Mokesčių SUFLERIS | Mokesčių naujienų testas
Mokesčių naujienų testas

Žinių patikrinimo testas

PUBLIKUOTAS 2023-09-08

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. Kaip toliau nurodytoje situacijoje turi būti vertinama dovana darbuotojams GPM apskaičiavimo tikslais?

Situacija: įmonė kas mėnesį bendrai visiems darbuotojams dovanoja 50 Eur užsisakyti pietums per „Wolt“ platformą. Nustatyti individualios kiekvieno asmens naudos įmonė negali, nes užsakymai yra bendri ir pietaudami darbuotojai maistą pasidalija.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Ar toliau nurodytoje situacijoje automobilio nuomos pajamų apmokestinimas GPM skirsis priklausomai nuo to, su kuriuo gyventoju bus sudaryta nuomos sutartis?

Situacija: įmonė ketina nuomotis lengvąjį automobilį iš darbuotojo ir naudoti jį įmonės verslo tikslais. Šis automobilis yra registruotas darbuotojo sutuoktinės vardu.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Ar toliau nurodytos prekės PVM apskaičiavimo tikslais bus laikomos suvartotomis privatiems poreikiams tenkinti?

Situacija: chemines medžiagas gaminanti įmonė nedidelius pagamintų medžiagų kiekius siunčia į ES laboratorijas, kad atliktų kokybės analizę. Tokia analizė yra būtina prieš išleidžiant prekes į rinką. Atlikus analizę medžiagos įmonei nėra parsiunčiamos.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Įmonė, įprastai teikianti paslaugas apmokestinamiesiems asmenims, suteikė paslaugą veiklos nevykdančiam fiziniam asmeniui – pargabeno jo automobilį iš Suomijos į Lietuvą už atlygį. Kurios valstybės PVM objektu turi būti laikomas šis sandoris?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Kas pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais turi būti laikoma paramos suma toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė nori suteikti paramą VšĮ perduodama jai automobilį, naudotą kaip ilgalaikis turtas. Finansinės apskaitos ir pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais jis yra nudėvėtas, likutinė vertė – 32 Eur. Automobilio rinkos vertė yra 1 000 Eur.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. Kam toliau nurodytoje situacijoje kyla prievolė apskaičiuoti ir sumokėti „Sodros“ įmokas?

Situacija: įmonė su nuolatiniu Lietuvos gyventoju sudarė sutartį, pagal kurią gyventojas už atlygį atliks muzikos kūrinius (skambins fortepijonu) įmonės organizuojamame renginyje. Gyventojas nėra įmonės darbuotojas, jis taip pat nevykdo individualiosios veiklos.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
7. Kuri įmonė toliau nurodytoje situacijoje, turėdama reikiamus įrodymus ir būdama PVM mokėtoja atitinkamoje valstybėje narėje, tiekimui galėtų taikyti 0 proc. PVM tarifą?

Situacija: prekių tiekimas vyksta tokia grandine: IT įmonė→BE įmonė→LT įmonė→PL įmonė. Prekės yra gabenamos iš Italijos tiesiai į Lenkiją, jų gabenimą organizuoja LT įmonė.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
8. Kaip toliau nurodyta kompensacija turėtų būti vertinama GPM apskaičiavimo tikslais?

Situacija: užsienietis, nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia paslaugas LT įmonei, atvyksta į LT įmonės organizuojamą renginį, kuris nebus laikomas reprezentaciniu renginiu, Lietuvoje. Įmonė pagal gyventojo pateiktus dokumentus iš dalies kompensuoja jo kelionės išlaidas. Kompensacijos suma – 150 Eur.