Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-11-23 | Skaitymo trukmė 4 min.
Darbuotojo, kurio darbo vieta yra Vilniuje, siuntimas į komandiruotę Vilniuje

Kai darbuotojo darbo vieta yra Vilniuje, bet kokios kelionės po Vilnių ir aplink Vilnių nėra laikomos komandiruotėmis, dienpinigiai ir kitos kompensacijos nėra mokami arba jie yra apmokestinami kaip d...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Jeigu banko suteikta paskola yra naudojama įmonės veiklai finansuoti, mūsų vertinimu, bankui įkeisto turto vertinimas, siekiant pratęsti įmonei suteiktos paskolos terminą, turėtų būti priskiriamas lei ...
2023-11-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jei anksčiau įsigytas nematerialusis turtas nebebus naudojamas įmonės veikloje, jis būtų nurašomas. Nurašant nevisiškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstamos veiklos sąnaudos ir neleidžiami a ...
2023-11-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Jeigu asociacija nevykdo jokios komercinės veiklos ir gautas paramos lėšas panaudotų savo įstatuose numatytai visuomenei naudingai veiklai finansuoti, tai yra jeigu banko komisinių, telefoninių pokalb ...
2023-11-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Atvirkštinis PVM statybos darbams netaikomas, kai tokie darbai atliekami DE. Savarankiška langų montavimo paslauga, kurią LT įmonė teikia kitai LT įmonei ir kuri teikiama DE, PVM apskaičiavimo tikslai ...
2023-11-27 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Tik ta įmonė, kuri vykdo IP, gali susimažinti apmokestinamąjį pelną investicinio projekto išlaidomis. Įmonė negalės didinti savo mokestinio nuostolio investicinio projekto lengvata ir vėliau padidintų ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Reikalavimo teisės perleidimas, kai šią teisę į įmonei suteiktą paskolą ir palūkanas įgyja naujas kreditorius, fizinis asmuo, ir kai paskolos suma nesikeičia, nėra laikomas naujos paskolos suteikimu i ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Už darbuotoją apmokėtos apgyvendinimo viešbutyje išlaidos bus laikomos jo su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, nuo kurių būtų skaičiuojami mokesčiai. Savaime formalus komandiruotės įsakymas nuo ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Prekių pardavimas bus registruojamas tada, kai, atsižvelgiant į pardavimo ir pristatymo sąlygas, visa su prekėmis susijusi rizika ir nauda perduodama galutiniam pirkėjui. Prekiaujant per elektronines ...
2023-11-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai prekės klaidingai nebuvo apmokestintos PVM, tikslinti reikia tik einamųjų ir praėjusių trejų metų PVM. PVM sumos tokiais atvejais mažina pardavimo pajamas. Įmonė tikslina PVM deklaracijas ir regis ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai darbuotojo darbo vieta yra Vilniuje, bet kokios kelionės po Vilnių ir aplink Vilnių nėra laikomos komandiruotėmis, dienpinigiai ir kitos kompensacijos nėra mokami arba jie yra apmokestinami kaip d ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai yra keli vykdomieji raštai, iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios MMA, gali būti išskaitoma ne daugiau kaip 30 proc., o iš likusios dalies – ne daugiau ka ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nuo 2022-05-01 įmonės pačios nustato grynųjų pinigų apskaitos taisykles, įskaitant ir atskaitingo asmens iš pirkėjo gautų pinigų panaudojimą, ir tik jos pačios sprendžia, ar prieš nešant į banką pinig ...
2023-11-23 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Bankrutavusio pirkėjo skolos pardavimo PVM negali būti tikslinamas ir nebus grąžinamas iš biudžeto, nes pats pardavimas įvyko dar iki PVMĮ, kuris leidžia tokį PVM susigrąžinti, pakeitimo.
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Išmokėto avanso registravimas apskaitoje priklausys nuo to, už kurio mėnesio darbą jis yra išmokėtas. Jeigu avansas išmokamas už einamąjį mėnesį, jis gali būti pripažįstamas to mėnesio sąnaudomis ir l ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
MB nariui, ketinančiam teikti MB transporto vadybininko paslaugas reikės registruoti IV, vykdomą pagal pažymą. MB nario perduotas įnašas – automobilis – tampa MB nuosavybe, todėl toks MB nario turto p ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kai gabenamas konsoliduotas krovinys, kiekvienas prekių tiekėjas turi turėti pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad kiekvienas jų organizavo tiekiamų prekių išgabenimą. Tiekėjas turi turėti jam išr ...
2023-11-22 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Komandiruotė – darbuotojo išsiuntimas į konkrečią vietą atlikti darbo funkcijų ar tarnybinio pavedimo, todėl įsakyme tokios vietos nurodomos, o jeigu pasikeičia, įsakymas tikslinamas. Kai nėra nurodom ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Finansinės apskaitos įstatyme tiesiogiai įvardyta vos keletas tvarkų: Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka, Apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo tvarka, Apskaitos paslaugų teikimo or ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 11 min.
Nutraukus lizingo sutartį, pardavėjas išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo grąžinamo turto vertę. Lizingo davėjo apskaitoje grąžintas turtas užregistruojamas nesumokėta turto vertės d ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai finansinės paslaugos, nurodytos PVMĮ 28 str. 1–5 dalyse, suteikiamos už ES teritorijos ribų įsikūrusiems asmenims (trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims), tai šios paslaugos nėra Lietu ...
2023-11-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >