Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-11-12 | Skaitymo trukmė 2 min.
Gabenimo paslauga PL pirkėjui, ne PVM mokėtojui

Kai prekių vežimo paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs LT, paslaugos laikomos suteiktomis pirkėjo įsikūrimo valstybėje, šiuo atveju – PL. Tokiu atveju prievolė atvirkštiniu būdu apskaičiuoti ir sumokėti PVM į biudžetą tenka pirkėjui. Tokia prievolė išlieka ir tuo atveju, kai pirkėjas neturi PVM kodo. Išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje gabenimo paslauga turėtų būti nurodyta be PVM.

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Dėl GPM, taip pat ir dėl darbuotojo „Sodros“ įmokų šalys – darbdavys ir darbuotojas – turi susitarti. Darbuotojas už jį sumokėtus mokesčius gali atlyginti grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų arba daba ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kol MB nėra atsiskaičiusi su MB nariu, jis bus laikomas bendrijos nariu. Iš MB nepasitraukusiems MB nariams pelnas skirstomas (išmokamas) bendra MBĮ nustatyta tvarka. Jeigu MB nariui kartu su dividend ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Mokesčių administratorius laikosi pozicijos, kad, kai prekių vežimo paslaugas teikianti LT įmonė neturi įrodymų, jog gabenamos importuojamos prekės ar prekės, kurių tranzito procedūra įforminta, tokio ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu sąskaita gauta už tarpininkavimo paslaugas, t. y. užsienio įmonė LT įmonei suteikė galimybę per jos svetainę parduoti apgyvendinimo paslaugas klientams, tuomet LT įmonė skaičiuos PVM ir, vykdyda ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai draudimo sutartyje yra numatyta, kad draudimo sutarties nutraukimo ar nutrūkimo atveju sumokėtos draudimo įmokos ar jų dalis grąžinamos draudėjui – įmonei, tokiu atveju grąžinta draudimo suma, nev ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Mokesčio už aplinkos teršimą objektas yra mobiliesiems taršos šaltiniams eksploatuoti LR teritorijoje vykdant komercinę veiklą sunaudoti degalai. Mokestis skaičiuojamas, kai automobiliai naudojami kom ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai papildomų krovinio gabenimo paslaugų užsakovas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs LT, paslaugos nėra laikomos suteiktomis LT ir nėra apmokestinamos PVM Lietuvoje. Jeigu paslaugų užsak ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tik todėl, kad darbuotojų darbo vieta yra Panevėžyje, darbas nebus laikomas kilnojamuoju, o kelionė į darbo vietą nebus laikoma komandiruote. Todėl jeigu darbuotojų darbas neatitiks nei kilnojamojo da ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė iš paramos gavėjo gauna sąskaitą už dalyvavimą labdaros renginyje, sumokėta suma nebus laikoma suteikta parama, o, greičiau, mokėjimu už darbuotojo pramogas, todėl pasinaudoti specialia para ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pirkėjų paskatinimas dovanomis ar prizais tam tikrais atvejais galėtų būti laikomas leidžiamais atskaitymais, jeigu būtų galima pagrįsti, kad tokias išlaidas galima priskirti reklamos sąnaudoms. Šiuo ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai prekių vežimo paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs LT, paslaugos laikomos suteiktomis pirkėjo įsikūrimo valstybėje, šiuo atveju – PL. Tokiu atveju prievolė atvirkštiniu būdu ap ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Teisės aktai nedraudžia įmonei nupirkti televizoriaus savo darbuotojui, tačiau kad nekiltų jokių mokestinių pasekmių, televizorius turėtų būti perparduotas. Televizoriaus pardavimas darbuotojui turėtų ...
2021-11-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai nuolatiniai LT gyventojai darbą atlieka Lietuvoje, už šį darbą gaunamos pajamos apmokestinamos GPM tik Lietuvoje, nesvarbu, kad šias pajamas išmoka Estijoje esantis darbdavys. Nuolatinio LT gyvent ...
2021-11-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tai dvi skirtingos schemos: nuotolinė prekyba prekėmis ir prekyba paslaugomis. Joms taikomos skirtingos taisyklės: yra skirtingi pirkėjai ir skirtingai nustatomos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vi ...
2021-11-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 7 min.
Klaidos, nustatytos jau sudarius metinį finansinių ataskaitų rinkinį, apskaitoje taisomos tada, kai buvo nustatytos – 2021 metais. Turėtų būti mažinama prekių savikaina ir didinamos sąnaudos. PM apska ...
2021-11-11 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Oficialiai, kaip nurodoma PMĮ 24 straipsnio komentare, mokesčių administratorius mokesčius už aplinkos teršimą, apskaičiuotus taikant padidintą tarifą, laiko privalomuoju mokėjimu ir leidžiamais atska ...
2021-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Norint netikslinti dingusių prekių PVM atskaitos reikėtų turėti dokumentus, kurie pademonstruotų, dėl kokių priežasčių prekės dingo ir kad tai vienas iš atvejų, kai leidžiama netikslinti PVM atskaitos ...
2021-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Apskaitoje klaidingai iš banko sąskaitos nuskaičiuota suma turi būti registruojama kaip gautina, o vėliau, kai pinigai grąžinami, registruojamas gautinos skolos sumažėjimas. Tokie pinigų pervedimai ne ...
2021-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nors Lietuvoje yra tik buhalteris, visos Švedijoje atliktos operacijos ir darbuotojų atlyginimai bei įmonės mokami mokesčiai turi būti įtraukti į Lietuvoje registruotos įmonės apskaitą. Visos LT įmonė ...
2021-11-10 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pervežant prekes iš LT į DE, prekių apmokestinamoji vertė bus jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Pervežtos į DE prekės, kaip ir pardavimai iš DE sandėlio DE pirkėjams ir DE PVM bus registruojami ...
2021-11-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
PVM sąskaitos faktūros atgaline data nėra rašomos. Avanso gavimo PVM sąskaita faktūra turėtų būti rašoma dabar, nurodant avanso apmokestinimo datą. Reikės tikslinti praėjusio laikotarpio PVM deklaraci ...
2021-11-09 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Matote seniausias situacijas
Visos praktinės situacijos