Mokesčių SUFLERIS | Mokesčių naujienų testas
Mokesčių naujienų testas

IMT: finansinė apskaita ir pelno mokestis

PUBLIKUOTAS 2023-09-15

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. Įmonė įsigijo patalpas, kuriose įrengs biurą. Prieš pradedant patalpas naudoti veikloje, teko atlikti jų remontą. Kaip finansinėje apskaitoje įprastai turi būti vertinamos remonto išlaidos?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Įmonė, vykdanti PVM neapmokestinamą veiklą, įsigijo naują įrenginį su PVM. Ar neatskaitomas pirkimo PVM finansinėje apskaitoje gali būti priskiriamas įrenginio įsigijimo savikainai?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Ar toliau nurodytoje situacijoje automobilis gali būti nurašomas į sąnaudas?

Situacija: įmonė yra nustačiusi 5 000 Eur minimaliąją IMT vertę. Ji nusipirko naudotą lengvąjį automobilį, kurio įsigijimo savikaina yra 4 000 Eur. Numatoma, kad jis įmonės veikloje bus naudojamas ilgiau nei 1 metus.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Kada įmonės veikloje naudojamo IMT nusidėvėjimo normatyvus pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais galima keisti be VMI sutikimo?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Ar toliau nurodytoje situacijoje įmonė įsigytai gamybinei įrangai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais gali taikyti 5 metų (maksimalų, nustatytą PMĮ 1 priedėlyje) nusidėvėjimo normatyvą?

Situacija: įmonė įsigijo naują gamybinę įrangą, pagal PMĮ 1 priedėlį priskiriamą turto grupei „Mašinos ir įrengimai“. Planuojama, kad ši įranga bus naudojama 8 metus. Finansinėje apskaitoje tokiam turtui įmonė taiko 8 metų nusidėvėjimo normatyvą. Kiti įmonės turimi ir šiai turto grupei priskiriami IMT vienetai yra nusidėvėję.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. Kuriuo iš toliau nurodytų atvejų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais galima skaičiuoti IMT nusidėvėjimą?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
7. Įmonė nusipirko stakles. Jos manymu, pasibaigus staklių naudingo tarnavimo laikui, jas bus galima parduoti už maždaug penktadalį jų įsigijimo kainos. Ar galima šioms staklėms nustatyti likvidacinę vertę, lygią 20 proc. jų įsigijimo kainos?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
8. Įmonė, pradėjusi naudoti ir nudėvėti krovininį automobilį, nusprendė, kad neteisingai nustatė jo likvidacinę vertę. Ar pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais ji gali būti keičiama?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
9. Ar toliau nurodytoje situacijoje sugedusios indaplovės nurašymas gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams?

Situacija: sugedo įmonės biure naudota ir dar visiškai nenudėvėta indaplovė. Paaiškėjo, kad jos remonto kaina būtų labai didelė, įmonei ekonomiškai naudingiau sugedusią indaplovę utilizuoti ir nusipirkti naują.