Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-06-06 | Skaitymo trukmė 1 min.
Dividendus mokės grynaisiais dalimis po 5 000 Eur kas mėnesį

Kai bendra įmonėje paskirtų dividendų suma akcininkams didesnė kaip 5 000 Eur, tai laikoma vienu sandoriu ir pagal tokį vieną sandorį mokėti grynaisiais negalima, taip pat negalima skaidyti mokėjimų d...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kompensuojamos sumos gali būti įtraukiamos į PVM sąskaitą faktūrą, kurią įmonė išrašo už savo paslaugas, kaip papildoma informacija apie mokėtiną sumą, arba gali būti išrašytas atskiras laisvos formos ...
2023-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tiesioginio draudimo tam pačiam asmeniui vadovauti įmonei ir tvarkyti jos apskaitą šiuo metu galiojantys teisės aktai nenustato, tačiau tokia praktika gali būti ydinga. Reikėtų įvertinti visas galimas ...
2023-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Atlyginimas už darbą nuolatinėje buveinėje turėtų būti apmokestinamas pajamų mokesčiu Vokietijoje nuo pirmos dienos, net jeigu darbuotojas per mėnesį DE esančiame padalinyje praleidžia tik porą savaič ...
2023-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Pelno mokestis, apskaičiuotas nuo paramos, panaudotos ne pagal paskirtį, ir sumokėtas paramos lėšomis, nėra laikomas parama, panaudota ne pagal paskirtį. Toks PM turėtų būti laikomas sąnaudomis, mažin ...
2023-06-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Apskaitoje įregistruotas perkainoto turto vertės padidėjimas nepripažįstamas pajamomis, tačiau apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną formaliai tai bus neapmokestinamosios pajamos, kurios įtraukiamos į ...
2023-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį įtraukiami visi priedai, priemokos ar premijos už atliktą darbą. Jeigu tokia išmoka už ilgesnį nei 3 mėnesių laikotarpį yra išmokėta per paskutinius 12 mėnesių, ...
2023-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Ne pelno siekiantiems asmenims, turintiems teisę teikti labdarą ir paramą, PM lengvata netaikoma, jiems leidžiama tik vieną kartą iš pajamų atskaityti paramai arba labdarai skirtas sumas. Suteikus par ...
2023-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Bendruoju atveju prekių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės PVM apskaičiavimo tikslais turėtų būti parodomas tuo momentu, kada prekės faktiškai atsigabenamos į LT. Tačiau, kai ES tiekėjas išrašo vi ...
2023-06-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Nors DK komandiruote laiko tik darbuotojo darbo pareigų atlikimą ne darbo vietoje ir apie kvalifikacijos kėlimą neužsimena, tačiau tais atvejais, kai kvalifikacijos kelti darbuotoją siunčia darbdavys, ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai bendra įmonėje paskirtų dividendų suma akcininkams didesnė kaip 5 000 Eur, tai laikoma vienu sandoriu ir pagal tokį vieną sandorį mokėti grynaisiais negalima, taip pat negalima skaidyti mokėjimų d ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Pasinaudoti investicinio projekto lengvata įmonė gali tą laikotarpį, kurį buvo gauta įsigyto ilgalaikio turto sąskaita. Saulės elektrinėms lengvata iš principo gali būti taikoma, tačiau vien tokio tur ...
2023-06-06 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Arbitravimo mokesčiai – tai mokesčiai už komercinio arbitražo teikiamas paslaugas įmonei ir jie pripažįstami leidžiamais atskaitymais pagal bendras taisykles. Paprastai ginčo, kurio metu yra ginami įm ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Teisės aktai nenurodo, kaip turėtų būti įsitikinama, ar sandorio metu gyventojas vykdo individualiąją veiklą. Tačiau siekiant išvengti gyventojo pajamų klasifikavimo klaidų, rekomenduotume turėti gyve ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Toks neatlygintinas prekės gavimas iš ES savo esme nebus laikomas prekės įsigijimu, kaip jis suprantamas PVM apskaičiavimo tikslais. Kai nėra prievolės skaičiuoti PVM, tokia iš ES tiekėjo gauta PVM są ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
DE įsigytas ir parduotas automobilis nėra laikomas PVM objektu LT. Atlygis, gautas iš tokio tiekimo, nėra įskaičiuojama į 45 000 Eur sumą ir nėra vertinama įsigijimo riba – 14 000 Eur, nes automobilis ...
2023-06-05 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu įmonėje yra kolektyvinė sutartis ir švenčių darbuotojams išlaidos joje numatytos, ta dalis išlaidų, kurių neįmanoma priskirti konkretiems darbuotojams, bus leidžiami atskaitymai pagal PMĮ 26 str ...
2023-06-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Notarui mokami mokesčiai yra išlaidos, laikytinos tiesiogiai susijusiomis su NT įsigijimu, todėl turėtų būti įtraukiamos į NT savikainą ir priskiriamos leidžiamiems atskaitymams per to NT nusidėvėjimo ...
2023-06-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >