Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-01-13 | Skaitymo trukmė 5 min.
Gyventojas įsigijo du sklypus, juose pastatys namus ir parduos

Gyventojo veikla, kai jis įsigyja du sklypus, kuriuose pastatys namus ir parduos, PVM apskaičiavimo tikslais turėtų būti laikoma ekonomine veikla. Jeigu tokios pačios nuomonė bus ir VMI, tuomet gyventojui atsiras prievolė skaičiuoti PVM nuo pajamų, gautų iš naujų namų perleidimo, kai bus viršyta per paskutinius 12 mėn. gautų pajamų suma – 45 000 Eur. Kadangi vieno namo kaina yra 120 000 Eur, PVM bus skaičiuojamas nuo visos sumos. Pagal GPMĮ NT pardavimas nėra laikomas individualiąja veikla, todėl registruoti tokios veiklos nereikės.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Vaistinių preparatų klinikiniai tyrimai nėra laikomi sveikatos priežiūros paslaugomis ir nėra atleisti nuo PVM, tačiau teikiant tokią paslaugą užsienio įmonei, PVM Lietuvoje neskaičiuojamas, nes jis p ...
2021-01-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Mokant avansą už ilgalaikį turtą, jis registruojamas ilgalaikio turto buhalterinėje sąskaitoje ir metiniame balanse parodomas kaip ilgalaikis turtas. Jeigu įmonė namą perka turėdama tikslą jį perpardu ...
2021-01-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Neatsižvelgiant į tai, kuriai ekonominei veiklai bus naudojamas pasigamintas turtas (PVM apmokestinamai, PVM neapmokestinamai ar mišriai), rekonstruojant pastatą galima visa – 100 proc. statybos darba ...
2021-01-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Trečiųjų šalių valstybėse sumokėtas PVM gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams, jeigu LT įmonė negali šio PVM susigrąžinti, t. y. kai trečiųjų šalių teisės aktai nenustato teisės susigrąžint ...
2021-01-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kas užsako prekių gabenimo paslaugas ir kas sudaro prekių apmokestinamąją vertę, kuri įrašoma į PVM sąskaitą faktūrą ir deklaruojama PVM deklaracijoje (FR0600) bei prekių tiekimo į ES ataskaitoje, šal ...
2021-01-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 7 min.
Jeigu pagal sąskaitą, kuri išrašyta 2019 metais, leidžiami atskaitymai turi būti pripažįstami 2020 metais (tada, kai uždirbamos pajamos), tikslinti 2019 metų pelno mokesčio deklaracijos (PLN204) nerei ...
2021-01-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Taikant suminę darbo laiko apskaitą, darbuotojų faktiškai dirbtas darbo dienų ar darbo valandų skaičius per savaitę dažniausiai skiriasi, todėl jiems atostogos pagal Darbo kodekso nuostatas turėtų būt ...
2021-01-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Buvusiam darbuotojui išmokėta suma būtų laikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, priskiriama A klasės pajamoms, apmokestinama 20 proc. GPM ir „Sodros“ įmokomis kaip darbo užmokestis ir dekl ...
2021-01-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nors PL užsakovas nori kompensuoti rinkliavos už kelius išlaidas, LT įmonė pagal LT PVMĮ ir mokesčių administratoriaus keliamus reikalavimus turėtų rašyti PVM sąskaitą faktūrą ir papildomą rinkliavos ...
2021-01-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
„Sodros“ įmokų permoka, kuri susidaro dėl darbuotojui per metus apskaičiuoto ir „Sodros“ įmokų „lubas“ (2020 m. – 84 šalies VDU) viršijančio atlyginimo, pagal VSDĮ reikalavimus turi būti grąžinama dar ...
2021-01-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Gyventojo veikla, kai jis įsigyja du sklypus, kuriuose pastatys namus ir parduos, PVM apskaičiavimo tikslais turėtų būti laikoma ekonomine veikla. Jeigu tokios pačios nuomonė bus ir VMI, tuomet gyvent ...
2021-01-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu pajininkas kaip turtinį įnašą perleidžia priekabą, kuri buvo įsigyta seniau kaip prieš trejus metus, ir ji buvo naudojama pajininko individualiojoje veikloje bei nudėvima, tuomet priekabos vertė ...
2021-01-13 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbdavys privalo darbuotoją nušalinti nuo darbo, jeigu jis turėjo didelės rizikos kontaktą ir pagal teisės aktų reikalavimus privalo saviizoliuotis ir jeigu darbdavys negali suteikti darbo nuotoliniu ...
2021-01-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Darbuotojui, kuris dirba vieną valandą per dieną, sutrumpinus darbo dienas prieš šventes (gruodžio 23 ir 31 d.), darbo sutartyje nustatytas mėnesio atlyginimas nemažėja, o apskaičiuojant vidutinį darb ...
2021-01-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Vertinant, ar įmonėms neatsiranda prievolės registruotis kaip PVM mokėtojoms, turėtų būti atsižvelgiama į kiekvieno akcininko atskirai ar kelių akcininkų kartu kontroliuojamų įmonių gautą atlygį. Todė ...
2021-01-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Draudimo sąnaudos apskaitoje registruojamos ir pripažįstamos tada, kai įmonė faktiškai naudojasi draudimo paslaugomis, neatsižvelgiant į draudimo įmokų mokėjimo grafiką. Jeigu įmonė sudaro tarpines fi ...
2021-01-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu įmonė atliks kapitalinį remontą, remonto išlaidas pripažins ilgalaikiu materialiuoju turtu (pagal PMĮ paskirstys per nuomos laikotarpį) ir tik vėliau nutrauks patalpų nuomos sutartį, tuomet liku ...
2021-01-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Kai pirmą kartą įmonė buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, ji turėjo grąžinti valstybei patikslintą ilgalaikio turto pirkimo PVM sumą. Ši prievolė niekur neišnyksta, net jeigu įmonė po kelerių metų vėl ...
2021-01-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai įmonė perskolina pinigus asocijuotajai įmonei taikydama tas pačias palūkanas, kurias ji moka paskolą suteikusiai įmonei, ir neturi įrodymų, kad jos sudarytas sandoris atitinka rinkos kainą, tai ji ...
2021-01-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų – nekilnojamasis turtas (ar ...
2021-01-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kitų metų atostoginiams atskiras NPD netaikomas. 2021 m. sausio mėnesio atostoginių suma turėtų būti pridėta prie gruodžio mėnesio atlyginimo, ir jiems taikomas bendras NPD, jeigu, atsižvelgiant į ben ...
2021-01-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos