Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2023-04-21 | Skaitymo trukmė 3 min.
2022 m. įmonė leidžiamais atskaitymais pripažįsta 2021 m. nurašytą skolą ir susigrąžintą PVM

Beviltiškos skolos: pelno mokesčio apskaičiavimo aspektai

Pildant 2022 metų pelno mokesčio deklaraciją (PLN204) nurašyta pirkėjo skola (be PVM) bus įrašoma į specialų deklaracijos laukelį, skirtą beviltiškoms skoloms, o PVM suma, kuria buvo sumažinti 2022 metų leidžiami atskaitymai, bus deklaruojama kaip taisymas.

Klausimas

2021 m. pirkėjo skola buvo pripažinta abejotina ir parodyta 2021 m. PLN204 deklaracijos S priede kaip neleidžiami atskaitymai. 2022 m. surinkti skolos beviltiškumo ir pastangų ją susigrąžinti įrodymai, susigrąžintas PVM. 

2021 m. skola nurašyta paprastai:

D 6117 Abejotinos skolos NL atskaitymai
  K 2411 Pirkėjų skolos

Kaip apskaitoje 2022 m. užregistruoti leidžiamus atskaitymus ir PVM tikslinimą?

MERITS atsakymas

Tarkime, pirkėjo skola buvo 6 050 Eur (5 000 Eur ir 21 proc. PVM – 1 050 Eur). Įmonė 2021 metais visą skolą nurašė:

D 6117 Abejotinos skolos NL atskaitymai 6 050 €
  K 2411 Pirkėjų skolos 6 050 €

2021 metų PLN204 deklaracijoje buvo deklaruota 6 050 Eur neleidžiamų atskaitymų suma.

2022 metais įmonė surinko skolos beviltiškumo ir pastangų ją susigrąžinti įrodymus ir gali pagal PMĮ 25 straipsnio nuostatas pripažinti leidžiamus atskaitymus, o pagal PVMĮ 89-1 straipsnį susigrąžinti pardavimo PVM.

Įmonė 2022 metais išrašė PVMĮ 89-1 straipsnyje nurodytą dokumentą dėl skolos beviltiškumo ir PVM deklaracijoje (FR0600) patikslino pardavimo PVM (29 laukelyje įrašė 1 050 Eur sumą su minuso ženklu). Apskaitoje ši operacija turėjo būti užregistruota taip:

D 4492 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 1 050 €
  6117 Abejotinos skolos NL atskaitymai 1 050 €

Apskaitoje kaip nurašyta pirkėjo skola liko 5 000 Eur suma (1 050 Eur įmonė susigrąžino iš valstybės biudžeto). Priminsime, kad pati skola nurašyta 2021 metais ir tai buvo neleidžiami atskaitymai. 

2022 metų apskaitoje buvo atliktas įrašas (D 4 kl. / K 6 kl. – 1 050 Eur), kuris sumažino 2022 metų sąnaudas (tarkim, kitų neleidžiamų atskaitymų 2022 metų 6117 sąskaitoje nebuvo registruota arba įmonė atskirai deklaruos šios sąskaitos debete užregistruotus neleidžiamus atskaitymus).  

Pildydama 2022 m. PLN204 deklaraciją, įmonė gali leidžiamais atskaitymais pripažinti 5 000 Eur sumą, kuri atitinka PMĮ 25 straipsnio nuostatas, ir turės pataisyti 2022 metų sąnaudų (leidžiamų atskaitymų) sumažinimą:

1) 5 000 Eur suma turėtų būti įrašoma į PLN204 deklaracijos pagrindinės formos 35 laukelį „Beviltiškos skolos“ ir 32 laukelį „Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma“;

2) 1 050 Eur suma turėtų būti įrašoma į PLN204 deklaracijos pagrindinės formos 32 laukelį „Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma“.

 

Komentarai

Rūta Zaikauskienė
2023-06-02 17:32
Sveiki, sakyčiau, kad jau 2022 metais buvo visos aplinkybės, kurios leido nurašyti skolą ir pripažinti beviltiška pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais (darau prielaidą, kad kaip kreditorius įmonė bankroto procese dalyvavo). Tai reikėtų nurašyti 2022 metais. Nurašyta suma didina mokestinių nuostolių sumą. O jeigu nenurašėte? Tai - klaida apskaitoje. Klausimas, esminė ar ne esminė. Jeigu ne esminė, tuomet taisymą darome 2023 metais perspektyviai, o tai reiškia, kad nurašome į sąnaudas ir tiek. Kaip dėl PM? Senatis - 5 metai. Sakyčiau, reikia tikslinti 2022 metų PLN204 ir deklaruoti papildomus leidžiamus atskaitymus (dar su VMI galima būtų paderinti, kaip jiems labiau patiks - nurašyti į 2023 ar tikslinti 2022). PVM susigrąžinti negalėsite, nes realiai į biudžetą nemokėjote. Tik turbūt, išsirašyti dokumentą dėl skolos beviltiškumo pagal PVMĮ 89-1 str. reikia (tai irgi reikia pasitikrinti, nes FR0600 nebus kaip deklaruoti).
Asta Aglinskienė
2023-06-02 15:33
Sveiki, Pirkėjui prekės paduotos 2019 m su atvirkštiniu PVM. Jam yra 2021-03-06 nutartis iškelti bankroto bylą ,2021-06-17 nutartis likviduoti įmonę , 2022-08-25 sprendimas dėl veiklos pabaigos ir 2022-09-28 išregistruota(Likviduotas bankrutavus) Apskaitoje yra prie pirkėjų skolų, Ar 2022 m. pagal tokią info galime nurašyti skolą ir pripažinti leidžiamus atskaitymus (D63090-K2400) ? Ar tai bus neleidžiami bet nurašyti galime? O kaip su PVM kai buvo taikyta atvirkštinis (kaip ir nėra ką susigrąžinti? FA dar nepateiktos už 2022 m. O gal galėsim ir 2023m tai padaryti. 2022 m rezultatas minusas. Ačiū :)
Rūta Zaikauskienė
2023-04-24 12:56
Sveiki, tuomet, pagal pateiktą pavyzdį būtų registruojama: 1) D2419 / K2411 - 6050 € ir 2) D 4492 / K 6117 - 1050 €. Pirmu įrašu išnaikinam likučius 2419 ir 2411 sąskaitose, o antruoju - sumažiname sąnaudas ir registruojam gautiną PVM.
Rasa Venslovienė
2023-04-21 10:56
Sveiki. O jeigu skola, kuri pripažinta abejotina, būtų ne nurašyta, o užregistruota D 6kl. NL atskaitymai/ K2419 ( Abejotinos skolos (-) ), tada nagrinėjamu atveju vietoj D6117 reikia rašyti D2419 / K2411 ir dėl PVM D4492/K2411?
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
PVM suma, kurią gyventojas apskaičiuoja parduodamas prekes ar paslaugas, nėra laikoma jo pajamomis. Pajamomis nelaikomas ir toks PVM, kuris buvo apskaičiuotas viršijus 45 000 Eur ribą, net jeigu gyven ...
2023-04-26 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Apie tokią paskolą reikės pranešti VMI pateikiant FR0711 formą. Suteikus beprocentę paskolą, reikės sumokėti pelno mokestį ir GPM: įmonė turės pripažinti negautas, bet pelno mokesčiu apmokestinamas pa ...
2023-04-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Taisyti klaidą turėtų abi sandorio šalys, todėl įmonės turto perleidimas lizingo bendrovei būtų nuostolingas, o atpirkto turto vertė – mažesnė. Atitinkamai turėtų būti perskaičiuotas turto nusidėvėjim ...
2023-04-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
Kai LT įmonės disponuojamos prekės, laikinai išvežtos į kitą ES valstybę, yra parduodamos, pirmiausia skaičiuojamas LT 21 proc. PVM dėl prekių pervežimo verslo tikslais. Pervežtų į PL prekių tiekimas ...
2023-04-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Nors apskaitoje kitomis pajamomis bus pripažįstama 9 000 Eur, apskaičiuojant PM, neapmokestinamosiomis pajamoms turėtų būti pripažįstama visa gauta draudimo išmokų suma – 29 000 Eur. Darbuotojo dukrai ...
2023-04-25 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Darbuotojai, kuriuos nemokamai apgyvendina darbdavys, gauna naudos ir tokia jų nauda nustatoma pagal jiems teikiamų apgyvendinimo paslaugų rinkos kainą. Šią kainą darbdaviui reikės nustatyti ir, pridė ...
2023-04-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Įmonė gali nurašyti skolą tiekėjui, jeigu neketina jos mokėti, ir pripažinti pelno mokesčiu apmokestinamąsias pajamas. Bet toks nurašymas nuo skolos neatleidžia ir, jeigu tiekėjas pareikalaus, gali bū ...
2023-04-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Įsigijus įrenginius už 1 Eur, kurių rinkos kaina yra apie 2 mln. Eur, mokesčių administratorius tokios įsigijimo kainos neginčys, nes šiuo atveju įmonė beveik nepatiria sąnaudų, nemažina PM ir LT biud ...
2023-04-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai nėra prekių eksporto ar jis sustabdytas, vežimo paslaugoms taikyti 0 proc. PVM tarifą nėra pagrindo. Jeigu paslaugų pirkėjas yra LT arba užsienio apmokestinamasis asmuo, įsikūręs LT, tokiu atveju ...
2023-04-24 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Pildant 2022 metų pelno mokesčio deklaraciją (PLN204) nurašyta pirkėjo skola (be PVM) bus įrašoma į specialų deklaracijos laukelį, skirtą beviltiškoms skoloms, o PVM suma, kuria buvo sumažinti 2022 me ...
2023-04-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
PVM atskaita priklauso nuo to, kaip įmonė ketina žemės sklypą panaudoti: parduoti be PVM ar pakeisti paskirtį, pastatyti namus ir parduoti su PVM. Sprendimą reikia priimti paslaugų įsigijimo momentu, ...
2023-04-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nors apskaitoje finansinis turtas buvo nuvertintas, mokestinė jo vertė nepakito. Tai – įsigijimo vertė. Jeigu įmonė turėjo tik 5 proc. kitos įmonės akcijų, perleidimo atveju gautas pelnas būtų apmokes ...
2023-04-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
NT turto nuoma nėra laikoma individualia veikla, todėl pranešti VMI apie tokią veiklą nereikia, veikla pagal pažymą neregistruojama, verslo liudijimai neišduodami. Individualiąją veiklą vykdančio gyve ...
2023-04-21 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kadangi jau yra suėjusi FR0711 pranešimo tikslinimo senatis, 2016 metais padaryta klaida turėtų būti taisoma tik apskaitoje. Jeigu 2022 m. yra naujai priimamas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą ...
2023-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai draudimo bendrovė nuomotojui tiesiogiai sumoka visą sumą su PVM, nuomininkas, gavęs sąskaitą už automobilio nuomą, apskaitoje gali nieko neregistruoti, nes nėra ūkinės operacijos, tačiau tokią są ...
2023-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Nesvarbu, kas įsigyja įrangą iš Lietuvos tiekėjo, nėra svarbu, kas tą įrangą išgabens iš Lietuvos – įmonė savo transportu ar samdytu transportu, abiem atvejais turės būti taikomas 21 proc. PVM, jei pi ...
2023-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 5 min.
GPM ir „Sodros“ įmokomis yra neapmokestinami dienpinigiai, jeigu neviršija normos – 15 Eur už dieną, o bendra per mėnesį darbuotojui išmokėta suma ne didesnė kaip 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. ...
2023-04-20 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Net jeigu įmonė susitaria su darbuotoju, kad, viršijus 60 VDU ribą, įmonė skaičiuos ne 20, bet 32 proc. GPM, ji nėra atsakinga už galutinį rezultatą. Sudarant tokius susitarimus, darbuotojus reikėtų i ...
2023-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Darbuotojams apgyvendinti skirtas namas nėra laikomas naudojamu įmonės PVM apmokestinamoje veikloje ir tokiu tikslu įsigyto turto pirkimo, remonto bei eksploatavimo PVM negali būti atskaitomas. Darbuo ...
2023-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Žalos (nuostolių) atlyginimo sumai PVM sąskaita faktūra nerašoma ir PVM neskaičiuojamas, nes tai nėra atlygis už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą. Jeigu žalos klausimas buvo sprendžiamas teisme ir a ...
2023-04-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >