Iki 2017-07-01 nepanaudotų atostogų perskaičiavimas

Parengta pagal Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo įstatymo 6 str. 8 dalį bei Darbo kodekso 126 str. 2 dalį.

Perskaičiuokite nepanaudotas atostogas:

Iki 2017-07-01 nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų (k.d.) skaičius:
Pasirinkite darbo grafiką:
Perskaičiuotos atostogos:

Atsispausdinkite sąrašą visiems įmonės darbuotojams:
* „Kitoks“ darbo grafikas - tai grafikas, kai per savaitę darbuotojas dirba mažiau kaip 5 ar 6 darbo dienas arba darbo dienų per savaitę skaičius yra skirtingas (DK 126 str. 2 d.), pavyzdžiui, kai darbuotojas pagal darbo sutartį turi dirbti dvi dienas per savaitę, kai dirba slenkančiu grafiku, kai susitarta dėl individualaus darbo laiko rėžimo. Tokius darbo grafikus turintiems darbuotojams Darbo kodekso 126 str. 2 dalis liepia atostogas suteikti savaitėmis. Todėl skaičiuoklėje pasirinkus „kitokį“ darbo grafiką, atostogos bus perskaičiuojamos ne darbo dienomis, bet savaitėmis.

Pastebėjote klaidą? Praneškite mums