Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-08-04 | Skaitymo trukmė 1 min.
Darbuotojo, kuris ir valdybos narys, VDU

Už valdybos nario veiklą mokamas atlyginimas nėra mokamas už darbą, todėl toks atlyginimas pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį neturėtų būti įtraukiamas....

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kai PVM mokėtojas prekiauja savo gamybos prekėmis, kurių kokybė turi būti ištirta, šiam tikslui reikalingas prekių kiekis gali būti nemokamai perduodamas tyrimui, analizei atlikti arba pačios įmonės l ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu VšĮ teikia socialines paslaugas, detalizuotas Socialinių paslaugų kataloge, tokių paslaugų gavėjai atitinka kataloge išvardytus tokių paslaugų gavėjus, tokiems vartotojams teikiamos socialinės p ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
GPM apskaičiavimo tikslais, sprendžiant dėl gyventojo gautų pajamų priskyrimo pajamoms iš žemės ūkio veiklos, nėra atsižvelgiama į tai, ar toks gyventojas deklaravo pasėlius išmokai gauti, ar jų nedek ...
2023-08-08 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju ne paskutinę jo darbo mėnesio dieną, į skaičiuojamąjį laikotarpį paskutinis darbo mėnuo neįtraukiamas. Pravaikštos, net jeigu jos buvo skaičiuojamuoju laikotarp ...
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Gyventojo gautas atlygis už teisių suteikimą (sutikimą) statyti vėjo jėgainę ir tiesti kelią arčiau jo namų būtų apmokestinamas GPM. Tai būtų A klasės pajamos ir taikomas 15 proc. GPM tarifas.
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
UAB „C“, kurios 33 proc. akcijų turi žmona, nėra laikoma kontroliuojama įmone, todėl į jos pajamas nėra atsižvelgiama. Nors UAB „A“ ir UAB „B“ bus laikomos kontroliuojamomis įmonėmis, tačiau jeigu tok ...
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Pasirinkimas skaičiuoti PVM galioja tuomet, kai pirkėjas yra PVM mokėtojas. Kai įmonė, pasirinkusi skaičiuoti PVM parduoda seną pastatą fiziniam asmeniui, ne PVM mokėtojui, tiekimas negali būti apmoke ...
2023-08-07 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Parama teikiama ilgalaikiu materialiuoju turtu, paramos vertė yra to turto likutinė vertė – 32 Eur. Tokiu atveju apmokestinamąjį pelną bus galima sumažinti 64 Eur.
2023-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu įmonei buvo pateiktas Atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas, PL reziduojančiam LT ambasados darbuotojui anksčiau išrašyta PVM sąskaita faktūra turėtų būti patikslinta, rašant kreditinę PVM są ...
2023-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Už valdybos nario veiklą mokamas atlyginimas nėra mokamas už darbą, todėl toks atlyginimas pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį neturėtų būti įtraukiamas.
2023-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Nenuolatinio LT gyventojo pajamos, gautos pardavus akcijas LT, nėra laikomos LT GPM objektu. Todėl tokioms pajamoms nėra taikoma LT mokesčių teisė bei lengvatos, t. y. toks gyventojas neturi teisės ta ...
2023-08-04 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mums nežinomas teisės aktas, draudžiantis iki karo iš Rusijos įsivežtas prekes parduoti LT ar kitoje užsienio šalyje. Todėl nurašius ir utilizavus tokias prekes reikės tikslinti jų PVM atskaitą. PM ap ...
2023-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu yra teikiamos ilgalaikės paslaugos, tai PVM sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį rašomos iki kito mėnesio 10 dienos. PVM sąskaitos faktūros rašomos neatsižvelgiant į tai, ar klientas pateikė sk ...
2023-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai prekės įsigyjamos iš tokių ES tiekėjų, kurie PVM skaičiuoja taikydami maržos schemą, toks prekių įsigijimas iš ES nėra laikomas PVM objektu LT ir prievolės skaičiuoti PVM atvirkštiniu būdu neatsir ...
2023-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Individualiosios žemės ūkio veiklos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos žemės įsigijimo išlaidos, įskaitant žemės kainą, notarui sumokėtas sumas ir kitas su įsigijimu susijusias išlaidas, ir toki ...
2023-08-03 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kadangi įmonė, neatlygintinai perdavusi prekę, apskaičiavo PVM kaip nuo privatiems poreikiams sunaudotos prekės ir GPM kaip nuo gyventojo gautų pajamų natūra, papildomų GPM ir PVM pasekmių neturėtų ki ...
2023-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jeigu įrangos tiekimas ir montavimas yra nurodomi vienoje sutartyje, o paskui montavimo įranga tampa pastato dalimi, visam sandoriui taikomas atvirkštinis PVM. Jeigu įrangos tiekimas atskiriamas nuo s ...
2023-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu gyventojo apskaitos dokumentai permokos nepatvirtins, suma, kurios individualiąją veiklą vykdantis gyventojas tiekėjui nemokės, turėtų būti laikoma jo gauta nauda ir individualios veiklos pajamo ...
2023-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu JAE tiekėjas yra Ispanijos PVM mokėtojas ir naudotoms prekėms taikė maržos schemą, Lietuvos įmonė, parduodama tokias prekes, tiekimui taip pat galėtų taikyti maržos schemą. Jeigu tiekėjas taikė ...
2023-08-02 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Jeigu su ES užsakovu sudarytose sutartyse numatomos konkrečios renginio organizavimo išlaidos (prizai) ir tokios išlaidos yra įtraukiamos į užsakovui parduodamos paslaugos apmokestinamąją vertę, nuo k ...
2023-08-01 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >