Mokesčių SUFLERIS | Mokesčių naujienų testas
Mokesčių naujienų testas

Mišri veikla ir metinė PVM deklaracija

PUBLIKUOTAS 2023-09-01

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. Ar toliau nurodytoje situacijoje įmonė turi teikti 2022 metų metinę PVM deklaraciją ir joje tikslinti pirkimo PVM atskaitą?

Situacija: įmonė 2022–2023 metais uždirbo PVM neapmokestinamų palūkanų pajamų iš kelių suteiktų paskolų. Buvo nustatyta, kad įmonės 2022 metų pajamos iš PVM neapmokestinamos veiklos viršija 5 proc. ribą. Apie numatomą taikyti mišrios veiklos PVM atskaitos proporciją įmonė iki šiol nėra pranešusi.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Kokią dalį prekių ir paslaugų, skirtų pastato esminiam pagerinimui, pirkimo PVM įmonė gali atskaityti toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė nuomojo pastato patalpas su PVM ir be PVM iki 2023 metų vasario mėnesio. 2023 metais atskaitoma pirkimo PVM dalis – 78 proc. Kovo mėnesį buvo pradėta šio pastato rekonstrukcija, kuri bus užbaigta 2023 metų pabaigoje. Kol kas nėra žinoma, kaip pastatas bus naudojamas po rekonstrukcijos: nuomojamas su PVM, be PVM ar bus parduodamas.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Kurioje deklaracijoje ar deklaracijose įmonė turėjo (turi) tikslinti buto pirkimo PVM atskaitą toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė 2015 metais nusipirko butą, kurį tą patį mėnesį išnuomojo PVM mokėtojui. Buto pirkimo PVM buvo atskaitytas. Nuo 2021 metų sausio mėnesio butas nuomojamas be PVM gyventojui, kuris nėra PVM mokėtojas.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Koks pirkimo PVM atskaitos procentas turi būti taikomas su patalpomis įsigytam ilgalaikiam turtui toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė vykdo mišrią veiklą (patalpų nuoma, VP pirkimas ir pardavimas, pinigų skolinimas už palūkanas). 2023 metais atskaitoma pirkimo PVM dalis – 56 proc. Įmonė nusipirko butą su jame esančiu ilgalaikiu turtu (kaitlentė, skalbimo mašina, indaplovė ir pan.). Šis butas kartu su jame esančiu ilgalaikiu turtu buvo išnuomotas su PVM.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Įmonė, vykdanti mišrią veiklą, skaičiuoja, kokia yra jos atitinkamų metų atskaitomo PVM dalis. Ar paskolos, kuri PVM apskaičiavimo tikslais laikoma atsitiktiniu sandoriu, palūkanos turi būti įtraukiamos skaičiuojant šią proporciją?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. Ar įmonė privalo tikslinti bendrosios paskirties prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitą 2022 metų metinėje PVM deklaracijoje toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė vykdo mišrią veiklą. 2022 metais taikyta PVM atskaitos proporcija – 78 proc., faktinė proporcija – 75 proc. 2022 metais įmonė įsigijo bendrosios paskirties prekių ir paslaugų, kurių negalima priskirti PVM apmokestinamai arba neapmokestinamai veiklai.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
7. Ar įmonė privalėjo arba privalo tikslinti 2021–2022 metų NT pirkimo PVM atskaitą toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: įmonė 2021 metais įsigijo patalpas su PVM. Jos yra nuomojamos su PVM ir be PVM. Mišrios veiklos PVM proporcijai apskaičiuoti taikomas pajamų kriterijus. 2021 metais taikyta PVM atskaitos proporcija – 80 proc., faktinė proporcija – 78 proc. 2022 metais taikyta PVM atskaitos proporcija – 78 proc., faktinė proporcija – 75 proc.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
8. Kai prekių tiekimas apmokestinamas taikant maržos schemą, kas turi būti įtraukiama apskaičiuojant atskaitomą pirkimo PVM dalį?

Situacija: įmonė vykdo dvi veiklas: nuomoja ir parduoda naudotus automobilius. NT yra nuomojamas su PVM ir be PVM, o parduodant naudotus automobilius taikoma maržos schema. Dalis įmonės įsigyjamų prekių ir paslaugų tiesiogiai negali būti priskiriama nė vienai veiklai, todėl įmonė skaičiuoja, kokia dalis jų pirkimo PVM gali būti atskaitoma.