Mokesčių SUFLERIS | Mokesčių naujienų testas
Mokesčių naujienų testas

E-prekyba Europos Sąjungoje ir PVM

PUBLIKUOTAS 2023-08-18

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. LT įmonė parduoda prekes ES valstybių narių gyventojams per „Amazon“ platformą. Prekės pirkėjams siunčiamos iš Vokietijoje esančio sandėlio. Kuris asmuo turi mokėti PVM nuo prekių pardavimų gyventojams per šią platformą?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. LT įmonė pradėjo nuotoliniu būdu pardavinėti prekes ES gyventojams per el. parduotuvę. Ar skaičiuojant 10 000 Eur ribą dėl registravimosi OSS sistemoje į prekių apmokestinamąją vertę turi būti įtraukiamos jų pristatymo pirkėjams išlaidos?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. Kaip LT įmonė, per savo el. parduotuvę parduodanti prekes kitų valstybių narių gyventojams, turėtų įforminti prekių tiekimus šiems pirkėjams, kai PVM apskaičiavimo tikslais naudojama OSS sistema?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. Kurioje deklaracijoje prekių tiekimai LT gyventojams turi būti deklaruojami toliau nurodytoje situacijoje?

Situacija: LT įmonė vykdo elektroninę prekybą visoje ES, taip pat ir Lietuvoje. Pirkėjai – fiziniai asmenys. Įmonė prekes sandėliuoja Vokietijoje esančiame sandėlyje, prekių pristatymą pirkėjams visais atvejais organizuoja LT įmonė. PVM apskaičiavimo tikslais LT įmonė taiko OSS ES schemą.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Įmonė vykdo nuotolinę prekybą ES. PVM apskaičiavimo tikslais ji taiko OSS ES schemą. Pirkėjas grąžino prekę po to, kai įmonė jau buvo pateikusi OSS deklaraciją. Kaip tai turi būti deklaruojama OSS deklaracijoje?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. Kurios valstybės PVM tarifas taikomas toliau nurodytiems prekių tiekimams?

Situacija: LT įmonė, PVM mokėtoja Lietuvoje, parduoda prekes per savo el. parduotuvę LT, LV ir EE gyventojams. Prekės jiems gabenamos iš sandėlio Lenkijoje, jų gabenimą organizuoja LT įmonė. PVM apskaičiavimo tikslais ji taiko OSS ES schemą. Metinė LT įmonės apyvarta – 20 000 Eur.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
7. Ar toliau nurodytiems tiekimams gali būti taikoma OSS ES schema?

Situacija: LT įmonė prekiauja naudotomis automobilių detalėmis, dauguma jos pirkėjų – fiziniai asmenys. PVM apskaičiavimo tikslais įmonė taiko maržos schemą. Dalis prekių parduodama kitų ES valstybių narių gyventojams, įmonė išsiunčia jiems prekes per kurjerius.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
8. Ar toliau nurodytoje situacijoje LT įmonė gali taikyti OSS ES schemą?

Situacija: ES neįsikūręs prekių tiekėjas parduoda prekes, laikomas Vokietijos sandėliuose, ES valstybių narių gyventojams. Pardavimai vykdomi per el. prekyvietę, kuri priklauso LT įmonei. Prievolė nuo tokių pardavimų apskaičiuoti ir mokėti PVM tenka LT įmonei, PVM apskaičiavimo tikslais laikomai neatsiskleidusiu tarpininku.