Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku
2021-11-17 | Skaitymo trukmė 3 min.
2020 metais JK patiektos prekės 2021 metais buvo grąžintos per muitinę

Grąžinant prekes turėtų būti rašoma kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra ir to laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600) pildomas 18 laukelis su minuso ženklu. FR0564 ataskaita netikslinama ir iš na...

Domina ši praktinė situacija?
Jei esate čia pirmą kartą ar tik žvalgotės, dalį mūsų turinio galite atsirakinti nemokamai
Jau turite paskyrą?   Neturite paskyros? Pasirinkite planą
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kai gyventojas pajamas uždirba organizuodamas renginius, leidžiami atskaitymai, skirti šiam renginiui organizuoti, pripažįstami tada, kai uždirbama apmokestinamųjų pajamų. Pajamas gyventojas gali prip ...
2021-11-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Perkainojimas apskaitoje atliekamas ne todėl, kad turtas nusidėvėjo, o todėl, kad neperkainojus turto įmonės balansas – finansinės būklės ataskaita – būtų iš principo neteisingas. Perkainojamas visas, ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Įmonės vadovo įsakymai, kitų administracijos atstovų ar padalinių vadovų sprendimai rašomi ir skelbimai ne todėl, kad jų reikalauja teisės aktai, o todėl, kad jų reikia norint organizuoti ir vykdyti v ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
PVM apskaičiavimo tikslais, kai vienas ir tas pats akcininkas turi 50 proc. įmonės A akcijų ir 100 proc. įmonės B akcijų, laikoma, kad vienas ir tas pats akcininkas kontroliuoja kelis juridinius asmen ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jei įmonės automobiliai naudojami komercinėje veikloje Lietuvoje ir įmonė perka degalus, nuo sunaudotų degalų, net jeigu jie yra įsigyti naudojant skolintą degalų kortelę, turėtų būti mokamas mokestis ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kaip organizuoti kasininko darbą, kokias taisykles nustatyti ir ko reikalauti iš darbuotojo, sprendžia pati įmonė. Reikėtų sudaryti pareigybės aprašą, darbo kasoje, dokumentų išrašymo ir ataskaitos su ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kliento nemokumo įrodymai yra tik pusė įrodymų, kurie leis skolas nurašyti kaip beviltiškas. Kita pusė – tai įrodymai, kurie patvirtina įmonės pastangas skolą atgauti (nuo suderinimo aktų iki ieškinio ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mokėjimas už remontą gali būti ir nuostolių atlyginimas, ir mokėjimas už remonto darbus. Tai priklauso nuo šalių susitarimo – dėl ko tarėsi ir kaip susitarė. Jeigu atlyginami nuostoliai, LT įmonė rašy ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Grąžinant prekes turėtų būti rašoma kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra ir to laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600) pildomas 18 laukelis su minuso ženklu. FR0564 ataskaita netikslinama ir iš na ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mažmeninių įmonių atstovams organizuotų mokymų išlaidos, taip pat ir prizų, kurie buvo įteikiami, įsigijimo išlaidos turėtų būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Pusė šių išlaidų gali būti leidž ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Dėl GPM, taip pat ir dėl darbuotojo „Sodros“ įmokų šalys – darbdavys ir darbuotojas – turi susitarti. Darbuotojas už jį sumokėtus mokesčius gali atlyginti grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų arba daba ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kol MB nėra atsiskaičiusi su MB nariu, jis bus laikomas bendrijos nariu. Iš MB nepasitraukusiems MB nariams pelnas skirstomas (išmokamas) bendra MBĮ nustatyta tvarka. Jeigu MB nariui kartu su dividend ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Mokesčių administratorius laikosi pozicijos, kad, kai prekių vežimo paslaugas teikianti LT įmonė neturi įrodymų, jog gabenamos importuojamos prekės ar prekės, kurių tranzito procedūra įforminta, tokio ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu sąskaita gauta už tarpininkavimo paslaugas, t. y. užsienio įmonė LT įmonei suteikė galimybę per jos svetainę parduoti apgyvendinimo paslaugas klientams, tuomet LT įmonė skaičiuos PVM ir, vykdyda ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai draudimo sutartyje yra numatyta, kad draudimo sutarties nutraukimo ar nutrūkimo atveju sumokėtos draudimo įmokos ar jų dalis grąžinamos draudėjui – įmonei, tokiu atveju grąžinta draudimo suma, nev ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Mokesčio už aplinkos teršimą objektas yra mobiliesiems taršos šaltiniams eksploatuoti LR teritorijoje vykdant komercinę veiklą sunaudoti degalai. Mokestis skaičiuojamas, kai automobiliai naudojami kom ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai papildomų krovinio gabenimo paslaugų užsakovas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs LT, paslaugos nėra laikomos suteiktomis LT ir nėra apmokestinamos PVM Lietuvoje. Jeigu paslaugų užsak ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tik todėl, kad darbuotojų darbo vieta yra Panevėžyje, darbas nebus laikomas kilnojamuoju, o kelionė į darbo vietą nebus laikoma komandiruote. Todėl jeigu darbuotojų darbas neatitiks nei kilnojamojo da ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė iš paramos gavėjo gauna sąskaitą už dalyvavimą labdaros renginyje, sumokėta suma nebus laikoma suteikta parama, o, greičiau, mokėjimu už darbuotojo pramogas, todėl pasinaudoti specialia para ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >
Kitos praktinės situacijos
Matote naujausias situacijas
Kai gyventojas pajamas uždirba organizuodamas renginius, leidžiami atskaitymai, skirti šiam renginiui organizuoti, pripažįstami tada, kai uždirbama apmokestinamųjų pajamų. Pajamas gyventojas gali prip ...
2021-11-19 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Perkainojimas apskaitoje atliekamas ne todėl, kad turtas nusidėvėjo, o todėl, kad neperkainojus turto įmonės balansas – finansinės būklės ataskaita – būtų iš principo neteisingas. Perkainojamas visas, ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
Įmonės vadovo įsakymai, kitų administracijos atstovų ar padalinių vadovų sprendimai rašomi ir skelbimai ne todėl, kad jų reikalauja teisės aktai, o todėl, kad jų reikia norint organizuoti ir vykdyti v ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 6 min.
PVM apskaičiavimo tikslais, kai vienas ir tas pats akcininkas turi 50 proc. įmonės A akcijų ir 100 proc. įmonės B akcijų, laikoma, kad vienas ir tas pats akcininkas kontroliuoja kelis juridinius asmen ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Jei įmonės automobiliai naudojami komercinėje veikloje Lietuvoje ir įmonė perka degalus, nuo sunaudotų degalų, net jeigu jie yra įsigyti naudojant skolintą degalų kortelę, turėtų būti mokamas mokestis ...
2021-11-18 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 1 min.
Kaip organizuoti kasininko darbą, kokias taisykles nustatyti ir ko reikalauti iš darbuotojo, sprendžia pati įmonė. Reikėtų sudaryti pareigybės aprašą, darbo kasoje, dokumentų išrašymo ir ataskaitos su ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kliento nemokumo įrodymai yra tik pusė įrodymų, kurie leis skolas nurašyti kaip beviltiškas. Kita pusė – tai įrodymai, kurie patvirtina įmonės pastangas skolą atgauti (nuo suderinimo aktų iki ieškinio ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mokėjimas už remontą gali būti ir nuostolių atlyginimas, ir mokėjimas už remonto darbus. Tai priklauso nuo šalių susitarimo – dėl ko tarėsi ir kaip susitarė. Jeigu atlyginami nuostoliai, LT įmonė rašy ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Grąžinant prekes turėtų būti rašoma kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra ir to laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600) pildomas 18 laukelis su minuso ženklu. FR0564 ataskaita netikslinama ir iš na ...
2021-11-17 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Mažmeninių įmonių atstovams organizuotų mokymų išlaidos, taip pat ir prizų, kurie buvo įteikiami, įsigijimo išlaidos turėtų būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Pusė šių išlaidų gali būti leidž ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Dėl GPM, taip pat ir dėl darbuotojo „Sodros“ įmokų šalys – darbdavys ir darbuotojas – turi susitarti. Darbuotojas už jį sumokėtus mokesčius gali atlyginti grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų arba daba ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Kol MB nėra atsiskaičiusi su MB nariu, jis bus laikomas bendrijos nariu. Iš MB nepasitraukusiems MB nariams pelnas skirstomas (išmokamas) bendra MBĮ nustatyta tvarka. Jeigu MB nariui kartu su dividend ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Mokesčių administratorius laikosi pozicijos, kad, kai prekių vežimo paslaugas teikianti LT įmonė neturi įrodymų, jog gabenamos importuojamos prekės ar prekės, kurių tranzito procedūra įforminta, tokio ...
2021-11-16 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Jeigu sąskaita gauta už tarpininkavimo paslaugas, t. y. užsienio įmonė LT įmonei suteikė galimybę per jos svetainę parduoti apgyvendinimo paslaugas klientams, tuomet LT įmonė skaičiuos PVM ir, vykdyda ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 3 min.
Kai draudimo sutartyje yra numatyta, kad draudimo sutarties nutraukimo ar nutrūkimo atveju sumokėtos draudimo įmokos ar jų dalis grąžinamos draudėjui – įmonei, tokiu atveju grąžinta draudimo suma, nev ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Mokesčio už aplinkos teršimą objektas yra mobiliesiems taršos šaltiniams eksploatuoti LR teritorijoje vykdant komercinę veiklą sunaudoti degalai. Mokestis skaičiuojamas, kai automobiliai naudojami kom ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai papildomų krovinio gabenimo paslaugų užsakovas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsikūręs LT, paslaugos nėra laikomos suteiktomis LT ir nėra apmokestinamos PVM Lietuvoje. Jeigu paslaugų užsak ...
2021-11-15 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 4 min.
Tik todėl, kad darbuotojų darbo vieta yra Panevėžyje, darbas nebus laikomas kilnojamuoju, o kelionė į darbo vietą nebus laikoma komandiruote. Todėl jeigu darbuotojų darbas neatitiks nei kilnojamojo da ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Kai įmonė iš paramos gavėjo gauna sąskaitą už dalyvavimą labdaros renginyje, sumokėta suma nebus laikoma suteikta parama, o, greičiau, mokėjimu už darbuotojo pramogas, todėl pasinaudoti specialia para ...
2021-11-12 | PRAKTINĖ SITUACIJA
| 2 min.
Matote seniausias situacijas
VISOS PRAKTINĖS SITUACIJOS >