Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-04-16 | Skaitymo trukmė 2 min.
Gauna paskolą su PVM ir palūkanų PVM sąskaitas faktūras

Palūkanų pirkimo PVM, jeigu įmonė gautą paskolą naudoja PVM apmokestinamoje veikloje, yra atskaitomas. Kadangi skaičiuojamas palūkanų PVM, PVM sąskaitoje faktūroje turi būti visi privalomi rekvizitai. Nuorodų tokioje PVM sąskaitoje faktūroje rašyti nereikalaujama. i.SAF deklaruojama nurodant PVM1 kodą.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kaip nurašyti neišmokėtą atlyginimą, priklausys nuo faktinių aplinkybių ir susitarimo su MB nariu. Jeigu MB narys faktiškai paslaugų neteikė ir nutraukdamos sutartį šalys susitarė, kad įmonė už paslau ...
2021-04-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu šalys susitarė dėl nuostolių atlyginimo, bus rašomas laisvos formos dokumentas, o nuostolių suma bus prekių vertė, PVM, kurį LT įmonė turės grąžinti į LT biudžetą, prekių utilizavimo ir kitos su ...
2021-04-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Sudarius mokestinės paskolos sutartį dėl 2020 metais nesumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaitoje turėtų būti registruojamas ne avansinio PM atidėjimas, bet tikro, mokėtino pelno mokesčio įsipareig ...
2021-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Užsienio valstybėje, su kuria taikoma DAIS, sumokėtų mokesčių sumažinti, pritaikius lietuvišką NPD, galimybės nėra. Be to, užsienyje uždirbtas atlyginimas sumažins NPD, kurį gyventoja galėtų prisitaik ...
2021-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Iš PVM mokėtojų išregistruota įmonė turi patikslinti ir grąžinti valstybei iš ES įsigytų prekių PVM, jeigu prekių įsigijimo momentu PVM buvo įtraukusi į atskaitą.
2021-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kai pradedama vykdyti papildoma veikla, apie jos vykdymo pradžią reikia informuoti mokesčių administratorių, užpildant FR0791 formą ir įrašant į jos 7 laukelį pradėtos vykdyti naujos veiklos rūšies ko ...
2021-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Tik todėl, kad nuomininkas kas mėnesį moka fiksuotas sumas už internetą, patalpų valymą ir administravimą, savaime nėra priežastis tokių paslaugų neapmokestinti PVM. Reikia išsiaiškinti, ar tokios pas ...
2021-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai Lietuvos nuolatinis padalinys Švedijoje perka paslaugas iš Švedijos įmonės ir tas paslaugas sunaudoja Švedijoje, tokių paslaugų suteikimo vieta bus laikoma Švedija. Tokios paslaugos nėra PVM objek ...
2021-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Ta aplinkybė, kad nėra samdyto vežėjo, jo nesamdė nei LT įmonė pardavėja, nei BE įmonė pirkėja, gali būti priežastis, dėl kurios prekių tiekimas į ES pagal PVMĮ 49 str. 1 dalies nuostatas bus laikomas ...
2021-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kaupinių mažinimas pelno nesiekiančių asmenų apskaitoje turi būti laikomas apskaitinio įvertinimo keitimu ir registruojamas mažinant ankstesniais metais pripažintas sąnaudas. Sumažinus ankstesniais la ...
2021-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Palūkanų pirkimo PVM, jeigu įmonė gautą paskolą naudoja PVM apmokestinamoje veikloje, yra atskaitomas. Kadangi skaičiuojamas palūkanų PVM, PVM sąskaitoje faktūroje turi būti visi privalomi rekvizitai. ...
2021-04-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Registruoti prekes, kurias prekybos įmonė įsigijo už 1 centą, nurodant jų tikrąją kainą, nepavyks. Esant normalioms verslo sąlygoms, prekės registruojamos įsigijimo savikaina ir jų balansinė vertė neg ...
2021-04-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kokie darbai yra laikomi statybos darbais, kompetentingi spręsti tik Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės specialistai. Kiek mums pavyko išsiaiškinti, vandens artezi ...
2021-04-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Darbuotojo naudai darbdavio lėšomis į Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto pensijų fondo pensijų sąskaitą mokamos pensijų įmokos (kartu su darbdavio mokamomis papildomo sveikatos ir gyvybės d ...
2021-04-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Delspinigiai už pavėluotą darbo užmokesčio mokėjimą pagal Darbo kodekso nuostatas išmokami kartu su atlyginimu, tačiau juos apskaičiuoti ir užregistruoti apskaitoje reikėtų anksčiau. Apskaitoje kaip s ...
2021-04-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pirkėjui grąžinus prekę, įmonė rašo kreditinę sąskaitą, mažina pajamas ir registruoja gautą prekę. Patikrinus ir nustačius, kad prekė nepataisoma, pripažįstami nuostoliai dėl jos grąžinimo, o ES tiekė ...
2021-04-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų šaltinių mokėti nereikia, jeigu automobilis nėra naudojamas komercinėje veikloje.
2021-04-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kadangi įsigyjant prekę iš kitos ES valstybės narės įmonės buvo nurodytas LT PVM mokėtojo kodas ir Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnis, prekė buvo iš kitos ES valstybės narės atgabenta (atsiųsta) į ...
2021-04-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Vertybinių popierių perleidimo pajamos pagal PMĮ 12 straipsnio nuostatas gali būti neapmokestinamos, o su tokiomis pajamomis susijusios tiesioginės išlaidos, pavyzdžiui, pardavimo sandorio sudarymo ar ...
2021-04-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kai akcininkas įmonei skolina pinigus, turėtų būti sudaroma paskolos sutartis. Tokio sandorio, kaip atskaitingo asmens įnašas į įmonę, nėra. Kaip paskola įmokėti pinigai dažniausiai neįforminami tada, ...
2021-04-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Dotacija, kuri mažina sąnaudas, vienodai pripažįstama apskaitoje ir pagal PMĮ: gauta parama mažina įmonės sąnaudas ir leidžiamus atskaitymus, todėl papildomai deklaruoti dotacijos PLN204 deklaracijoje ...
2021-04-14 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos