Mokesčių SUFLERIS | Mokesčių naujienų testas
Mokesčių naujienų testas

Mokesčių naujienų testas

PUBLIKUOTAS 2023-09-19

Šis testas skirtas pasitikrinimui, ar esate susipažinę su svarbiausiomis pastarojo laikotarpio mokesčių naujienomis.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. Ar toliau nurodytoje situacijoje UAB privalo apskaičiuoti ir į biudžetą mokėti PVM nuo įsigyjamų paslaugų?

Situacija: UAB, neregistruota kaip PVM mokėtoja, savo veikloje naudojasi mokamomis „Zoom“ platformos paslaugomis, kurios PVM apskaičiavimo tikslais laikomos elektroninėmis paslaugomis. Iš užsienio asmens, teikiančio paslaugą, UAB gauna PVM sąskaitas faktūras su apskaičiuotu lietuvišku PVM.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Darbuotojas pradėjo dirbti įmonėje 2019-04-15. Jeigu jis nesinaudoja teise į kasmetines atostogas, kada jis prarado arba praras teisę į pirmųjų darbo metų kasmetines atostogas?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Ar toliau nurodytoje situacijoje gyventojo pajamos iš įmonės gali būti apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos?

Situacija: gyventojas, įregistravęs individualiąją veiklą, sudarė programavimo paslaugų sutartį su įmone. Įmonė kas mėnesį jam moka atlygį už paslaugas, apmoka jo kvalifikacijos kėlimo išlaidas. Gyventojas kartais teikia programavimo paslaugas ir kitiems asmenims. Iš jų gaunamų pajamų suma sudaro apie 20 proc. visų gyventojo už paslaugas gaunamų pajamų.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Ar toliau nurodytoje situacijoje yra rizika, kad sportininkų pajamos mokesčių apskaičiavimo tikslais bus laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis?

Situacija: futbolo klubas yra sudaręs sportinės veiklos sutartis su sportininkais. Pagal jas sportininkai žaidžia klubo komandoje, sistemingai treniruojasi, siekia kuo geresnių sporto rezultatų, didina savo sportinį meistriškumą. Jie įsipareigoja paklusti klubo vidaus tvarkai, jiems suteikiama apranga ir visos reikalingos priemonės. Jiems yra mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Įmonė komandiravo darbuotojus į Škotiją, jų apgyvendinimo viešbutyje paslaugos buvo apmokestintos vietiniu PVM. Ar toks PVM galėtų būti grąžinamas?