Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-04-08 | Skaitymo trukmė 3 min.
Gyventojas parduoda paveldėtą žemę ir ūkio techniką

Gyventojo apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas pelnas, gautas pardavus nekilnojamąjį turtą, kuris nėra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, pardavus kilnojamąjį registruotiną turtą, kuris nėra išlaikytas nuosavybėje 3 metus, ir pardavus kitą turtą, už kurį gautos pajamos yra didesnės kaip 2 500 Eur. Pelnas – skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainos. Kai turtas paveldimas, jo įsigijimo kaina nustatoma atsižvelgiant į paveldėjimo teisės liudijime nurodytą to turto kainą.

Klausimas

UAB „A“ nori iš fizinio asmens pirkti nekilnojamąjį (žemės ūkio paskirties žemę) ir kilnojamąjį (žemės ūkio techniką) turtą,  kurį tas asmuo paveldėjo. Fizinis asmuo nori viską parduoti kartu su paveldėjimo teise, t. y. jam išduodamas paveldėjimo liudijimas, jis parduoda turtą UAB „A“ ir turtas registruojamas bendrovės vardu. Kokios mokestinės prievolės atsiranda fiziniam asmeniui?

MERITS atsakymas

Gyventojo apmokestinamosioms pajamoms priskiriamos pajamos, gautos:

– pardavus nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybėje nėra išlaikytas 10 metų,

– pardavus kilnojamąjį registruotiną turtą, kuris nuosavybėje nėra išlaikytas 3 metus,

– pardavus kitą turtą, už kurį gautos pajamos per metus didesnės kaip 2 500 Eur.

Taigi, jeigu gyventojas paveldėtą turtą, kurio teisinė registracija yra privaloma, iš karto parduos, jo pajamos, gautos už nekilnojamąjį turtą – žemę ir kilnojamąjį turtą – žemės ūkio techniką, transporto priemones, priekabas, turės būti apmokestinamos GPM. Tokiu atveju GPM būtų apmokestinama ne visa kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo kaina, o tik pelnas – skirtumas tarp pardavimo ir įsigijimo kainos. Kai turtas įgyjamas paveldėjimo būdu, tokio turto įsigijimo kaina nustatoma pagal paveldėjimo teisės liudijime nurodytą paveldimo turto vertę. Taip pat iš pardavimo kainos galėtų būti atimamos išlaidos, susijusios su to turto nuosavybės įregistravimu bei išregistravimu ir pardavimu, tokios kaip atlygis notarui, Registrų centrui, paveldimo turto mokestis, tačiau reikia turėti tokius dokumentus (GPMĮ 19 str. 1 d.).

Pardavus paveldėtą kitą turtą, kurio teisinė registracija nėra privaloma (kompiuteriai, spausdintuvai, baldai ir pan.), gautos pajamos nėra apmokestinamos GPM, jeigu tokių pajamų suma, atėmus jų įsigijimo išlaidas, t. y. pelnas per kalendorinius metus, ne didesnė kaip 2 500 Eur (GPMĮ 17 str. 1 d. 27 p.).

Gyventojo pelnas, gaunamas pardavus registruotiną nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei kitą turtą (2 500 Eur viršijanti suma), būtų apmokestinamas 15 proc. GPM, jeigu tokių gaunamų pajamų suma (įskaitant palūkanų, autorinių atlyginimų, turto nuomos, dovanų, prizų, azartinių lošimų sumą) per metus neviršytų 120 VDU (2021 m. – 162 324 Eur, 2020 m. – 148 968 Eur). Jeigu gaunamų pajamų suma per metus viršytų 120 VDU, viršijančiai daliai turėtų būti taikomas 20 proc. GPM tarifas (GPMĮ 6 str. 1-2 d.).

Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Įsigijus nekokybiškių prekių, kurios nebus parduotos, keičiasi importuotų prekių apmokestinamoji vertė. Importuotojas, gavęs kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, turėtų kreiptis į muitinę dėl importuotų pr ...
2021-04-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
ESTT yra nustačiusi taisyklę, pagal kurią gautas atlygis iš pirkėjo apima ir PVM, jeigu papildomos PVM sumos iš pirkėjo tiekėjas atgauti negali. Tokia pati praktika taikoma ir sprendžiant bylas Lietuv ...
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai vienas gyventojas suteikia beprocentę paskolą kitam ir tai nėra susiję su sudarytais sandoriais (nebus laikoma atlygiu už parduotą turtą, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas), pajamų natūra nea ...
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sprendžiant, kokį VDU – dienos ar valandos – skaičiuoti, svarbu žinoti, kokiu režimu darbuotojas dirbo skaičiuojamuoju laikotarpiu, t. y. paskutinius tris mėnesius. Jeigu tuo laikotarpiu darbuotojas d ...
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Išmoka užsienio vienetui už jo teikiamą mokymo paslaugą pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio paprastai neapmokestinama.
2021-04-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra, kuria yra įforminama nuolaida ar pasikeitusi paslaugų vertė, deklaruojama PVM deklaracijoje (FR0600) tą mėnesį, kurį ir buvo gauta, t. y. 2021 m. sausio mėn. PM a ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Lietuvos įmonės elektroninių paslaugų teikimas JAV neapmokestinamiesiems asmenims (gyventojams, nevykdantiems ekonominės veiklos) nėra laikomos PVM objektu Lietuvoje, tokia paslauga PVM neapmokestinam ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai LT įmonė parduoda turtą, fiziškai esantį Vokietijoje, toks tiekimas nėra laikomas PVM objektu Lietuvoje. Tiekimas, kai Vokietijos pirkėjui parduodamas LT įmonės turtas, fiziškai esantis Vokietijoj ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Net ir tuomet, kai dėl teisės aktų pasikeitimo įmonė patiria nuostolių, mokesčių administratorius laikosi pozicijos, kad gaminiai, kurie nebebus naudojami įmonės pajamoms uždirbti, turėtų būti laikomi ...
2021-04-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Grąžintinas PVM, kurį įmonė turi balanse 2020-12-31, neturėtų padengti už 2020 metus mokėtino pelno mokesčio sumos, nors abu šie mokesčiai mokami VMI, nurodant vieną įmokos kodą. Pelno mokesčio mokėji ...
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Gyventojo apmokestinamosioms pajamoms priskiriamas pelnas, gautas pardavus nekilnojamąjį turtą, kuris nėra išlaikytas nuosavybėje 10 metų, pardavus kilnojamąjį registruotiną turtą, kuris nėra išlaikyt ...
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Avansas apmokestinamas PVM tuo momentu, kai yra gaunamas / mokamas už konkrečią prekę ar paslaugą. Kai pagal sutarties sąlygas sumokėtas avansas lieka prekių tiekėjui, nes atsisakoma pirkti prekę ir t ...
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbo užmokesčio sąnaudos, kurias kompensuoja gauta subsidija, bus neleidžiami atskaitymai 2020 metais, net jeigu VšĮ gautą subsidiją pripažintų finansavimo pajamomis 2020 metais.
2021-04-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Tarpiniai dividendai, kuriuos akcininkas paskyrė 2020 metais už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, apskaitoje registruojami taip pat, kaip metiniai dividendai – mažinant nepaskirstytojo pelno ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tarpininkavimo paslaugos perkant lengvąjį automobilį būtų įskaičiuojamos į automobilio įsigijimo savikainą. Įmonės vidinėms reikmėms naudojamo automobilio PVM būtų neatskaitomas. Jeigu būtų nustatyta, ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonė savo vardu pirks prekes PL ir jas atgabenusi į LT parduos LT pirkėjams, bus laikoma, kad įmonė teikia ne gabenimo paslaugas, o vykdo prekybinę veiklą. Jeigu prekės iš PL įmonių bus perkamo ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus sodininkų bendrijos neprivalo teikti finansinių ataskaitų. Sodininkų bendrija turi prievolę teikti pelno mokesčio deklaraciją (PLN204N). Nuo prievolės teikti ...
2021-04-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įgyvendinti ketinimą atostoginių kaupinius, kuriuos įmonė skaičiuoja kas mėnesį, mokėti su atlyginimu, o vėliau atostogas suteikti nemokant atostoginių, greičiausiai nepavyks. Tai, ką įmonė skaičiuoja ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu NT turtas nebuvo naudojamas įmonės veikloje, bus laikoma, kad tiekiama prekė, o ne ilgalaikis turtas. Jeigu įmonė turės įrodymus, patvirtinančius, kad toks NT tiekimas gali būti laikomas atsitik ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Iki 2020 m. pabaigos galiojusio PMĮ redakcijoje buvo spraga, leidžianti tokiais atvejais, kai sudėjus kelių šeimos narių valdomų įmonių pajamas ir darbuotojų skaičių buvo viršytas tik vienas dydis, ta ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pirmieji finansiniai metai, už kuriuos reikia teikti finansines ataskaitas ir deklaracijas, prasideda nuo įsteigimo dienos ir baigiasi 2020-12-31. Net jeigu VšĮ nevykdė veiklos, ji privalo sudaryti 20 ...
2021-04-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos