Jūs naudojate pasenusią naršyklės versiją. Norint naudotis šiuo tinklapiu būtina atnaujinti naršyklę.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Visas transliacijas, publikacijas ir vaizdo įrašus matykite su pasirinktu planu. Pasitarti su vadybininku

Vedėja: Rita Zakalskienė | MERITS mokesčių patarėja
Laikas: vasario 15 d. | trečiadienį | 13:00 - 15:00 val.
Registracija: su abonentiniu planu SUFLERIS PRO. Plačiau apie planus >

TRANSLIACIJA INTERNETU
VASARIO
15

APRAŠYMAS

Laidoje bus aptariamas netiesioginis pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas. Vidutinių ir didelių įmonių pinigų srautų ataskaita yra viena iš metinių finansinių ataskaitų rinkinio privalomų ataskaitų. Kitoms įmonėms ši ataskaita yra neprivaloma, tačiau ją rengia pasirinktinai. 5 VAS (LFAS) numatyti du pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdai: tiesioginis ir netiesioginis. Praktikoje didžioji dalis įmonių ataskaitą rengia netiesioginiu būdu. Buhalteriai šią ataskaitą dažnai įvardija kaip vieną sudėtingiausių parengti, todėl Gerosios praktikos laida – konkrečių situacijų analizė, pildant pinigų srautų ataskaitos darbinę lentelę. Laidoje bus nagrinėjamos daugiausiai klausimų keliančios ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikio materialiojo turto įsigijimu, perleidimu, subsidijuojamo ar lizinguojamo turo įsigijimu bei teisingų jų atvaizdavimu pinigų srautų ataskaitoje netiesioginiu būdu. Išsami dalijamoji medžiaga, atsakymai į klausimus.