Mokesčių SUFLERIS | Žinių patikrinimo testas

MB narių pajamų apmokestinimas

PUBLIKUOTAS 2023-01-20

Kviečiame Jus pasitikrinti savo žinias - be įtampos, su arbatos ar kavos puodeliu. Šis testas skirtas Jūsų tobulėjimui ir savarankiškam žinių įsivertinimui.

  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
1. MB nario, kuris nėra MB vadovas, pajamos gali būti apmokestinamos kaip dividendai arba kaip darbo užmokestis. Kaip nustatoma, kokios rūšies pajamų gavo MB narys?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
2. Kam tenka prievolė mokėti GPM nuo MB nario, nuolatinio Lietuvos gyventojo, su darbo santykiais susijusių pajamų, gaunamų iš MB?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
3. MB narys su darbo santykiais susijusių pajamų iš MB negauna, t. y. savo GPM deklaracijose nedeklaruoja išsiimtų lėšų kaip su darbo santykiais susijusių pajamų. Kaip apmokestinami tokiam MB nariui pagal nustatytas normas mokami dienpinigiai?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
4. MB išmokėjo savo nariui 1 000 Eur pajamų, kurios laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Nuo kokios sumos turėtų būti skaičiuojamos „Sodros“ įmokos?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
5. Ar MB nario pajamos už vadovavimą MB pagal civilinę paslaugų sutartį yra apmokestinamos „Sodros“ įmokomis?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
6. MB moka gyvybės draudimo įmokas už MB narį. Draudimo sutartis sudaryta MB nario naudai. Draudimo sutarties terminas – 15 metų. Ar tokioms gyvybės draudimo įmokoms taikoma GPM lengvata?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
7. MB pritrūkus apyvartinių lėšų, MB narys įnešė papildomą įnašą. Kai šios papildomos lėšos MB nebebuvo reikalingos, jis jas atsiėmė iš MB. Kaip tai bus vertinama mokesčių apskaičiavimo tikslais?
  • Prašome pasirinkti atsakymo variantą
8. Kaip PVM apskaičiavimo tikslais vertinama toliau nurodytą ribą viršijanti MB nario už suteiktas paslaugas gauta suma?

SITUACIJA: MB įstatyme nustatyta, kad bendra pagal MB nario su MB sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus. Viršijanti šį dydį suma yra laikoma MB pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis MB narių asmeniniams poreikiams.