Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-06-09 | Skaitymo trukmė 7 min.
IĮ veikloje naudoja 30 proc. savininkui priklausančio pastato, kurio baigtumas 50 proc.

Nebaigto statyti pastato nekilnojamojo turto mokestis neskaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu pastatas yra nenaudojamas. Gyventojas tos pastato dalies, kuri nėra perduota IĮ, NTM skaičiuoti neturi. O tos pastato dalies (30 proc.), kuri naudojama IĮ veikloje, NTM įmonė turėtų skaičiuoti ir deklaruoti NTM deklaracijoje (KIT711). Kad būtų nustatyta nebaigtos statybos pastato mokestinė vertė, nuo kurios būtų skaičiuojamas NTM, savininkas turėtų kreiptis į RC. Kai IĮ savininkas perduoda naudotis jam priklausantį turtą IĮ, toks perdavimas turi būti įforminamas IĮ savininko įsakymu ir pateikiamas VMI. Jeigu tokio įsakymo nėra ir nėra su IĮ sudaryta jokios sutarties, IĮ lėšomis atlikto remonto sąnaudos ir turto eksploatavimo išlaidos gali būti pripažintos NT savininko pajamomis natūra ir apmokestintos GPM.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kadangi tiekiant prekes į kitas ES valstybes nares neapmokestinamiesiems asmenims ir nuo 2021-07-01 taikant OSS schemą PVM sąskaitos faktūros nebus rašomos, apmokestinimo PVM momentas bus pinigų mokėj ...
2021-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Savo esme tokia premija, kuri yra skiriama už tam tikrą nupirktų prekių kiekį, gali būti traktuojama dvejopai: kaip nuolaida parduotoms prekėms arba atlyginimas už suteiktą paslaugą – komisinis atlygi ...
2021-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Tokiais atvejais nustatyti, dėl ko susidarė skirtumai – dėl valiutos kurso svyravimo, dėl skirtingų kursų taikymo ar dėl tų pačių operacijų įvertinimo skirtingomis valiutomis, būna sudėtinga (dažnai n ...
2021-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Visos „Sodros“ įmokos, net ir tos, kurios mokamas kaip papildomos įmokos pensijai kaupti, yra privalomos. Gyventojas, net ir norėdamas, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus jų atsisakyti negali. ...
2021-06-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Gamintojo nustatytas garantijos laikotarpis gali būti svarbus sprendžiant, kokį nusidėvėjimo normatyvą taikyti. Vis dėlto įmonė dažniausiai turi savo apskaitos politikoje patvirtintus normatyvus, o ga ...
2021-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mokesčių senatis yra labai griežta, ji nepratęsiama ir jos taikymo išimčių nėra. Įmonė 2021 metais gali tikslinti tik 2021 ir paskutiniųjų trejų metų (2020, 2019 ir 2018 m.) deklaracijas. Nors įmonė g ...
2021-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Vykdant jungtinę veiklą, partneriai gali vykdyti kiekvienas savo įsipareigojimus – atlikti darbus, kurie numatyti sutartyje, ir atskirai juos finansuoti. Tačiau tuo atveju, kai visus darbus finansuoja ...
2021-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Gyventojams atsisakius paskolų įmonės naudai, tokios dovanai gautos piniginės lėšos turėtų būti priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių skaičiuojamas PM. Jeigu 2020 m. tęsiama ta pati veik ...
2021-06-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai kiekvienas skolininkas turi grąžinti savo skolą, skolos įmonės apskaitoje įvertinamos ir pripažįstamos turtu atskirai, o kai skola yra atgaunama, nurašoma būtent tos skolos, kuri buvo grąžinta, įs ...
2021-06-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė perka paslaugas ar atlieka darbus (patiria išlaidų), dėl kurių ankstesniais laikotarpiais buvo suformuoti atidėjiniai, leidžiami atskaitymai į PLN204 deklaraciją įrašomi atskirai kaip papild ...
2021-06-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nebaigto statyti pastato nekilnojamojo turto mokestis neskaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu pastatas yra nenaudojamas. Gyventojas tos pastato dalies, kuri nėra perduota IĮ, NTM skaičiuoti neturi. O to ...
2021-06-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 7 min.
Mokesčių teisės aktai nenurodo, kaip nustatyti, kurios akcijos parduotos ir kokia yra jų savikaina. Dažnai taikomas FIFO metodas, bet dar dažniau mokesčių administratorius šį klausimą sprendžia indivi ...
2021-06-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Skaičiuojant vidutinį atlyginimą įtraukiamos per paskutinius 12 mėnesių išmokėtos metinės premijos, todėl kai įmonė metines premijas kasmet išmoka tuo mačiu metu – gruodžio mėnesį, į VDU patenka tik v ...
2021-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Už simbolinę kainą įsigytos prekės, skirtos demonstruoti potencialiems pirkėjams, siekiant paskatinti tokių prekių pardavimus, turėtų būti įtraukiamos į apskaitą kaip trumpalaikis turtas, o jų įsigiji ...
2021-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė teikia paslaugas, už kurias bus sumokėta iš PSDF biudžeto lėšų, gaunamos pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, o sąnaudos, patirtos uždirbant neapmokestinamąsias pajamas, yra p ...
2021-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Pelno nesiekianti įstaiga, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, turi teisę leidžiamiems atskaitymams priskirti ankstesniais metais patirtus mokestinius nuostolius, t. y. tokius nuostolius, kurie susi ...
2021-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Šiuo metu mokesčių administratorius leidžia darbuotojų testavimo išlaidas, kai išlaidų dokumentai išrašyti darbuotojo vardu, priskirti leidžiamiems atskaitymams, nepripažįstant pajamų natūra. Jeigu to ...
2021-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Teisės aktai nenurodo, kad naudojami PPK būtų paremti tik viena serija. Todėl kai įmonė turi atskirus padalinius, daug atskaitingų asmenų ar dėl kitų priežasčių turi turėti atskiras dokumentų grupes, ...
2021-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Prekių tiekimas, kai prekės išgabenamos iš LT ir šių prekių tiekimo metu jų gabenimas baigiasi kitos ES valstybės narės teritorijoje, laikomas prekių tiekimu į kitą ES valstybę narę, tačiau tokiam tie ...
2021-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Automobilio, kuris nėra skirtas keleiviams vežioti ar nuomoti su PVM, pirkimo PVM nėra atskaitomas. Tokiu atveju PVM deklaracijos FR0600 25 laukelyje deklaruojamas tik pirkimo PVM. PVM sąskaita faktū ...
2021-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Paramos, kuri teikiama prekėmis ar gaminiais, vertė nustatoma pagal jų savikainą. Tokia vertė deklaruojama PLN204 deklaracijoje ir paramos teikimo ataskaitoje. Dėl to, kad paramos teikimo sutartyje yr ...
2021-06-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos