turi būti taikomas atvirkštinis PV ...
2021-09-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos