Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

  Prastovos karantino metu

Biržoje pirko vertybinių popierių
PASKELBTA: 2019-09-09

Ar nupirkti vertybiniai popieriai bus laikomi trumpalaikiu ar ilgalaikiu turtu, priklauso nuo to, ar ketinama nupirktus vertybinius popierius ateinančiais metais parduoti. Biržoje nupirktos akcijos įtraukiamos į apskaitą tikrąja verte, o obligacijos, atsižvelgiant į tai, ar įmonė ketina jas laikyti iki išpirkimo termino, – tikrąja verte arba amortizuota savikaina.

Klausimas

Įmonė turi įsigijusi finansinio turto – vertybinių popierių ir akcijų, kuriomis prekiaujama biržoje. Įmonė šį turtą turi jau 5 metus. Kasmet įvyksta po keletą pardavimų, tačiau nevyksta aktyvus pardavimo procesas. Įmonė tokį turtą yra įtraukusi į apskaitą kaip ilgalaikį finansinį turtą ir kasmet, metų pabaigoje, jį įvertina tikrąja rinkos verte pagal banko išduodamą pažymą. Ar toks turtas neturėtų būti įtraukiamas į apskaitą kaip trumpalaikis turtas ir tik tuomet vertinamas tikrąja rinkos verte? Jeigu finansinis turtas lieka priskirtas ilgalaikiam turtui, ar įmonė gali jį vertinti tikrąja verte ir pelną arba nuostolius pateikti pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose „Kitų palūkanų ir panašios pajamos“ ir „Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos“?

MERITS atsakymas

18 VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 5 punkto metodinėse rekomendacijose pasakyta: „Jei įmonė planuoja finansinį turtą laikyti ilgiau nei vienus metus, tokį turtą ji registruoja ilgalaikio finansinio turto sąskaitose. Jei finansinį turtą planuojama parduoti per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, toks finansinis turtas parodomas trumpalaikio finansinio turto straipsniuose.“

Kaip matote, finansinio turto skirstymas į laikotarpius remiasi tuo, kada turtą planuojama parduoti. Jeigu, kaip rašėte, vertybinių popierių pardavimas tėra pavieniai atvejai, o visas finansinio turto branduolys yra laikomas daugiau kaip investicija, tuomet galima tokį finansinį turtą įtraukti į apskaitą kaip ilgalaikį. Jeigu yra poreikis, tą finansinio turto dalį, kurią planuojama parduoti per ateinančius metus, galima iškelti į trumpalaikio finansinio turto sąskaitas. Kaip apskaitoje registruojamas turimas finansinis turtas, reikėtų aprašyti įmonės apskaitos politikoje.

Įvertinimo tikslais vertybiniai popieriai, kaip nurodyta 18 VAS 32 punkte, skirstomi į parduoti skirtus ir iki išpirkimo termino laikomus. Akcijas, nesvarbu, ar jos apskaitoje registruotos kaip ilgalaikis ar kaip trumpalaikis turtas, reikia įvertinti tikrąja verte (kaip teisingai ir darėte). Obligacijas reikia įtraukti į apskaitą atsižvelgiant į tai, ką su jomis ketinama daryti. Jeigu įmonės tikslas yra laikyti obligacijas tol, kol atsiras galimybė jas parduoti brangiau, nei buvo nupirktos, tokios obligacijos registruojamos apskaitoje tikrąja verte. Tačiau jeigu įmonė perka obligacijas norėdama gauti palūkanų pajamų ir ketina jas laikyti iki išpirkimo termino, tuomet tokios obligacijos įtraukiamos į apskaitą amortizuota savikaina. Pavyzdžių, kaip skaičiuojama obligacijų amortizuota savikaina, galite rasti 18 VAS 32.2 punkto metodinėse rekomendacijose.

Finansinio turto pajamos ir sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos taip:

  • obligacijų palūkanos ir akcijų dividendai, jeigu obligacijos ir akcijos įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas, – 9 straipsnyje „Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos“;
  • obligacijų palūkanos ir akcijų dividendai, jeigu obligacijos ir akcijos įtraukiamos į apskaitą kaip trumpalaikis turtas, – 10 straipsnyje „Kitos palūkanų ir panašios pajamos“;
  • obligacijų ir akcijų perkainojimo pelnas, nesvarbu, ar jos įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis ar trumpalaikis turtas, – 10 straipsnyje „Kitos palūkanų ir panašios pajamos“;
  • obligacijų ir akcijų perkainojimo nuostoliai, nesvarbu, ar jos įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis ar trumpalaikis turtas, – 12 straipsnyje „Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos“.

Komentarai

Giedrė Buragienė
2019-09-09 12:30
O jeigu parduodamas finansinis turtas ir gaunamas nuostolis, jis parodomas 12 eilutėje "Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos" ar 11 eilutėje "Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas"?

Mokesčių SUFLERIS – tai MERITS mokesčių patarėjų komandos sukurta žinių naujinimo paslauga buhalteriams bei finansų vadovams. Šios paslaugos abonentai turi pastovią prieigą prie daugiau nei 7000 mokesčių konsultacijų, seminarų transliacijų internetu, vaizdo įrašų, žinių testų ir kitos profesinės medžiagos. Mokesčių SUFLERIS – lengvas būdas sužinoti. Daugiau informacijos - www.sufleris.lt.